Spring naar inhoud

De “Holohoax & de “Klimaat-Hoax”: Van de “Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century” tot de “Greatest Green Jewish Fable of the 21th Century”.

In mei 2017 werd die op het het festival van Cannes vertoond: “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”, het vervolg op “An Inconvenient Truth.” En de maker van beide filmdocumentaires, Al Gore, was hier zelf bij. Nu had Gerhard Busch van de VPRO enige tijd geleden een interview met Gore. Er zouden nu al veel voorspellingen die Gore in het verleden had gedaan omtrent de global warming, uitgekomen zijn. Eén van die voorspellingen was dat het National September 11 Memorial & Museum door toenemende stormen en het stijgen van het water onder zou lopen. Dit werd destijds door sceptici wéggelachen als “bangmakerij.” Maar recent heeft de orkaan, Sandy, die ook over New York trok, hier toch voor gezorgd. Déze voorspelling was dus uitgekomen. Verder zou Gore in zijn nieuwste documentaire de verkiezing van Donald Trump “een klap in het gezicht” genoemd hebben. Dit omdat Trump zeer sceptisch is over de opwarming van de aarde. En helemaal onderaan, in het groene vak van de site, lezen we er het volgende over de beoordeling van de eerste documentaire van Gore destijds door wetenschappers:

“Na de film werd klimaatwetenschappers overal ter wereld gevraagd of ze de in de film gemaakte claims konden onderschrijven. Ruim 97 procent antwoordde bevestigend. Opvallend is die overgrote meerderheid niet terug te vinden in de talloze talkshows en paneldiscussies die sindsdien aan het onderwerp zijn gewijd. Want daarin werd vrijwel altijd één voor- en één tegenstander uitgenodigd. Wat -gezien die 97 procent- een nogal valse balans is.” https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/interviews/2017/Al-Gore-over-An-Inconvenient-Truth-2.html

Het aantal van 97 procent aan klimaatwetenschappers die de inhoud van de eerste documentaire van Gore als juist zouden hebben bevestigd, zou dus te hoog zijn. Verder geeft die “97 procent” aan, dat hier (op enkele tegenstemmen na), álle wetenschappers het er over eens waren dat heel die film op waarheid zou zijn gebaseerd! En dat ís nogal wat. En nu is dus zoals gezegd, het vervolg van “An Inconvenient Truth” in mei uitgebracht.

1429932505352-liberal_logic_101_1114

Al Gore: Grootste Energieverbruiker van het Land. 

 

In beide documentaires werd en wordt o.a. op eenieder een dringend beroep gedaan om (om zo de global warming tegen te gaan), zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Maar wat blijkt nu? Al Gore blijkt zélf een van de grootste energieverbruikers van het (Amerikaanse vaste)land te zijn! In zijn riante villa met twintig kamers verbruikt Gore meer energie dan de meeste Amerikaanse gezinnen. Een van degenen die het grootverbruik van Gore bekritiseerde, is Drew Johnson van het National Center for Public Policy Research tijdens een interview met Carl Tucker van FOX News. En ook Liz Wheeler, presetatrice van One American News, heeft hier zo haar bedenkingen over. Verder zegt zij dat er geen enkele van zijn voorspellingen is uitgekomen: de ijsberen zijn er nog, de ijskappen van de polen zijn er nog, van zijn voorspelling in de nu achter ons liggende dertig jaren van een ijstijdperk in het jaar 2000 van Gore was niets gebleken. Dan komt burgemeester James Eskridge die een gesprek met Gore heeft, in beeld. Zijn vraag was dat als er sprake zou zijn van een stijgend waterniveau, waarom hij dit niet zag gebeuren. En dit versterkt weer bij anderen de theorie dat de beide documentaires van Gore, weleens propaganda-documentaires zouden kunnen zijn. En eigenlijk zíjn die dit ook! https://www.youtube.com/watch?v=JlKJhHO3PNlo&pbjreload=10 (“Al Gore’s Inconvenient Sequel Exposed (Full Compilation”)

 

Alarmerende Berichtgeving van de Climate Neutral Group. 

