De Draaiende Bolvormige Aarde Die er Waarschijnlijk Nooit Was: De Opmars van de Copernicaanse Heliocentristen vs De Tegenbeweging van de Flat Earthers!

kent dit misschien wel, iemand die een ander een melige grap vertelt waarvan hij beweert dat dit de waarheid zou zijn, “Gisteren heb ik een UFO gezien waarvan de piloten een roze glimmende huid hadden.” De reactie van degene die hiernaar luistert, zou kunnen zijn, “Ja, en jij bent zeker nog een van degenen die geloven dat de aarde plat is, zeker!” Een platte aarde, hmmm…. Om eerlijk te zijn, we hebben hier nooit ook maar de minste aandacht aan geschonken. En als we hiervan hoorden (wat maar zeer zelden voorkwam), was de gedachte altijd, “Ja, er zijn nu eenmaal mensen die in tegenstelling met de vele bewijzen, nog altijd geloven dat de aarde plat zou zijn; we hebben toch o.a. de vele fotos die door astronauten vanaf hun ruimtecapsules zijn genomen en vervolgens naar de aarde gezonden? Daarna zijn die door het gerenommeerde ruimte-instituut, NASA, gepubliceerd. Hoe kán het dan voorkomen dat mensen dan tóch zo onwetend en dom (willen) zijn.” En nogmaals, het heeft ons nooit geïnteresseerd of de aarde nu een in de ruimte draaiende bol was dan wel dat die plat en onbeweeglijk op dezelfde plaats zou staan. Totdat ik recent een (Engelstalig) boek in handen kreeg van een Christelijke schrijver en onderzoeker, Edward Hendrie, The Greatest Lie on Earth: Proof that Our World is Not a Moving Globe. Het is pas gepubliceerd en hoe men ook over het geloof in een platte, stationaire (stilhangende, onbeweeglijke) aarde ook mag denken, Hendrie komt met redelijke en overtuigende verklaringen, waaróm de aarde eigenlijk geen om haar as draaiende bol zou zijn.

Negatieve en Afkeurende Reacties. 

Het lag uiteraard in de lijn der verwachtingen dat er bijna onmiddelijk nadat de publicatie van het boek van Hendrie, negatieve en afkeurende reacties op zouden komen; één van de critici die zich niet al te vleiend over het boek uitlaat, is een zekere L. C. Vincent. Hij schreef o.a. dat het boek van Hendrie op nogal intimiderend indrukwekkende wijze overkomt. Verder is het geloof in een platte, stationaire aarde bedoeld om legitiem onderzoek naar samenzweringen in discrediet te brengen en is deze overtuiging een belediging voor de menselijke intelligentie, aldus Vincent. Edward Hendrie heeft hier echter een goed beargumenteerde response op gegeven. beforeitsnews.com/strange/2016/02/illuminati-hand-seen-in-flat-earth-conspiracy-2462786.html

51kxgjcbz7l-_ac_ul320_sr214320_

Niet de Enige. 

Het punt is echter dat Hendrie niet de enige is die er met betrekking tot de aarde een alternatieve visie op nahoudt; daar is ook Eric Dubay, (die trouwens door Hendrie in zijn eigen boek wordt geciteerd), zelf ook een boek over het onderwerp van een platte aarde heeft geschreven. Hendrie betoogt o.a. dat hoe hoog men ook opstijgt in een heteluchtballon, een vliegtuig, de horizon altijd op oogniveau blijft. Zou de aarde nu inderdaad een globe zijn, dan zou men vanuit de ballon of het vliegtuig moeten zien dat de horizon zich helemaal diep, onder de waarnemer bevindt. Daarnaast betuigt hij dat piloten van airliners tijdens hun opleiding nooit hebben geleerd de hoogte van hun toestel te corrigeren om tijdens hun vlucht op gelijke hoogte te blijven wat de afstand tussen het vliegtuig en de aarde betreft. Dit zou echter wel moeten daar het toestel nadat het eenmaal de juiste vlieghoogte heeft bereikt na het opstijgen, tijdens de vlucht op gelijke hoogte blijft. Zou de aarde nu werkelijk een bol zijn, dan zou het toestel zonder enige correctie betreffende de hoogte veel te hoog gaan vliegen. Daar dit echter nooit gebeurd is volgens Hendrie, is dit het bewijs dat de aarde plat zou zijn. (We hebben het hier niet over correcties die met o.a windsnelheden of andere fenomena te maken hebben, waarbij correcties wél noodzakelijk zijn.) En zo zijn er meer interessante gegevens in het boek te vinden. Ook Rob Skiba is een zoals dit ook wel wordt genoemd, een flat earther, een aanhanger van de platte aarde-theorie.

51+v5spiuIL._SX382_BO1,204,203,200_

De Aantrekkingskracht. 

Edward Hendrie legt niet alleen uit waarom de aarde plat zou zijn, hij heeft ook iets over de aantrekkingskracht van de aarde te zeggen, dát fenomeen wat ervoor zorgt dat we niet gaan zweven. Hij beweert nu dat er helemaal niets zoiets is als “zwaartekracht.” Zijn visie hierop is dat de reden dat we met z’n allen aan de aarde verbonden blijven massa-dichtheid is. En dit houdt in dat wij als mensen een hogere massa-dichtheid hebben dan bijvoorbeeld heliumgas waarvan de dichtheid zó licht is dat dit in tegenstelling met mensen of voorwerpen met een veel hogere dichtheid, wél omhoog stijgt. En als we ons op het midden van de evenaar tussen de beide polen zouden bevinden, zou de aarde daar sneller draaien terwijl we als we ons naar een plaats dicht bij een van de polen zouden begeven, de aarde daar langzamer draait. Het gevolg zou dan zijn dat de zwaartekracht daar sterker zou moeten zijn dan op het midden van de evenaar. Nochtans is de zwaartekracht zoals ons geleerd is, overal gelijk! Om die reden klopt er dan ook iets niet. We zouden hierom kunnen  lachen en spottend zeggen dat zo iemand als Hendrie toch eigenlijk wél is gaan zweven! Önze mening over opvattingen die ons misschien vreemd en onzinnig in de oren klinken, is echter altijd déze geweest:

Hoe belachelijk en dwaas een bepaalde mening van iemand ook mag klinken, geeft hem in ieder geval de kans, zíjn kant van het verhaal te vertellen, waarna jij hier je éigen mening over geeft! En kom dan met redelijke argumenten en conclusies over waaróm jij vindt dat zijn mening niet juist zou zijn! Het is nl. zeer te betreuren dat er bij dergelijke gespreksonderwerpen vaker op de man wordt gespeeld dan dat men geïnteresseerd is in wát hij nu precies te zeggen heeft!

