De Klimaatleugen Ontmaskerd als Dekmantel voor VN-Agenda 21. (En enkele voorbeelden van verkwisting van geld.)

Het maakt niet uit; waar we ook naar kijken en wát voor nieuws ons ook door de gevestigde media en de politiek wordt gebracht, zowat overal worden we ronduit voorgelogen! En dit is tevens het geval met de hele klimaatveranderingsleugen, waarmee we nu al jaren worden bestookt. Van de gevestigde media worden we beslist niet wijzer met hun gefragmentiseerde, kunstmatige en oppervlakkige berichtgeving; al die griezelige spookverhalen over opwarming van de aarde en de alarmerende berichten hierover, worden slechts gebracht om ons de stuipen op het lijf te jagen. Tegenwoordig wordt er gesproken over “fake news” (nep-nieuws) Er wordt dan gewezen naar al die berichten en artikelen over het internet en social media die als complottheorieën worden beschouwd en waar als we de gevestigde heersende machten mogen geloven, beslist iets tegen moet worden gedaan. Maar geloof me, als er wérkelijk van “nep-nieuws” sprake is, dan is het wel o.a. de worldwide climate hoax! 

images
Hier zijn enkele verkopers van “nep-nieuws.”

Geen Debat & Geen Bewijs. 

Werd er in het recente verleden nog over de opwarming van de aarde en de wereldwijd stijgende temperaturen gedebatteerd, tegewoordig wil men de sceptici en twijfelaars het zwijgen trachten op te leggen met gedragsveranderende methoden. Geen debat en/of bewijs meer over en voor de opwarming van de aarde; via alarmerende berichtgeving (die trouwens elke grond van waarheid missen), willen de politieke, meteorologische en journalistieke klimaatregelaars ervoor zorgen dat we ons gedrag door hun angstaanjagende doch idiote verhalen op een bepaalde wijze aan zullen passen! Op deze wijze worden we er allemaal toe geconditioneerd om juist díe richting op te gaan die de genoemde liegende klimaatregelaars wensen dat we gaan. En velen geloven al die klinklare leugens en nonsens!

Enkele Feitjes. 

Hier zijn enkele feitjes waardoor de klimaatregelaars volkomen in hun hemd zijn komen te staan: Wist u, dat het ijs op Antarctica in 1940 circa twee meter dik was? Nu zou je denken dat er na het verstrijken van vele vele jaren to nu in januari 2017 toe, heel wat gebeurd zou moeten zijn wat de opwarming betreft. En wat blijkt? Het ijs waarvan in het verleden beweerd werd dat dit tegen 2013 volkomen verdwenen zou zijn, is nog even dik! En de ijsberen die er zijn, hebben er bovendien een bontjas van C&A over hun toch al zo dikke behaarde huid over aangetrokken! (grapje!)  Maar de werkelijkheid is dat het ál te duidelijk is dat heel die klimaatverandering vanaf het begin niet meer dan een farce, een illusie, een fata morgana, is geweest. Om het even kort te stellen: al die angstaanjagende verhalen, klimaatmodellen, grafieken waarmee bewezen zou zijn dat de aarde wérkelijk opwarmt, stijgende oceaanspiegels, verdwijnende ijsberen etc. maken slechts deel uit van een gigantische bundel aan nep-nieuws! Lees bijvoorbeeld dit artikel eens: http://www.wnd.com/2017/01/report-on-arctic-sea-ice-unleashes-shock-waves/?cat_orig=us

scince-facts

De Liegende Media: Verspreiders van Nep-Nieuws. 