 

Ook de organisatie, Climate Neutral Group, had zeer alarmerend nieuws te verkondigen over de ijskappen, waarmee het nu zeer slecht gesteld zou zijn door de opwarming:

“De stijging van de zeespiegel is voor een deel het gevolg van het smelten van de ijskappen. Uit een studie die in 2011 in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters werd gepubliceerd, blijkt dat het ijsverlies op Antarctica en Groenland steeds sneller gaat. In de afgelopen 18 jaar is de smeltsnelheid van het ijs ieder jaar met gemiddeld 36 Gigaton toegenomen. Inmiddels is het ijsverlies meer dan 500 Gigaton per jaar. Dit komt overeen met 1, 4 millimeter zeespiegelstijging per jaar. In 2011 bereikte de hoeveelheid zeeijs rond de Noordpool een laagterecord. Het minimale volume van het zeeijs lag meer dan 70 procent onder de waarde die gemeten werd in 1979 en 1980.” 

 

Groenland, de Petermann-Gletsjer: Ijs Aanzienlijk Toegenomen. 

 

Als we dit alarmerend bericht van de Climate Neutral Group (en het genoemde tijdschrift, Geophysical Research Letters) mogen geloven, was het al in 2011 zo slecht gesteld met Groenland wat de opwarming betreft. Dan zou Groenland nu, ruim zes jaar later, al grotendeels ijsvrij moeten zijn. Groenland bestaat voor een groot deel uit gletsjers. Eén van die gletsjers, de Petermann-Gletsjer, is hiervan de grootste. En hierover lezen we het volgende:

“Gezien de ophoping van sneeuw en ijs op Groenland in het afgelopen jaar of zo, hoeft het niet verrassend te zijn een uitbreiding van de Petermann-Gletsjer te zien. Daar sneeuw zich op de gletsjer ophoopt, wordt die door z ’n eigen gewicht naar buiten of in de richting van de zee geduwd. Eigenlijk is deze gletsjer in de afgelopen vijf jaar met enkele kilometers toegenomen zoals onthuld door MODIS-satellietbeelden van haar laagtepunt in augustus 2012 tot augustus heden.” https://www.vencoreweather.com/blog/2017/11/20/am-very-impressive-cold-continues-on-greenland-with-high-snowice-buildup-significant-growth-in-the-petermann-glacier-during-the-last-five-years

Hier blijkt dus dat het ijs op Groenland niet met zoveel en zoveel Gigaton afgenomen is maar dat dit er in de afgelopen jaren juist met enkele kilometers is tóegenomen! Wíe degene of degenen zijn die hun studie destijds in het genoemde wetenschappelijk tijdschrift hadden laten publiceren is onduidelijk, maar zij hebben óf hun onderzoek zeer slordig uitgevoerd, óf dit hele rapport is vanaf het begin gebaseerd geweest op leugens! We vermoeden sterk het eerste maar vrezen steeds meer het laatste!

 

Beroep op de Menselijke Emoties. 

 

Zowel de documentaires, “An Inconvenient truth” en diens opvolger, “An Inconvenient Sequel: Power to Truth”, van Al Gore én alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de global warming, was (en is) slechts bedoeld om hiermee een beriep te doen op de menselijke emoties. En nu we dankzij een deel van de gevestigde media (FOX News) weten dat veel van wat Al Gore nu gedurende de dertig jaren aan rampspoed voorspeld heeft niet uitgekomen is (behalve die met het 11 september 2001-museum in New York tijdens de orkaan die er enige tijd woedde), kunnen we slechts zeggen dat al de alarmerende berichten over de dreiging van een aarde die vanwege een vermeende opwarming, samen mét de mensheid ten onder zal gaan als er niet meteen de nodige maatregelen genomen worden, op fictie zijn gebaseerd. De beide documentaires van Al Gore kunnen om die reden beter de titel, “An Inconvenient Crafty Move” gegeven worden!

is (32)

Climate change: not a scientific fact but, in reality, a religion!