En hoewel er over dit onderwerp veel op het internet te vinden is (door bijvoorbeeld de woorden “flat earth” in de balk van de zoekmachine te toetsen), is het tot nu toe verdacht stil gebleven bij de gevestigde media! Vanaf 11 maart 2016 was gedurende een week het interview te horen van Edward Hendrie door Texe Marrs; in het radio-archief van Power of Prophecy is de uitzending van dit interview nog een tijd te beluisteren. http://www.texemarrs.com/podcast.htm (“The Greatest Lie On Earth” (1116.mp3)

De Visie van een om Haar As draaiende, door de Ruimte Zwervende Globe ofwel het Heliocentrische Model: De Oorsprong. 

In oude tijden hield men zich bij de opvatting dat de aarde plat was en stationair in het heelal hing. Zowel de oude Kerkvaders als de Kerk zelf waren absoluut van mening dat deze visie de enige juiste was. Hierbij baseerden zij zich op de Heilige geschriften, ofwel de Bijbel. Die leerde dat de stilstaande niet-draaiende aarde het middelpunt van het heelal was terwijl de maan en de bekende planeten zoals Mars, Venus, Jupiter enz. rond de aarde draaiden. De aarde zelf was immers het middelpunt van Gods schepping. Dit werd ook wel het Geocentrische Model genoemd. http://www.philipstallings.com/2015/07/the-biblical-flat-earth-early-church.html Dit zou later echter veranderen toen in de 16e eeuw de Copernicaanse Revolutie plaats zou vinden; geleerde filosofen zoals Nicolaus Copernicus betoogden dat het Geocentrische Model eenvoudigweg niet waar kon zijn en zij gaven hier hun argumenten voor. De term “heliocentrisch” (op de zon gericht), is afkomstig uit de Griekse taal, helios (zon) en Kentron (centrum). Kortom, de zon staat in het centrum van het heelal.

is (2)

Het Heliocentrische Model: Een Neo-Heidense en Occulte Doctrine. 

Na Copernicus kwamen er andere filosofen zoals Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton en Albert Einstein. (relativiteitstheorie) Het zijn deze eerste vijf geweest die erin zouden slagen, het Geocentrische Model te vervangen voor het Heliocentrische Model. Maar in oude tijden voor Chr. waren er al filosofen die de Heliocentrische opvatting huldigden. Zo waren er Philolous, Hicetas (vijfde eeuw voor Chr.) die beweerden dat de aarde een globe was die dagelijks rond een “mistiek vuur” wat op haar beurt weer het universum regelde, zou draaien. En Aristarchus van Samos (tweede eeuw voor Chr.) werkte deze visie weer verder uit door te stellen dat de aarde en planeten rond een “centraal object” draaiden waarvan hij geloofde dat dit de zon zou zijn. Aanvankelijk had deze theorie maar matige invloed op de oude samenleving. Dit zou echter veranderen nadat Copernicus zijn De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI in 1543 gepubliceerd had. Daarna begon het Heliocentrisme een grotere rol in die dagen te spelen zodat die uiteindelijk de overheersende ideologie werd. http://www.britannica.com/topic/heliocentric-system Het zou echter pas vele, vele jaren later blijken dat de basis waarop Copernicus en zij die ná hem kwamen hun ideologie hadden gebaseerd, eigenlijk niets anders bleek te zijn dan een neo-heidense occulte doctrine die maar weinig met ware wetenschap van doen had! Bovendien hadden zij een duistere kant aan hun leven! Een voorbeeld is dat Johannes Kepler de gegevens van Tycho de Brahe, Deens filosoof én werknemer van Kepler, in zijn bezit wilde krijgen. De Brahe die er zelf het Geo-centrische Model op nahield, wilde die echter niet afstaan. Kepler die het Heliocentrische Model huldigde, besloot dat De Brahe het tijdelijke dan maar met het eeuwige moest verwisselen! Hóe dit in zijn werk ging en voor meer informatie over deze filosofen en hun Heliocentrisme kunt u hier terecht: doxacommunications.com/sungenis/the-private-lives-of-copernicus-galileo-kepler-newton-einstein/ Wat Albert Einstein betreft, het blijkt dat hij zijn theorieën niet zélf heeft ontdekt; hij heeft voor een groot deel plagiaat gepleegd waarbij hij het werk van anderen heeft overgenomen en er vervolgens zijn eigen naam onder heeft gezet! En tijdens zijn jeugd had hij moeite met het oplossen van wiskundige vraagstukken; in een schoolkrant gaf Einstein eens toe dat hij geen verbeeldingsvermogen en vaardigheden had. Voor meer: vixra.org/pdf/1306.0167v1.pdf (“Albert Einstein – A Brilliant Thief”, (Gabriela M. Atanasiu, PhD)

Het was Galileo Galilei die ooit eens het volgende zei, wat het juiste inzicht van het universum zou zijn:

“Het universum kan niet worden gelezen totdat wij de taal ervan hebben geleerd en bekend zijn met de characters waarin die geschreven is. Die is geschreven in een wiskundige taal en de letters zijn triangels, cirkels en andere geometrische getallen, wat betekent dat het menselijk onmogelijk is, hier ook maar een woord van te begrijpen.” 

Copernican_heliocentrism_diagram-2
Hier zien we het Copernicaanse Heliocentrische Model waarbij de zon het centrum van het universum is, terwijl de planeten (inclusief de aarde en maan) hier omheen draaien.

De “Big Bang” & De Kaballah. 