Sinds korte tijd heeft men het plan opgevat om zgn. fact-checkers in te zetten; die moeten nagaan wat er zoal aan “nep-nieuws” over het internet en social media wordt verspreid. Elke post en elk artikel waarvan gemeend wordt dat dit “nep-nieuws” zou zijn (en dit zijn natuurlijk al die “complottheorieën”), wordt dan aangemerkt met een icoontje dat de lezer ervoor moet waarschuwen: “Pas op, dit is nep-nieuws!” De waarheid is echter dat het juist de georganiseerde mainstream media is die zich al jaren schuldig heft gemaakt aan het verspreiden van nep-nieuws! En een deel van dit nep-nieuws is uiteraard de global warming hoax! Het zal vermoedelijk al wél duidelijk zijn dat complottheorieën zoals de klimaatveranderingshetze zeer zeker géén icoontje van deze “fact-checkers” zullen krijgen! Zij zullen zich geleidelijk aan transformeren in (als die dit intussen al niet hebben gedaan), tot ketterjagers! Het doel is nl. niet langer om bewijzen voor de klimaatverandering te leveren; het ware oogmerk van deze lieden is om de sceptici voorgoed het zwijgen op te leggen!

Donald Trump & De Global Warming Hoax. 

De aankomende opvolger van Barack Obama,  Donald Trump die op 20 januari aanstaande zal worden ingewijd als de volgende president van de Verenigde Staten, heeft het al vaak gezegd: “I will make America great again!” Maar hij heeft echter méér gezegd; dat de hele klimaatveranderingshetze niet meer dan een “leugen” is! En daar heeft hij na al de onthullingen over deze “leugen” op social media dan ook groot gelijk in! Het is dan ook niet vreemd dat tijdens de recente presidentsverkiezingen in Amerika zowat al de duistere krachten vanuit de onderwereld zich openbaarden om te pogen Trump flink te beschadigen. Zo heette het dat Trump jaren geleden ooit eens had gezegd dat als je een ster bent, je met de vrouwen kunt doen wat je wilt. Dit was inderdaad te horen op een bandopame die men ergens had opgeduikeld. Trump had hier zijn excuses voor aangeboden. En hij heeft zijn woorden nooit in daden omgezet. Terstond kwamen er enkele verouderde Amerikaanse dametjes in beeld die bij hoog en laag verklaarden hoe Trump hen tijdens een of meer gelegenheden in het verleden had aangerand. Daarna heette het dat er fraude zou zijn gepleegd tijdens de verkiezingen; daarom werden de stemmen in  o.a. de staat, Wisconsin, herteld. Uitkomst: er was niets mis mee! Nu heet het dat de Russen hebben getracht de Amerikaanse verkiezingen ten gunste van Trump te beïnvloeden via verschillende hacks  opdat hij president zou worden. Mensen, als je dit allemaal eens op een rijtje zet, dan kún je niet anders concluderen dat het hier om een anti-Trump propagandacampagne ging! En het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende delen in de Verenigde Staten (met de moderne “koningin Jezebel”, Hillary Clinton in de voorhoede), in grote beroering kwamen; door het komende presidentschap van Trump voelen de liegende klimaatregelaars zich nl. zeer bedreigd! Het is zeer waarschijnlijk dat de hele hetze tegen Trump nadat hij als president zal zijn geïnstalleerd, slechts toe zal nemen.

download-2

Verlammende Milieuwetten ten behoeve van de Global Warming Hoax. 