Wie is de Regisseur van “An Unconvenient Truth”? 

 

Hoewel Al Gore degene is die de hoofdrol in de eerste documentaire speelt, is hij er uiteraard niet de regisseur van. Maar wie is de regisseur van “An Unconvenient Truth”? Davis Guggenheim. (Joods) https://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvienent_Truth De inspiratie om deze documentaire te maken, kwam van Lauri Ellen David (Lennard), een milieu-activist. (en Joods) Zij heeft naast andere projecten in verband met global warming, samen met John McCain de “Stop Global Warming Virtual March” opgericht. Zij is voor 14 jaar getrouwd geweest met Larry David (Joods) Larry David was ook de maker van de serie, “Curb Your Enthusiasm”. https://en.wikipedia.org/wiki/Lauri_David Wat “Curb Your Enthusiasm” betreft, zie ook: smoloko.com/?p=18048 Een ander die bij “An Inconvenient Truth” (als executive producer)  betrokken was is Jeffrey Scoll (Joods). https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Scoll En zo zien we dat de ware identiteit van de makers van “An Unconvenient Truth” Joodse mensen zijn. En hier is een site waar zowat alle prominenten met betrekking tot de klimaat-hoax worden genoemd. En … het zijn allen Joden! https://thezog.wordpress.com/who-is-behind-the-climate-change-hoax/

 

2017 & 485 Wetenschappelijke Documenten. 

 

Sinds een halve maand bevinden we ons nu in het jaar 2018. Aangezien de klimaatgekte nu al jaren aan de gang is, zou je zeggen dat de wetenschappers die tot nu toe steeds maar beweerd hebben dat global warming een van de grootste wereldwijde dreigingen voor de mensheid is, dat die wat hun onderzoeken betreft, heel wat vooruitgang moeten hebben geboekt. Met andere woorden: na zovele jaren van onderzoek zou nu toch wel volkomen vast moeten staan dat global warming ook wérkelijk een dreiging op wereldniveau is. En dat hier absoluut niet meer over te twijfelen valt. Nu ís er ook wel vooruitgang geboekt, maar … níet door de klimaatregelaars met hun alarmerende berichtgeving over de toenemende opwarming van de aarde. Zij die wérkelijk vooruitgang hebben geboekt, zijn nu nét degenen die al voor enige tijd hun twijfels hebben over de “heersende opvatting” over global warming! In het afgelopen jaar, 2017, zijn er nl 485 wetenschappelijke documenten gepubliceerd waarmee duidelijk wordt dat het met die officiële heersende opvatting onder de klimaatalarmisten nogal mee valt. http://www.breitbart.com/2018/01/10/report-485-scientific-papers-published-in-2017-undermine-supposed-concensus-on-climate-change/

Cartoon

Before publication of “An Inconvenient Truth: lower “actual” temperatures; after the publication: suddenly higher temperatures …

De Nieuwste Dreiging door de Global Warming: Gefeminiseerde Waterschildpadden. 

 

Recent kwamen de alarmerende wetenschappers met de nieuwste aanwinst van bedreigingen in hun arsenaal: de mannetjes onder de zeeschildpadden dreigen als de klimaatdreiging zich voortzet, uit te sterven zodat er dan nog voor de grote meerderheid vrouwtjes overblijven. Maar wat het onderzoek wat er naar uitgevoerd werd, berust dit meer op speculatie dan op wetenschappelijke feiten. http://www.breitbart.com/big-government/alarmist-scientists-announce-the-latest-climate-change-threat-mutant-transgender-turtles/ Maar ook onder de mensenkinderen zal de klimaatverandering een grote impact hebben; net zoals dit bij de zeeschildpadden het geval zou zijn, zou de gobal warming kunnen leiden tot de geboorte van meer meisjes dan jongens! https://wattsupwiththat.com/2015/06/16/claim-climate-change-more-woman/ En dit is natuurlijk weer een van die vreemde en buitennissige verzinsels.