Wat nu nog maar weinig mensen weten, is dat de zgn. Big Bang-theorie, haar oorsprong heeft in de Kaballah, onderdeel van de Talmud. Deze theorie (en het ís ook slechts een theorie!) leert dat de oorsprong van alles wat bestaat, teruggevoerd kan worden op een geweldige oerknal die zich ooit eens in het verre verleden heeft voorgedaan. Hieruit zou zich geleidelijk aan de levensvormen hebben ontwikkeld tot wat het nu is. De waarheid is dat de Big Bang-theorie eerder een Babylonisch-heidense religie dan een wetenschappelijk feit is! Het is de Kabbalah die eigenlijk de “fontein der wereld” is, waaruit vele theorieën voortgekomen zijn; ook de evolutie-theorie is een van deze waterstromen die vanuit deze fontein de wereld binnengestroomd is. Deze beide doctrines (en geen wetenschappelijke feiten) zijn eigenlijk min of meer het resultaat van de heliocentrische doctrine. Wat de evolutie-theorie betreft, die leert (in grote lijnen) dat het allemaal begonnen zou zijn met een soort van “oerslijmpje.” Hieruit zouden zich na verloop van tijd de ietwat hogere levensvormen hebben ontwikkeld, waarna de amfibieën (levensvormen die zowel op het land als in zee konden leven) kwamen; een deel daarvan keerde naar zee terug en ontwikkelde zich daar verder; het andere deel bleef aan land en het is deze levensvorm die zich later geleidelijk in apen zou ontwikkelen waaruit uiteindelijk de (primitieve) mens voortkwam. Deze heeft op zijn beurt weer de evolutionaire ladder naar omhoog beklommen en zal zich nog vérder ontwikkelen, totdat…die de status van “supermens” zal hebben bereikt! Het is Charles Darwin, die met de evolutie-theorie zou zijn gekomen; de waarheid is echter dat hij iets van wat er al wás, vérder heeft uitgewerkt. Hier kan men lezen over de oorsprong van de Big Bang-theorie: http://www.fixetheearth.com/nasas-spiritual-roots.html

Enkele Onthullende Citaten. 

Hier volgen enkele (Engelstalige) citaten die we van het internet bijeenvergaderd hebben:

“The monkey is the intermediary between man and animal.” (Isaac Luria, Kabbalistische rabbijn, 16e eeuw.)

(Even terzijde: de Joodse geleerde en filosoof, rabbijn Maimonides, die in de 12e eeuw leefde, schreef in zijn Guide for the Perplexed boek III, hoofdstuk 52 o.a. dit:

“Some of the Turks (i.e. the Mongol race)…and the Blacks…their nature is like the nature of mute animals…they are not on the level of human beings, and their level among existing things is below that of a man and above that of a monkey, because they have the image and resemblance of a man more than a monkey does.”) http://www.texemarrs.com/092013/maimonides_a_racist.htm

Hier zien we duidelijk het racisme wat deze middeleeuwse rabbijn er op na hield; hij beschouwde zwarte mensen en Turken die vergeleken bij de Talmudische Joden slechts “lagere levensvormen” waren. Deze Joden echter, waren bezig zich te evolueren als “supermensen”, goden, die ooit eens bestemd zouden zijn, de wereld te beheersen en te besturen. En dit is nu net iets wat de evolutie-theorie (die leert dat de schepping niet het gevolg is van een persoonlijke Schepper maar eerder “per toeval” zou zijn ontstaan, ook leert!)

“This – the evolution of man into superman – was always the purpose of the ancient mysteries. Man who has sprung from the earth and developed through the lower kingdoms of nature to his present state, has yet to complete his evolution by becoming a god-like being and unifying his conscience with the Omniscient.” (W.I. Wilmhurst, The Meaning of Masonry.)

“God places himself for display upon earth in the likeness of the Jew…The Hebrew is the Living God. He, God, becomes flesh, the heavenly man, the Adam Kadmon.” (Kaballa and Pentateucium, Folio 97, Col. 3, zoals geciteerd in Maurice Pinay, The Plot Against the Church, blz. 144.)

“The soul of a Jew is truly a part of God at above”. (rabbijn Schneur Zalman, Likutei Amarim, hoofdstuk 1:58.)

“The Theory of evolution accords with the series of Kabbalah more than any other theory. Evolution follows a path of ascent and thus provides the world with a basis for optimism. How can one despair, seeing that everything evolves and ascends? When we penetrate the inner nature of evolution, we find divinity illuminated in perfect clarity. Ein Sof generates, actualizes potential infinity.” (Daniel C. Matt, The Essential Kabbalah, blz. 31.)

“The occultists of the ancient world had a most remarkable understanding of the principle of evolution. They recognized all life as being in various stages of becoming. They believed that grains of sand were in the process of becoming human…The ancients… maintained that the universe was a great (living) organism not unlike the human body, and that every phase and function of the Universe Body had a correspondence in man.” (Manley P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, blz. LVI.)

“Millennia before Charles Darwin, people in shemanic cultures were convinced that humans and animals were related.” (Michael Harner, The Way of the Shaman, blz. 57.)

“Our civilization has been transformed over the past century and a half in no small part by our acceptance of a new tale of origins, one that begun with Darwin and is refined daily by the work of life scientists and physicists. Scientists are the new kabbalists of our age, claiming even to know the black hole out of which being itself came to be, speculating on the first few seconds of existence as our ancestors once did on the highest triad of the ten sefiroth of divine Being.” (Arthur Green, Tikkum, September/October, 1999, blz.35 (vetdruk toegevoegd)  https://weseethroughaglassdarkly.wordpress.com/tag/flat-earth/  (zie er de video, “Kabbalistic Origins of Astrophysics, Evolution, and Quantum Theory…”

Israël & De Palestijnen. 

Als we het bovenstaande aan citaten goed hebben gelezen, wordt het misschien duidelijk waarom de Palestijnen het er in Israël en de Gaza-strook zo vreselijk moeilijk hebben; de Joodse leiders in de Knesset (vnl. Benjamin Netanyahu), houden er allemaal de Talmud op na als hun dagelijkse gids! Die leert hen dat zij “supermensen, goden” zijn, waardoor zij menen met de Palestijnen maar te kunnen doen wat zij willen; dit verklaart tevens waaróm Israël tot nu toe al talloze VN-sancties aan haar laars heeft gelapt. De evolutie-theorie waarin ook zij geloven, leert hen immers dat zij “God” zijn en om die reden boven elke wet staan, waaraan de rest van de internationale gemeenschap er zich echter aan moet houden (zoals we in het verleden gezien hebben bij Iraq wat na de eerste Golfoorlog talloze dwingende en harde sancties opgelegd kreeg!) Ondertussen gaat de illegale bouw van nederzettingen voor Talmudisch-Joodse kolonisten in bezet gebied (nee, niet in betwiste gebieden, Mr. Dirk van Genderen!) ondanks van protesten van de internationale gemeenschap gewoon door! En ook nú worden er nog Palestijnse gezinnen hun huis uit verdreven om plaats te maken voor een of méér Joodse “goden” waarvan er sommigen zeer waarschijnlijk nooit eerder voet aan land hebben gezet!