In maart 2014 kondigde Barack Obama nieuwe maatregelen aan ter bestrijding van de klimaatverandering. Die hebben hun oorsprong uit een boek wat in 1973 geschreven was door John P. Holdren, directeur van het White House Office of Science and Technology Policy. Het boek had de titel, “Human Ecology: Problems and Solutions.” Hierin werden de volgende aanbevelingen gegeven: Achteruitgang van de in die tijd (volgens Holdren), overontwikkelde economie; een halt toeroepen aan de bevolkingsgroei; herverdeling van de welvaart (van de geïndustrialiseerde wereld naar de ontwikkelingslanden.) En het zijn de milieuwetten die Obama had aangekondigd tegen de klmaatverandering voor deze voorstellen die al in 1973 werden aanbevolen werden! http://www.washingtonexaminer.com/white-house-science-advisor-john-holdren-the-intellectual-godfather-of obama-climate-policy/article/2349284 Wat we hier dus hebben, is eigenlijk de depopulatie van de bevolking en de de-indistruialsatie van de hele Westerse wereld via verlammende en onderdrukkende milieuwetten (immers, het klimaatbeleid speelt niet slechts een grote rol in de Verenigde Staten maar ook in de Europese Unie (w.o. uiteraard Nederland!) af.reuters.com/articleOilNews/idAFLDE7291F320110314?pageNumber=4virtualBrandChannel0&sp=true En hier wordt dieper ingegaan wat Holdren nu heeft gezegd: http://www.cfact.org/2014/05/31/john-holdren-in-his-own-radical-words/ Het heeft tevens te maken met VN-Agenda 21. 

Wat is VN-Agenda 21 en wat zal dit Plan voor Impact hebben op de Amerikaanse Bevolking en de Volken der Wereld? 

VN-Agenda 21 is een idee van de Verenigde Naties waarmee die verschillende, voor de volken schadelijke plannen wereldwijd in willen voeren. We lezen er het volgende over:

“In een notendop, worden er in dit plan de overheden opgeroepen, de controle over alle gebruik van land te nemen om de besluitneming ervan niet langer in handen van de eigenaars van privébezit te laten. Er wordt aangenomen dat mensen geen goede rentmeesters over hun land zijn en de regeringen zullen er beter werk aan doen als die er de controle over zullen hebben. Individuele rechten in het algemeen, zullen vrij baan moeten maken voor de behoeften zoals bepaald door de bestuursorganen. Bovendien zouden mensen bijeen gedreven moeten worden om er in menselijke kolonies of eilanden ter bewoning dicht bij werkgelegenheid- en transportatie-centra’s te worden opeengepakt. In een ander programma, het Wildland’s Water Project genaamd, wordt omschreven hoe het grootste deel van land voor niet-mensen apart moet worden gezet.

De U.N Agenda 21 noemt de welvaart van Amerikanen als zijnde een groot probleem wat moet worden gecorrigeerd. Er wordt opgeroepen tot de verlaging van de levensstandaard van Amerikanen zodat de bevolkingen in arme landen meer zullen hebben, een herverdeling van de rijkdom. Hoewel mensen over de hele wereld ernaar streven de hogere niveaus van welvaart te bereiken zoals wij die hier hebben en hun leven voor zullen riskeren om zover te komen, worden Amerikanen in een zeer negatief licht gesteld en moeten tot een conditie dicht bij het gemiddelde in de wereld worden gebracht. Alleen dan, zeggen zij, zal er sociale gerechtigheid zijn, wat een hoeksteen van het U.N. Agenda 21-plan is.” Voor het hele verhaal, zie http://www.postsustainabilityinstitute.org.what-is-un-agenda-21.html

agenda-21-objectives

 (Even terzijde: Begint u misschien nú te beseffen, waaróm  elk land een ministerie voor Ontwikkelingsamenwerking heeft? In “Begroting Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking 2017” lezen we in Artikel 17.2 “Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water” in lid 17.3: “Duurzaam gebruik van hulpbronnen” dit: “Duurzaam gebruik van hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering.”) public.tableau.com/views/RijksbegrotingHoofdstukXVII?amp;:showVizHome=no&embed=y&:display_count=no#1 Kijk dan ook nog eens naar de rest van de artikels en de bedragen voor ontwikkelingshulp die naar de ontwikkelingslanden gaat bij de sectie “Activiteiten 2017” en dan zult u misschien een idee krijgen over hoeveel geld ermee is gemoeid. En…dit wordt allemaal opgebracht door de belastingbetalers!)

Mislukte Klimaatprojecten: Grote Sommen aan Verspild Geld en…Genereuze Inkomsten voor Bedriegers en Zwendelaars. 