 

Al Gore: Joods?

 

Zoals gezegd, zijn de movers and shakers achter de hele klimaatonderneming Joden. Of in ieder geval de meerderheid ervan. Nu zou ook Al Gore zélf van Joodse afkomst zijn. In verband hiermee lezen we iets over de “onzichtbare regering áchter de zichtbare” in een artikel van Dr. Lorraine Day. En zij schrijft er over de ontwapening van Amerika en verder élke andere natie op aarde. Met andere woorden, het gaat hier om de wetten betreffende de wapenbeheersing (in Amerika). En Day schrijft er o.a. het volgende over:  

“De maskerade wordt gerepresenteerd door de zichtbare regering – de Senaat en het Huis der Afgevaardigden, twee impotente groepen die niets meer dan een rubber stamp van de onzichtbare regering zijn. De Onzichtbare regering- de ECHTE regering die de wet schrijft en afdwingt- wordt erund door de Internationale Illumnati-bamkiers.- de Rothschilds, de Rockefellers, de nakomelingen van de Kuhns, Loebs en Schiffs etc. die zo goed als allen Joden zijn, en hun “loopjongens” zoals Henry Kissinger, Joseph Lieberman, Al Gore (ja, ook hij is een Jood- een crypto-Jood- een Jood die pretendeert een “Heiden” te zijn), Bill en Hillary Clinton (zij heeft toegegeven Joods te zijn en zou zeker geen NIET-jOOD huwen) en vele anderen”. goodnewsaboutgod.com/studies/political/one_world_government/disarmament.htm

We weten echter niet met zekerheid of Al Gore al of niet een Jood zou zijn. Het is echter ook weer niet uit te sluiten. Totdat er voldoende bewijs van het tegenovergestelde verkregen is, zullen we Gore als niet-Joods beschouwen.

 

Even Terzijde: Amerikaanse Wetten op Wapenbeheersing, Florida & Donald Trump. 

 

Het is al enige tijd aan de gang; na de rampzalige schietincidenten te Florida, Columbaine, Sandy Hook, en andere plaatsen, is een groot deel van de Amerikaanse bevolking het moe geworden; die eist dat er de wapenwetten in Amerka flink worden aangescherpt. Om die reden zijn er hier en daar massademonstraties gehouden voor strictere wapenwetten. Het is algemeen bekend dat Amerikanen er de bevoegdheid hebben, wapen te bezitten en die ook bij zich te dragen. Nu wordt aangenomen dat het dit is wat de (hoofd)oorzaak zou zijn van de gewelddadige schietpartijen die er recent in de Verenigde Staten hadden plaatsgehad. En dit is dan ook de reden dat mensen masaal de straat waren opgegaan om strictere wetten op het legale wapenbezit in Amerika af te dwingen. Zoals Dr. Lorraine Day het echter duidelijk maakt, zijn dit niets anders dan plannen van de “onzichtbare regering” om de bevolking er als geheel te ontwapenen opdat die geen gevaar voor de onzichtbare heersers achter de schermen op zal leveren betreffende hun agenda voor een Nieuwe Wereldorde. De demonstraties in het iets verdere verleden als die van gisteren (zaterdag 24 maart jl.), zouden dan eigenlijk door de “oppositie” op poten zijn gezet. Met andere woorden: al deze demonstranten worden -buiten hun medeweten en instemming- aangestuurd door een “machtige hand” van achter de schermen! En, zo maakt Day verder duidelijk, ook déze onderneming is een Joodse onderneming! Nu schijnt Donald Trump er niet zo toe te zijn geneigd, om deze beperkende wapenwetten ook in te voeren, zo lijkt het. Wél was een van de maatregelen die hij voorstelde dat leerkrachten op scholen zélf wapens bij zich zouden dragen om schietpartijen zoals de meest recente in Florida voortaan te voorkomen. Hier is de site van de Amerikaanse zender, CNN, waar studenten die de schietincidenten zélf hebben meegemaakt, aan het woord komen: https://edition.cnn.com/2018/03/14/us/national-school-walkout-gun-violence-protests/index.html

 

De HoloHoax & de Klimaat-Hoax. 