Dit is genoeg om te bewijzen dat de evolutie-theorie haar oorsprong vond in een oud magisch-occult werk wat het oude Babylon als “geboorteplaats” had. De stichter van http://www.fixethearth,com, Mashall Hall, schrijft o.a:

“So, let it be set in factual concrete: Copernicanism and Darwinism (i.e., Heliocentricity and Evolutionism) are Siamese Twins. Appearing first, Copernicanism paved the way for Darwinism’s success by using invented mathematical models in the physical science “disciplines” of Astronomy and Physics, and by contradicting the Bible’s teaching about an immovable Earth at the center od Creation with the Sun going around daily. Darwinism then reinforced Copernicanism by requiring billions of years for everything to evolve. Now the Biological Sciences had joined with the Physical Sciences in contradicting the Biblical Creation with its young Earth and Man as the special Creation of God, made in His Own Image and with an option for eternal life on a heavenly New Earth.”  http://www.fixethearth.com/nasas-agenda.html

De NASA: Trucages, Computeranimaties & Bewerking van Fotofragmenten.

We zullen ze allemaal wel eens hebben gezien: fotos en filmfragmenten van de aarde en de zon vanuit ruimtecapsules. Die leveren een mooi beeld van de pracht van het heelal op. En er zijn mensen die op deze fotos wijzen en zeggen dat er toch helemaal geen sprake kan zijn van een platte aarde; de beelden die vanuit deze capsues vlak boven de aarde zijn genomen, laten een bolle aarde zien. Dus een platte aarde? Kom nou! Wat velen nog niet weten is, dat er bij het nemen van deze fotos een zgn. fish eye lens heeft gebruikt! Die heeft het vermogen horizons en gebouwen gebogen en “gebold” weer te geven. Zo is men erin geslaagd een bolle aarde weer te geven! Hier is echter een foto die bewijst dat de aarde plat is!

sun-hotspot-on-clouds

(Deze foto is op grote hoogte genomen. Als we naar de horizon kijken, zien we dat die in tegenstelling met de fotos van NASA waar die gebogen loopt, kaarsrecht is! Ook zien we dat de zon een heldere plek (zie rode pijl) op het wolkendek veroorzaakt. Dit zou echter niet mogelijk zijn als die vele, vele mijlen van de aarde verwijderd zou zijn zoals officieel nog altijd wordt geleerd! Ook is de zon veel kleiner dan we vanaf het begin van onze schooljaren hebben geleerd!)

Over Stenen die geen Stenen Waren. 

Er zijn vele mensen die nog altijd niet op de hoogte zijn van het volgende (en zij die dit nog meegemaakt hebben, zullen dit misschien weer lang zijn vergeten.) Begin oktober 1969 waren de astronauten van Apollo 11 even op bezoek in Nederland. De drie ruimtereizigers, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, hadden bij deze gelegenheid enkele souvenirs van de maan meegenomen waar zij in juli van datzelfde jaar waren geweest. Dit waren échte en originele maanstenen en die schonken zij aan toenmalig premier Willem Drees. Het zal duidelijk zijn dat dit een heel bijzondere gebeurtenis was; Drees was nu in het bezit van iets wat destijds níemand in Nederland had: stenen van een verre wereld waar buiten de astronauten nog nooit iemand eerder een voet aan land hadden gezet. Ook werden er aan bewindslieden in andere landen dergelijke stenen geschonken. En dit alles met de vriendelijke groeten van NASA. De ontvangers van deze unieke gaven zullen ongetwijfeld trots zijn geweest! En alles ging ook goed, totdat….het Nederlandse nationale dagblad, De Telegraaf, op 29 augustus 2009 wist te melden dat het met die maanstenen niet goed zat; bij nader onderzoek bleek dat deze “kostbaarheden” eigenlijk vanaf het begin niets anders waren geweest dan versteend hout! Voor het hele verhaal: https://fellowshipoftheminds.com/2015/05/25/moon-rock-given-to-holland-by-astronauts-armstrong-aldrin-is-fake/  En voor de occulte geschiedenis va de NASA: https://www.youtube.com/watch?v=hpucg6Pu5o0 (ÄEON of HORUS: The Occult History of NASA”)

De Vrijmetselarij & De Kabbalah. 

De Vrijmetselarij is een van de “ancient mysteries” die in aloude tijden in Babylon is ontstaan. Officieel heet het dat de vrijmetselaar zichzelf verbetert en daarmee ook de wereld. De gewone vrijmetselaar heeft er echter geen idee van dat de hoogste ingewijden de wáre betekenis van de geheime doctrine kennen; hij wordt hierbuiten gelaten en men maakt hem wijs dat het zijn doel is, zich verder tot een goed mens te onwikkelen (evolueren.) Onder hen zullen er zeer zeker ook zijn die zich Christen noemen. De Vrijmetselarij is echter niet gefundeerd op de Bijbel of het (bijbelse) Christendom:

“Masonry, contraring to popular belief, is NOT based upon the Bible. Masonry is actually based on the Kabala (Cabala), a midieval book of magic and mysticism.” 

Hoe leggen de (hoge) vrijmetselaars de Bijbel uit? De hoogste leider van de Amerikaanse Vrijmetselarij in de 18e eeuw, Albert Pike, zegt er in zijn Digest of Morals and Dogma op blz. 166 het volgende over:

“The literal meaning (of the Bible) is for the vulgar only.” 

Ofwel: de exoterische (letterlijke) betekenis van de bijbelse tekst is voor de “vulgar” ofwel de profanen, maar de esoterische, mystieke (verborgen, geheime) betekenis van de bijbelse tekst is slechts voor hén, de hoogst-ingewijden in de Vrijmetselarij. De Farizeeën hielden er dezelfde opvatting op na: de exoterische betekenis was voor het gewone Joodse volk, de esoterische was slechts voor hén, de wáre ingewijden in wat zij zagen als de mysieke geheimen áchter de bijbelse tekst. Zij keken hierbij met minachting en verachting op het gewone Joodse volk, dat Jezus volgde, neer:

“Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt.” (Johannes 7:49)

De Farizeeën hielden zich achter gesloten deuren aan de Talmud die in die tijd nog oraal (mondeling) van meester tot leerling werd overgeleverd; pas in 200-500 na Chr. zou die op schrift worden gesteld. De letterlijke betekenis van de Bijbel (het Oude Testament) werd door hen aan het gewone volk geleerd. De Farizeeën waren dan eigenlijk ook Vrijmetselaars! Slechts zíj konden -naar zij meenden- de verborgen betekenis achter de bijbelse tekst doorgronden. Copernicus was zeer waarschijnlijk ook een hoge vrijmetselaar die zijn Heliocentrische doctrine van de Kabbalah (een onderdeel van de Talmud) had ontleend!