Wat het volgende betreft, blijkt nu ook dat er verschillende mislukte en falende klimaatprojecten zijn geweest in het recente verleden! Zo was er een getijdenenergiegenerator onthuld in Wales; hiermee konden 10.000 huizen worden voorzien van stroom. Maar…na slechts drie maanden in gebruik te zijn geweest, ligt dit ding nu op de zeebodem bij Pembrokeshire! Kostenpost voor de belastingbetaler: achttien miljoen Pond! In Noord-Ierland had men ook een project opgezet; bedrijven die gebruik zouden gaan maken van biomassaverwarmingsketels, zouden worden gesubsidieerd; voor elke honderd Pond die men aan o.a. houten pallets in deze ketels zou verbranden, werd 160 Pond aan subsidie gegeven. Dit werkte echter (zoals zeer waarschijnlijk te voorzien moet zijn geweest), misbruik in de hand; om toch maar zoveel mogelijk aan subsidie te ontvangen, waren er die  de ketels gebruikten om er o.a. lege loodsen mee op te warmen. Zo had een boer zich al van tevoren  flink rijk gerekend’hij verwachtte er uiteindelijk 1 miljoen Pond mee te verdienen! Dan hebben we ook nog de anaerobe vergisters. Dit zijn machines waarmee rioolslib, mest, gestort huisvuil etc. tot methaan wordt geconverteerd. Vervolgens wordt dit in het gasnet gevoerd. De kosten (Groot-Brittanië) bleken echter hoger dan de baten: 216 miljoen Pond! Dan is er ook iets met windturbines waar zeven gezinnen uit Banteer, N. Cork, Ierland, een rechtszaak begonnen zijn tegen een Duitse fabrikant van windturbines omdat hun gezondheid flink te lijden heeft vanwege het ultra-lage frequentiegeluid wat deze dingen die bij hun huizen in de buurt staan, produceren. Dit en veel meer, is hier te lezen: http://www.breitbart.com/london/2017/01/06/delingpole-green-energy-charter-crooks-liars-scam-must-end-now/

climate-change-the-greatest-hoax-modern-era-irony-global-war-politics-1430586706

Conclusie. 

Uit dit alles blijkt dat we al voor lange tijd worden bedrogen en voorgelogen van alle kanten. En Trump zei dat de opwarming van de aarde een “leugen” was zoals al gezegd. Beginnen we nu misschien te begrijpen, waaróm de (vooral) Amerikaanse mainstream media, liegende politici en waarheidsverdraaiende klimaatregelaars zich begonnen te roeren tijdens de verkiezingen en nadat Trump tot president verkozen was? Begrijpen we nu waaróm er nu gebruik wordt gemaakt van fact-checkers? Natuurlijk; daar de grote hoeveelheid aan zgn. “complottheoriën” die al voor geruime tijd op facebook, twitter etc hebben liggen broeden en sudderen nu ook de aandacht van het veel grotere publiek hebben getrokken, zijn de klimaatverdraaiers in opperste staat van verwarring en paniek geraakt (over “verwarde personen” gesproken!) Om die reden kunnen we dan ook met zekerheid verwachten dat nadat Trump als president zijn beloften waar zal maken (om alle klimaatakkoorden die Amerika ondertekend heeft te annnuleren o.a.), de weerstand tegen hem flink zal toenemen. En voornamelijk daar waar het VN-Agenda 21 betreft; de elite zal deze huiveringwekkende plannen waaraan zij al zolang heeft gewerkt, niet zomaar laten varen! Het is echter te hopen dat Trump ondanks het hevige verzet wat zeer zeker tegen hem op zal komen, zijn beloften gestand zal doen. En als hij hierin zal slagen, zou dit tevens voor Europa gunstige gevolgen kunnen hebben.

Ton Nuiten – Zaterdag 7 Januari 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s