 

Via bronnen op het internet weten we dat er wat de “Holocaust” betreft, hier veel op af te dingen valt; het is immers o.a. duidelijk geworden dat vele Joden die in het verleden over hun ervaringen in de Duitse concentratiekampen gedurende WW II ons niet de waarhied hiromtrent hebben verteld. Zo is er veel twijfel onstaan over het zgn. “gaskamer-verhaal” wat inhoudt dat de meerderheid der Joden via vergassing in gaskamers om het leven zoden zijn gebracht. Ook is het gebleken dat de vele ooggetuigenverslagen van Joden elkaar tegenspreken. Nochtans worden al die getuigenissen als het evangelie geaccepteerd. Het is dan ook niet vreemd dat men over de Holocaust spreekt als de HoloHoax. Er zijn er zelfs die de Holocaust zijn gaan beschouwen al een “religie” (dat is dat het eerder een geloofsovertuiging dan dat het een wetenschappelijk feit zou zijn! Het is ons intussen ook al bekend dat er in Duitsland (evenals in verscillende andere landen in de wereld), er schadelijke “Holocaust-ontkenningswetten” zijn  ingevoerd waarbij alleen al het betwijfelen van de Holocaust strafbaar is gesteld; zo hebben o.a. wijlen Ernst Zundel, German Rudolf en vele andere “Holocaust-twijfelaars” veel te stellen gehad met Joodse organisaties en hun marionetten-regeringen daar die in tegenstelling met het officiële Holocaust-verhaal met een zeer gedegen en goed doorwrochte alternatieve visie waren gekomen; zij hebben zware boetes en gevangenisstraf opgelegd gekregen. Niet omdat zij ongelijk zouden hebben gehad doch eerder omdat de officiële geschiedenis van de Holocaust (hoe zwak en tegenstrijdig die ook was), tegen élke prijs in stand gehouden moest worden! Het is om die reden dat de inmiddels bekende leuze, “Truth is Not a Defense” tot stand was gekomen. Mer andere woorden:  Ook al waren de alternatieve visies van de “Holocaust-ontkenners” (zoals Zundel, Germar Rudolf et all op verachtelijke wijze werden genoemd zonder enige vérdere uitleg overigens!), meer dan overtuigend, was de waarheid die zij hierover hadden verkondigd echter geen verdediging voor het betreffende gerechtshof waar zij eens voor waren gedaagd! En nu hebben we naast de Holohoax nu al enige tijd de Klimaat-Hoax. Ook deze laatse hoax is zoals we bij de Holohoax hebben gezien, eerder een “religie” dan een goed vastgesteld wetenschappelijk feit! In beide gevallen moet we slechts geloven dat ook álles wat er ons tot nu toe is verteld, wáár zou zijn! En hier hebben we The Times Of Israel, waar ons meedegeeld wordt dat de nieuwste documentaire van Al Gore vertoond werd op een Joods filmfesitval! https://www.timesofisrael.com/ahead-of-nationwide-release-al-gore-presents-an-inconvenient-sequel-at-sf-jewish-film-festival/ En we lezen daar ook iets over wat wordt genoemd, “Tikkun olam”. En dan wordt het interessant ….

 

Tikkun Olam: Perfectionering en Vervolmaking van de Wereld Overeenkomstig Talmudische Opvattingen. 

 

Wel, wát is nu de betekenis van de term, “Tikkun olam”. Uitvoerend directeur, Lexi Leban, van het Sundance Film Festival, (waar de documentaire van Al Gore haar debuut maakte en dáárna pas wereldwijd werd uitgezonden!), zei hier er het volgende over:

“Toen we deze film bij Sundace zagen, hadden we van dit moment gedroomd. Tikkun olam gaat over sytematische verandering … en overal is er heiligheid… Onze hoop is dat deze film ons zal inspireren tot actie”.. 