Een Platte, Stationaire Aarde: Wat Zegt de Bijbel? 

Maar heeft de Bijbel zelf hier misschien ook iets over te zeggen? Allereerst zullen we passages proberen te vinden die erop zouden kunnen duiden dat de hemel een gewelf, een (dichte) koepel zou kunnen zijn:

“Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn als een gegoten spiegel?” (Job 37:18)

Hier wordt gesproken van hemelen “die vast zijn als een gegoten spiegel.” Dit lijkt inderdaad te wijzen op een koepel, dome of firmament over de aarde. En wat heeft het boek Genesis hierover te zeggen?

“In den Beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worde! En het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.” (Genesis 1:1-10)

We zien hier dat er zowel wateren boven het firmament zijn als er onder. Dit geeft toch duidelijk aan dat het firmament een koepel, een dome over de aarde is. Dan nu vanaf vers 14:

“En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen, en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag en in den nacht, en om scheiding te maken tussen tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.” (Genesis 1:14-19)

Wat hier opvalt, is dat zowel de zon en de maan (deze beide “lichten”) in tegenstelling to de aarde, geen andere functie hebben dan om -zoals de passages dit al duidelijk aangeven- dan om die van licht te voorzien én om te dienen als tekenen, voor bepaalde tijden, dagen en jaren. Wat dit laatste betreft, betekent dit dat zowel de zon, maan als sterren in vroeger tijden dienden als kompas voor zeevaarders! In het boek Handelingen vinden we hier een voorbeeld van; de apostel Paulus komt met de overige opvarenden in een vreselijke storm terecht dankzij de weigering van de schipper en de bootsman; ondanks het dringende advies van de apostel, niet veder te varen nadat zij de plaats, Schone Havens, hadden bereikt, besloten zij tóch door te varen. Uiteindelijk komen zij dan ook in grote moeilijkheden. (Handelingen 27:1-19) Dan lezen we in vers 20:

“En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen.” 

De hoop om dit natuurgeweld te overleven, verdween niet slechts door de hevige storm; daar de zon en de sterren zich gedurende lange tijd niet lieten zien, betekende dit dat de opvarenden geen “kompas” hadden om er hun juiste koers mee te kunnen bepalen! Later wordt Paulus door een engel des Heeren moed ingesproken; hij en de overigen zullen desondanks toch worden gered, hetgeen ook gebeurt. (versen 21-44) Verder lezen we in de passages die we van Genesis hebben aangehaald, níets over de maan en de sterren dat die bewoond zouden zijn door buitenaards leven; zij zijn samen met de zon, slechts bedoeld voor verlichting van de aarde, “wegwijzers” voor de mens betreffende de seizoenen en getijden en als “kompas” voor zeevaarders! Zijn er misschien ook bijbelpassages die erop zouden kunnen wijzen dat de aarde plat is inplaats van rond? We zullen die eens citeren:

“Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Ja, vast staat nu de wereld; zij zal niet wankelen.” (1 Kronieken 16:29-30)

“De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen.” (Psalm 93:1)

“Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.” (Psalm 96:10)

“Hij”(God) “heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.” (Psalm 104:5)

“Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschpen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders.” (Jesaja 45:18)

Over de juiste betekenis van “gronden”, “grondvesten” hebben we het een en ander op een andere Christelijke website gevonden en dit is fascinerend te noemen! Er wordt heel wat over de schepping gezegd.We zullen er het een en ander van citeren waarbij we ons zullen beperken tot de betekenis van één Grieks woord:

“Deze studie gaat uit van het “Woord” van God. De Bijbel zal geopend worden om te zien wat het Woord over het tot stand komen van de wereld te zeggen heeft. Daartoe beginnen wij in het Nieuwe Testament. Juist het Nieuwe Testament verklaart ons waartoe alle dingen zijn en waar het allemaal toe leidt. In het Nieuwe Testament worden twee uitdrukkingen gebruikt die door de vertalers zijn opgevat als sprekend over de oorsprong van deze wereld. Het zijn twee totaal verschillende woorden, namelijk: “themelio’o” (themeliow) en “Kataballo” (Katabalw)

“En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.” Matth. 7:25

“Het woord “gronden” is de vertaling van het Griekse woord “themelio’o.” Gewoonlijk wordt het met “funderen” (het fundament leggen) vertaald. Als een huis gebouwd wordt, moet er eerst een fundament gelegd worden. Dit huis heeft de steenrots als fundament. Het is gefundeerd op de steenrots. Het woord “themelio’o” heeft met funderen te maken.

“Een ieder, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot.” Luk. 6:47-49

“Themelio’o” is hier met “het fundament leggen” vertaald. (vers 48) In Lukas 6:49 is het zelfstandig naamwoord “themelios” gebruikt.

“En Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken van Uw handen;…” Hebr. 1:10

“Themelio’o” is hier met “gronden vertaald. Wanneer men het consequent had vertaald, had men het hier met “funderen” vertaald. De aarde werd “in den beginne”gefundeerd. Het fundament van de aarde werd in den beginne gelegd. Hebreeën 1: 10 verwijst dus naar Genesis 1:1. Het is aangehaald uit Psalmen 102:26. De aarde staat op een fundament en staat daarom onbeweeglijk vast. Dit werkwoord “themelio’o” wordt gebruikt in verband met de schepping van de twee hemelen en de aarde uit Genesis 1:1. Het leggen van het fundament in den beginne komt dus overeen met het scheppen van de hemelen en de aarde in den beginne.” (vetdruk toegevoegd) http://www.bijbels-panorama.nl/S40_De _Leer_der_Restitutie.html

Laten we dit nu eens samenvatten: het woord voor “gronden” in de Griekse taal, is “themelio’o.” Het huis van de man die dit op de steenrots had gegrond, gefundeerd, was bestand tegen de zware weersomstandigheden en kon daarom niet eens aan het wankelen worden gebracht; het kon niet “draaien” of zelfs maar bewegen. 2: ditzelfde woord, “themelio’o” wordt gebruikt om hier de grondvesting van de aarde in Genesis mee aan te duiden. En dit kan dan alleen maar betekenen dat de aarde, net zoals dat huis wat op de steenrots gefundeerd was, niet kan draaien, of zelfs maar bewegen. Conclusie: Wat de broeders en zusters achter deze website -kennelijk onbedoeld en onbewust-  duidelijk hebben gemaakt, is dat de aarde een niet-bewegende, niet om haar as draaiende en niet een door de ruimte tollende planeet is! En dat is op z’n minst fascinerend te noemen! 

Een Koepel, Dome, over de Aarde. 

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het heelal, de ruimte, niet oneindig groot zou kunnen zijn zoals door NASA en ruimtewetenschappers wel wordt beweerd, maar dat de aarde overdekt wordt door een soort van koepel ofwel een dome. Hiervoor gaan we naar de Latijnse vertaling (in het Nederlands) van de Bijbel, de Vulgaat. In Genesis 1 (waaruit we al eerder verschillende verzen hebben aangehaald), lezen we dit:

“En God heeft gezeid: Daer worde een firmament in het midden der wateren: en het scheide de wateren van de wateren. En God heeft het firmament gemaekt en heeft de wateren die onder het firmament waren, gescheiden van de wateren die boven het firmament waren. En het is alzoo geschied. En God heeft het firmament genoemd Hemel: en het is geworden avond en morgen, den tweeden dag.” (Genesis 1:6-8)

Het originele Latijnse woord voor “firmament”, firmamentum, heeft in het Hebreeuws, raqia,  de betekenis van “uitslaan” of “uitspreiden.” het woord, raqia, komen we ook weer tegen in het boek Exodus: 

“Toen pletten” (raqia) “zij gouden platenen men sneed er draden van om  ze te verwerken tussen de blauwpurperen wol…….” (Exodus 39:3)

“Geplet” (raqia) zilver wordt uit Tarsis gebracht en goud uit Ufaz.” (Jeremia 10:9)

Het woord, pletten, wat hier in letterlijke betekenis wordt gebruikt om de bewerking van kostbare metalen mee aan te duiden, wordt in het boek Genesis in figuurlijke taal i. v. m. het scheppen van het firmament door God in de vorm van een koepel gebruikt. In het boek, Amos, lezen we het volgende:

“Hij” (God) “Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde en Zijn gewelf op de aarde grondveste…..” (Amos 9:6)

Dit “gewelf” geeft de gedachte aan een boog, koepel, weer. De online encyclopedie Wikipedia, geeft aan het firmament de betekenis van “een gote stevig koepel”. https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament

En volgens de Mediterrane cosmologieën is het firmament een dome die de hemel van de aarde of de wateren erboven van de wateren er onder scheidt. (The HarperCollins Dictionary of Religion (HarperCollins Publishers) 1995, blz. 362)

Lang voordat de Griekse beschaving op zou komen, meenden de Egyptenaren dat de aarde plat was en dit brengt ons dan weer bij de grote aanvoerder van Israël, Mozes, die het volk Israël uit de Egyptische slavernij zou leiden.

Mozes: Onderwezen in alle Egyptische wijsheid en Kennis. 

Het verhaal zal voor velen wel bekend zijn; tijdens het verblijf van het volk Israël, wordt dit onderdrukt door een Egyptische Farao die niet met Jozef bekend was geweest. Hoe meer hij het onderdrukt, hoe meer dit volk zich vermenigvuldigt en dit baart hem grote zorgen en uiteindelijk geeft hij zijn volk opdracht om alle mannelijke babies die geboren worden, te verdrinken. Twee vroedvrouwen weigeren echter aan het bevel van Farao gehoor te geven en worden daarna door God gezegend. (Exodus 1:8-22) Nadat Mozes geboren is, trachten zijn ouders hem voor de Egyptische overheid verborgen te houden maar na drie maanden word dit onmogelijk; zij leggen het kind in een kistje en brengen het daarna naar de rivier waarna zij het over het water weg laten drijven. Het kistje word uiteindelijk gevonden door de dochter van Farao, neemt hem aan als haar zoon waarna Mozes opgroeit aan het Egyptisch koninklijk hof. (Exodus 2:1-10) In het boek Handelingen lezen we over het getuigenis wat de apostel, Stefanus, tegenover het Sanhedrin aflegt na zijn arrestatie; hij geeft hier een beknopt overzicht van de geschiedenis van het volk Israël. Enkele verzen zijn gewijd aan de tijd van de slavernij van Israël in Egypte:

“In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd drie maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon.  En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden.” (Handelingen 7:20-22)

Nadat Mozes door de dochter van Farao als haar eigen zoon was aangenomen, kreeg hij een Epytische opvoeding hetwelk ook inhield dat hij onderwezen werd in de Egyptische wetenschap en dus ook bekend moet zijn geworden met het Egyptische geloof  dat de aarde plat was! Nu kunnen we enig idee krijgen, hóe het eerste bijbelboek, Genesis, ontstaan is; de eerste vijf boeken van het Oude Testament (waaronder ook Genesis) worden toegeschreven aan Mozes. Maar daar Mozes tijdens de schepping van de aarde en het heelal uiteraard nog niet geboren was, zou het nog lange, lange tijd duren voordat hij deze geschiedenis ooit eens neer zou schrijven! Hoe kán het dan dat hij wist hoe die schepping dan ontstaan zou zijn? Er is hier maar een antwoord op: Het was God Die Mozes in diens kennis en wijsheid in alle Egyptische wijsheid geleidde om juist slechts dátgene waarvan Hij het nodig vond dat dit neergeschreven zou worden, ook neergeschreven zou worden. Mozes deed dit en zo is het scheppingsverslag in Genesis ontstaan! 

Een Platte Aarde, Zon en Maan die Kleiner Zijn Dan Aangenomen Is: Wat Zijn de Gevolgen? 

Hoewel er al voor langere tijd mensen zijn die in een platte onbeweeglijke aarde geloven, lijkt de toenemende belangstelling voor dit fenomeen van recentere datum te zijn. Een niet zo positief artikel in de Engelse krant, The Guardian, wijst daarop. https://theguardian.com/science/2016/jan/20/flat-earth-believers-youtube-videos-conspiracy-theorists Maar wat zijn nu de gevolgen, mocht álles wat we hier hebben besproken, op waarheid berusten? We weten in ieder geval dat de Heliocentrische doctrine eigenlijk een heidens-Babylonische leer is. Maar hébben de drie eerste astronauten destijds wel de small step for man, a big leap for mankind gemaakt? En stáán de zon en maan ook veel dichter bij de aarde dan ons altijd is verteld? Hoe is het dan al die jaren in werkelijkheid met de ruimtevaart gegaan? En wat te zeggen van de planeet, Mars, waarvan verondersteld wordt dat daar ooit eens water geweest zou zijn? Voor veel meer gedetailleerde gegevens verwijzen we o.a. naar de volgende websites:

https://weseeasthroughaglassdarkly.wordpress.com

http://atlanteanconspiracy.com

sundistance (1)

(Door het licht wat de zon door het gebroken wolkendek laat schijnen (dit fenomeen wordt ook wel de “Jakobsladder” genoemd), zien we ook hier weer dat de zon in tegenstelling met wat onze naslagwerken ons altijd hebben geleerd, niet zeer ver van ons verwijderd is!)