“Tikkun olam” is dus eigenlijk het veranderen van “systematische verandering” zoals we gelezen hebben en de betekenis hiervan is dat de wereld verbeterd, geperfectioneerd en vervolmaakt moet worden. Op het eerste gezicht lijkt dit, dit “Tikkun olam”, een heel edele en nobele doelstelling; wie zou er nu níet willen dat de wereld vol gebreken zoals we die nu al voor eeuwen kennen, níet zou worden geperfectioneerd? Wij allemáál toch? En het zijn Al Gore en zijn documentaire die hier aan bij zullen dragen. Maar wát is nu de ware betekenis van “Tikkun olam”? Het is de electronische encyclopedie, Wikipedia die er ons hier de betekenis van geeft; “Tikkun olam is eigenlijk een “religieuze Mitzvot” (goede werken, geboden en religieuze verplichtingen) die (religieuze) Joden doen, uiteindelijk zullen leiden tot de perfectionering van een gebrekkige wereld. En hoe meer zij dit doen, hoe meer zulen zij de komst van het Messiaanse Tijdperk en de komst van de Messias zélf verhaasten en bespoedigen! En deze religieuze geloofsovertuiging dateert uit de vroegste Talmudische tijden. https.en.wikipedia.org/wiki/Tikkun_olam Verder blijkt deze Talmudische opvatting een Kabbalistische concept te zijn wat dateert uit de 16e eeuw uit de Luriaanse Kabbala. En ogenschijnlijk is dit een nobele visie zoals al aangegeven; het verbeteren van de wereld en het bevorderen van het welzijn van de mensheid. En het is de nieuwste documentaire van Al Gore (evenals zijn eerste, “An Inconvenient Truth”), die hier een grote bijdrage aan moet leveren via allerhande maatregelen tegen de klimaatopwarming. Maar als we naar Brother Nathanael Kapner luisteren, komt er echter iets heel ánders te voorschijn: https://www.youtube.com/watch?v=OIPtQpXmoto (“The Religion of the Future”) En als we willen weten hoe Israël met haar “Tikkun olam” er de situatie en omstandigheden voor de Palestijnse bevolking in Gaza al heeft verbeterd en geperfectioneerd, is deze video (zonder begeleidend commentaar) een real eye-opener: https://www.youtube.com/watch?v=f3LLAg_e_Hs (“Tikkun olam: GAZA holocaust”) En wat daar al nu voor circa zestig á zeventig jaar gaande is, zal uiteindelijk ook over de hele wereld komen als de Talmudische Joden eenmaal onder hun “Messias” (de antichrist), de opperheerschappij over de niet-Joodse volken der wereld verkregen zullen hebben: http://www.texemarrs.com/082015/walk_into_my_parlour.htm

 

JewsOneWorldReligionMeme

Tikkun Olam: De Joods-Bolsjewistische Revolutie in Rusland 1917 & de Daaropvolgende Lange Bloedige Geschiedenis van de Joodse Opperheerschappij over Sovjet-Rusland. 

 