En om de zgn. Apollo-missies is er in het verleden ook veel te doen geweest; de landing van de Apollo 11, om maar iets te noemen. (ik kan me nog goed herinneren dat mijn ouders en ik in de maand juli van het jaar 1969 op een stralende zomerdag  in de achtertuin hebben gezeten terwijl we op de televisie voor het eerst de beelden zagen van enkele mannen die nu wérkelijk op de maan liepen! We zaten er met verbazing naar te kijken!) Het zou pas vele jaren later zijn dat ik ontdekte dat er mensen waren die hadden o.m. gezegd dat er nadat de capsule op de maan was geland, er onder de motors geen zwartgeblakerde landingskrater te zien was. Die zou er echter moeten zijn daar de vlammen uit de uitlaat de bodem op dat punt op z’n minst flink verschroeid zouden moeten hebben. Hier was echter niets van waar te nemen!

Crater

Tenslotte Dit Nog. 

Zou het kunnen zijn dat we al die vele jaren verkeerd voorgelicht zijn wat de aarde, de planeten, sterren, de geschiedenis van de ruimtevaart betreft? Aan de ene kant lijkt het ver overdreven deze vraag te stellen; de wetenschap is nu toch veel vérder dan pakweg zeventig of tachtig jaar geleden? We wéten nu toch veel beter dan destijds? Dit kan dan misschien waar zijn maar aan de andere kant weten we nu beter dan ooit dat bijvoorbeeld de gevestigde media & pers achteraf gezien meer propaganda hebben verkondigd dan dat die over vele belangrijke gebeurtenissen de waarheid hier over hebben gebracht! We weten o.a. dat er wat de holocaust betreft, Joodse organisaties en holocaust-overlevenden niet zo kieskeurig met de waarheid zijn geweest; we weten nu dat de Bolsjewistische Revolutie die eigenlijk een Joodse Revolutie was en Rusland met haar satellietstaten voor circa zeventig lange jaren  in een ijzeren greep had weten te houden met letterlijk miljoenen en miljoenen doden als gevolg! En nu moet na meer dan vijfentwintig jaren later de dag nóg worden geboren dat hier ooit eens door de media en pers aandacht aan besteed zal worden! http://www.ynetnews.com/articles/0, 7340, L-3342999,00.html

32-33

We weten dat de opkomst van Adolf Hitler en de massale steun die hij destijds van de meerderheid van het Duitse volk kreeg, niets meer dan een tegenreactie was op de globale dreiging van het Joodse Bolsjewisme; nochtans zei Rob Trip, presentator van het NOS-Journaal, tijdens de eerste uitzending van De Oorlog, dat de historici zich er nu nóg het hoofd over breken over hoe het nu toch kón dat een volk zoals de Duitsers achter Hitler aan konden gaan! Ondertussen zijn er vele christenzionisten die de bui kennelijk al hebben zien hangen; nu sommigen van hen worden geconfronteerd met de afschuwelijke waarheid betreffende het Joodse Bolsjewisme, trachten zij deze hele zaak te bagatelliseren, te verbloemen en als vaardige polijsters de talloze massamoorden van Bolsjewistische Joden zoals o.a. Genrikh Yagoda, wég te poetsen! En mocht hen dit dan zo niet goed afgaan, dan is er nog altijd het Tapijt der Vergetelheid waar de grootste massamoorden ooit gepleegd, hier onder wéggemoffeld kunnen worden (en wat ook tot nu toe is gedaan.) Horen zij in tegenstelling hiermee dat er mensen zijn die (naar zij menen) de holocaust ontkennen, dan worden zij in één nacht zowat grijs! De zgn. revisionisten waarvan er nu nóg in de cel zitten vanwege “holocaust-ontkenning” (of wát dit ook betekenen mag!), hebben er echter o.a. op gewezen dat de memorial plaquet in Auschwitz (de moeder aller “dodenkampen”) in 1989 heimelijk  verwisseld werd voor een andere; de plaquette met het getal van 4.000.000 werd vervangen voor de plaquette met 1.500.000. Wat nou? Zou Dr. Franciszek Piper, destijds de curator van het Auschwitz museum, nu plotseling zélf een “holocaust-bagatellisator” zijn geweest?

Ausch-

En wat zij echter níet weten (en misschien ook niet wíllen weten), is het feit dat Netanyahu en andere Joods-Talmudische leiders evenzeer met minachting en verachting op hen neerkijken als hun geestelijke Farizeeïsche voorvaderen dit in de tijd van Jezus bij de gewone Joodse menigten deden! Netanyahu heeft ooit eens onder vier ogen gezegd dat de christenzionisten niets anders dan “schuim” waren maar dat hij (en zijn regering) hen nodig hadden.Zij waren met hun fanatieke voorliefde voor Israël immers zo’n geweldige steun in de rug! We weten imiddels ook dat het verhaal over vreedzaam teruggekeerde Joden naar wat toen nog Palestina heette en later door een overweldigende Arabische legermacht overrompeld dreigde te worden eerder een sprookje was wat uit de schemerige wereld van de Duizend en een Nacht-folklore voortgekomen is dan dat deze gebeurtenis op waarheid berustte; de waarheid is dat 800.000 á een miljoen hulpeloze Palestijnen door Joodse terroristen o.l.v. David Ben-Gurion met zijn Plan Dalet (Plan D), op wrede wijze uit hun woongebieden zijn verdreven; velen werden er op gruwelijke wijze vermoord en de overlevenden kwamen in armzalige VN-vluchtelingenkampen terecht; zij die het geluk (ja, wát heeft dit woord nog te betekenen als je in je eigen wijk getiranniseerd wordt) hadden toch achter te blijven, kwamen onder een drukkende en wrede Israélische bezetting terecht! http://www.ifamericansknew.org/history/refugees.html

We wéten dat de zgn. massavernietigingswapens waarover wijlen Saddam Hussain zou hebben beschikt en de banden die hij zou hebben gehad met al-Qaeda niets anders zijn geweest dan één grote propaganda-leugen om een Amerikaanse oorlog tegen Iraq te rechtvaardigen. En het leugenverhaal over Iraakse soldaten die in het door hen bezette Kuwait de baby’tjes uit de couveuses in ziekenhuizen gesleurd en op de grond gegooid zouden hebben (wat onder tranen door de dochter van de ambassadeur van Kuwait tijdens een vergadering van de VN-Veligheidsraad werd verteld) gaf uiteindelijk de doorslag voor een omvangrijke, grootscheepse aanval door de Verenigde Staten en haar trouwe bondgenoot in-het-kwaad, Groot-Brittanje op Iraq!

We weten nu dat Osama Bin-Laden, het vermeende meesterbrein achter 9/11 al in 2002 overleden was en dat de operatie waarbij Barack Obama er veel later een Swat team op uit stuurde om hem te pakken te krijgen, niets anders was dan een politieke stunt om zijn destijds flink beschadigde imago flink op te vijzelen! We weten ook dat de terreuraanslagen op 9/11 niet door een handjevol armzalige Islamitische kapers met slechts enkele uren of dagen aan vlieggervaring met een Cessna-vliegtuigje gewoon niet gepleegd konden hebben! Osama Bin-Laden zou zich naar verluidt!! lange tijd hebben schuilgehouden in een versterkt en zwaar beveiligd bergfort in Aghanistan; de Amerikaanse overheid had hier zelfs een afbeelding van getoond en het ziet er indrukwekkend uit; het is alleen jammer dat Bin-Laden er zelf nooit was daar dit fort in werkelijkheid niet eens bestond! En zoals gezegd….hij was in 2002 al overleden!

originalfortress-hoopa

En inmiddels weten we ook maar ál te goed dat de huidige Westerse mediale tirade tegen Vladimir Putin eveneens een propaganda-actie is waarbij de CIA vele journalisten in dienst heeft die met de taak belast zijn, haar leugenverhalen onder hun eigen naam aan een (deels nog) goedgelovig publiek voor te schotelen (zoals Udo Ulfkotte enige tijd geleden tijdens een interview met Russia Today meedeelde.) En wat de opwarming van het klimaat betreft, op het internet zijn vele websites te vinden waarop op een redelijke en nuchtere en zeer aannemelijke wijze wordt uitgelegd waaróm men vindt dat deze hele zaak niets anders is dan een Global Warming-Hoax. Intussen blijven de Mainstream Media&Pers hier maar met fragmentarische en oppervlakkige en afgevlakte reportages, krantenberichten en gefragmenteerde beelden over komen! Waarschijnlijk zal er wanneer de belangstelling voor wat de flat earthers nog meer te vertellen hebben toeneemt, ook meer naar buiten komen. En of díe dan ook nog wel veilig zijn voor de lange arm van Big Brother, is nog maar de vraag!

Eerst kwamen ze voor de holocaust-ontkenners; er was destijds niemand die het voor hen opnam! En daar in die nog een paar overgebleven landen waar nog geen “anti-holocaust-ontkenningswetten” zijn doorgevoerd (maar waar je al wél het vuur aan de schenen zal worden gelegd, mocht je een alternatieve mening over de “holocaust” hebben), maken Joodse organisaties overuren om die ook dáár door te voeren! 

Nu gaan er hier en daar ook al stemmen op om ook de klimaatopwarming-ontkenners aan te pakken! Vroeg of laat, zullen er ook voor hén bepaalde onzinnige wetsvoorstellen worden aangenomen om hen achter de tralies te krijgen! 

Daarna zal het nog een kwestie van tijd zijn, of ze zullen later ook achter de globe-ontkenners aangaan! 

Celll

De Bijbel maakt echter duidelijk dat wanneer Jezus terugkeren zal, Hij eerst met een oordeel zal komen. Hij zal degenen die verantwoordelijk zijn voor zoveel leugen en bedrog (zoals we dit hierboven hebben uiteengezet), oordelen met een zware straf! De Bijbel leert dat er twee verschillende opstandingen zijn: een voor de “rechtvaardigen” (de wáre (bijbelse) Christenen), en een voor hén die voor zoveel ellende voor de mensheid op de wereld hadden gezorgd tijdens hun  aardse leven (zoals liegende politici die zich slaafs conformeren aan de eisen van Joodse organisaties als Israël weer eens een inval doet in Gaza door te zwetsen, “Israël heeft het recht, zich te verdedigen”, de eigen burgers hebben uitgeplunderd ten gunste van top-bankiers die immers zélf de recente wereldwijde financiele crisis veroorzaakt hadden; de resultaten van hun misdadige handelwijze: talloze failissementen, massa-ontslagen en vele gezinnen die het nu finacieel amper nog kunnen redden en ander onheil. En liegende christenzionisten die hoewel de hele wereld nu inmiddels al lang béter weet, de Israëlische regering voortdurend de beschermende hand boven het hoofd houden terwijl de Palestijnen er vanaf 1947 tot nu toe, dagelijks onder Joodse Bolsjewistische-Rode Terreur te lijden hebben!  En let wel: onze politici die nu al enige tijd bezig zijn ons hart op te warmen voor al die vluchtelingen die hier naartoe zijn gekomen (en nog zúllen komen), hebben nog nooit een goed woord overgehad voor de “vluchtelingen in eigen land”, nl. de Palestijnen in Palestina! Liegende journalisten en verslaggevers die om financieel gewin de feiten over Syrië, Rusland en andere onderwerpen verdraaien en zelfs de voor een bepaalde “uitverkoren elite”  zo belastende feiten tot nu toe bewust hebben verzwegen!) De eersten zullen het eeuwige leven, het Koninkrijk Gods, beërven. En dat deel van de Bijbel, Mattheüs 25:31-46, gaat niet over twee verschillende groepen mensen waarvan de ene gunstig tegenover de Joden zou zijn geweest en de andere niet, wat de christenzionisten echter maar ál te graag zouden willen (en wat ook als zodanig door hen wordt uitgelegd.) Het gaat hier over 1, mensen die hun naaste lief hebben gehad én 2, de andere groep die zich nooit tegen o.a. het onrecht tegen Palestijnse Christenen en onschuldige Palestijnse Moslims, hen door een goddeloze Israëlische overheid aangedaan, hebben uitgesproken! Deze laatsten zullen (tenzij zij zich alsnog bekeren van hun goddeloze gedrag), de woorden van Jezus te horen krijgen,

“Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.” (Mattheüs 25:41)

Ton Nuiten – Zaterdag 30 April 2016. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s