De opvatting, “Tikkun olam” werd al eerder eens in praktijk gebracht: in oktober 1917 had er in het Tsaristische Rulsland de Bolsjewistische Revolutie plaats. De officiële geschiedenis vermeldt dat deze revolutie er in Rusland plaatsvond daar de Russsiche bevolking de haar onderdrukkende Tsaren-regimes uiteindelijk goed beu waren geworden en daarna in opstand waren gekomen. En zo wist die via deze revolutie de laatste Tsaar, Nicolaas II, tot troonsafstand te bewegen, waarna de heerschappij er later werd overgenomen door de voorlopige Kerensky-regering. Russsiche Bolsjewisten zoals Vladimir Lenin, Leon Trotsky, en talloze andere revolutionairen die eertijds in ballingschap gezonden waren, keerden uit diverse landen terug en wisten op hun beurt het Kerensky-regime ten val te brengen waarna de communistische overheerschappij over Rusland (en later over de Sovjet-satellietstaten zoals Polen, Hongarije, Bulgarije etc) een aanvang nam. En die moest dan leiden tot een verbeterde maatschappij voor de arbeiders die tot dan toe door een gewetenloze bourgoise met hulp en steun van het Tsaren-regime was onderdrukt en uitgebuit. En dit zou dan weer op zijn beurt moeten voeren tot het “arbeidersparadijs” waar eenieder van hoog tot laag gelijkbedeeld zou worden. Maar naar later bleek, betekende Tikkun olam niets anders te zijn dan de verbetering en perfectionering van het lot der Joden in Sovjet-Rusland en een leven van onderdrukking, slavernij en uitbuiting voor de niet-Joodse Russiche bevolking. En veel later kregen de Joden uiteindelijk hun éigen Joodse staat in wat toen nog Palestina heette; ook dáár werd het begrip, Tikkun olam” met alle zorgvuldigheid en nauwkeurigheid doorgevoerd; Joden hebben er nu al voor lange tijd de overheerschappij en het zijn vnl. de Palestijnen (zoals dit in de aangegeven video duidelijk naar voren komt), die al voor jaren aan den lijve ondervonden hebben wat Tikkun olam voor hén betekent! Zowel de Joods-Bolsjewistische onderdrukking in de Sovjet-Unie als die later in de Palestijnse Bezette Gebieden (w.o. Gaza) is voor ons eigenlijk (zoals we dit zouden moeten omschrijven), “A Warning from the Past”! 

 

Twee Parallellen: “Holocaust-Ontkenning” & “Klimaat-Ontkenning”. 

 

Wat nu de zgn. “Holocaust-ontkenning” betreft, is hier een overeenkostige parallel met de Klimaat-Hoax te bespeuren: “Klimaat-ontkenning”. Wat het eerste betreft, weten we al dat hier zoals al duidelijk gemaakt, “anti-Holocoust-ontkenningswetten” zijn doorgevoerd in landen zoals Duitsland waar het betwijfelen van de Holocaust strafbaar is geworden. En hoewel het nog niet zo duidelijk voor ons is daar er hier nog niet zoveel aandacht aan is besteed, gaan er hier en daar ook al stemmen op om “klimaat-ontkenning” strafbaar te gaan stellen. En wat dit betreft, gaat men hier een stuk vérder in; professor Richard Parncutt (verbonden aan de Graz-University in Oostenrijk) bijvoorbeeld, had in 2012 voor de klimaat-ontkenners de doodstraf geëist. En waaróm wilde hij dit? Wel, die zorgden er met hun “klimaat-ontkenning” voor dat er in de toekomst miljoenen mensen vanwege hun theorieën door de opwarming van de aarde zouden sterven. http://www.wnd.com/2015/03/new-inquisition-punish-climate-change-deniers/ Parncutt die zelf zei altijd tegen de doodstraf te zijn, vond dat “klimaat-ontkenners” echter in een ándere categorie vielen; nadat hier grote publieke verontwaardiging over was ontstaan, heeft Parncutt zijn visie over de “Klimaat-ontkenners” herroepen. Joe Romm (redacteur van “Climate Progress), wilde dat “klimaat-ontkenners” zouden moeten worden “gewurgd in hun bed”. Hij verdedigde zijn opmerking door te zeggen dat dit geen bedreiging was maar eerder een “waarschuwing” door te verklaren dat de toekomstige generatie bereid zou zijn de “ontkenners” zouden wurgen terwijl die in hun bed zouden liggen te slapen. climatedepot.com/a/1174/Update-Romm-defends-remarks-as-not-a-threat-but-a-prediction–Strangle-Sceptics-in-Bed–An-entire-generation-will-soon-be-ready-to-strangle-you-and-your-kind-while-you-sleep-in-your-beds En David Roberts, schrijver voor het tijdschrift, “Grist”, wilde dat er speciale Neurenberprocessen tegen “klimaat-ontkenners” zouden worden georganiseerd: gristmill.grist.org/story/article/the-denial-industry Ook James Hansen (werkzaam voor de NASA), kwam al in 2008 met een dergelijk idee: http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jun/23/fossilfuels.climatechange Maar ook anderen hebben zich enige tijd geleden zo uitgelaten:

“Misschien is er een reden om ontkenning van klimaatverandering als een vergrijp te beschouwen. Het is tenslotte een misdaad tegen de mensheid”. (Margo Kingston tijdens de Daily Briefing (Australië)

“We hebben Holocaust-ontkenners; we hebben klimaatverandering-ontkenners. En om eerlijk te zijn, ik denk niet dat er zoveel verschil is”. (Bill McGuire, University College (Londen)

“Ik vraag me af wat voor vonnissen tijdens toekomstige internationale straftribunalen op zullen zullen leggen aan hen die gedeeltelijk doch direct verantwoordelijk zullen zijn voor miljoenen doden wegens verhongering, hongersnood en ziekte in de voor ons liggende tientallen jaren, Ik zet [hun ontenning van de klimaatverandering] in een vergelijkbare morele categorie als Holocaust-ontkenning – behalve dat de Holocaust deze maal nog moet komen en we nog tijd hebben die te voorkomen. Degenen die ons trachten te verzekeren dat we dit niet zullen doen, zullen zich te verantwoorden hebben voor hun misdaden”. (Mark Lynas, “groene” columnist) 

“Laten we slechts zeggen dat global warming-ontkenners nu op gelijke voet staan met Holocaust-ontkenners”. (Ellen Goodman in de Boston Globe) 

“Dit is verraad! En we moeten hen beginnen te behandelen als verraders”. (de straf voor verraad is de dood) (Robert F. Kennedy Jr. over de klimaat-sceptici)

“Als de planeet de gesel die de mensheid is zal moeten overleven, zullen we allemaal moeten stoppen ons voort te planten. Ja, wij allemaal. In die geest stel ik voor … iedere jongen op zijn 10e geboortedag te steriliseren”. (Katie Herzog, Grist.com) culturalmarxism.net/uk-judges-plan-outlaw-climate-change-denial/

Op deze site is te lezen dat Britse rechters van plan zijn klimaat-ontkenning strafbaar te gaan stellen. En zoals te lezen is, wordt er door sommigen weinig of geen verschil gemaakt tussen klimaat-sceptici (die door sommigen “klimaat-ontkenners” worden genoemd) en “Holocaust-ontkenners”.

 

10-10-Campaign: de Weerzinwekkende TV-Reclamespot. 

 

Een hoogtepunt in deze “klimaat-waanzin” werd bereikt in 2010; in die tijd werd er over de Amerikaanse TV een reclamespot uitgezonden waarin kinderen die hun CO2-uitstoot niet wilden verminderen, bloedig vermoord werden. Dit was natuurljk allemaal in scene gezet, maar hier maakten de makers van Global met deze spot toch duidelijk, hoevér zij zouden kunnen gaan. https://www.prisonplanet.com/climate-cult-indoctrinating-our-kids-with-depraved-death-wish.html En dan hebben we uiteraard nog de overige “milieu-activisten” die we gewoonweg als krankzinnigen en psychopaten kunnen beschouwen; zo hebben we o.a Keith Farnish, die in een door hem geschreven boek eiste dat er van sabotage-acties en milieu-terreur gebruik zou moeten worden gemaakt om de planeet (zoals hij dit voor ogen had) terug naar het agrarische tijdperk terug te brengen. Die acties en terreur hielden in dat er dammen zouden worden opgeblazen en steden zouden moeten worden verwoest. De reedsgenoemde Dr. James Hansen (die een fervente bondgenoot van Al Gore blijkt te zijn), stond volkomen achter de opvattingen van Farnish. En dan hebben we ook de filossof, Pentti Linkola. die er (eveneens als vele van zijn gelijkgezinden) wel héél extreme opvattingen nahoudt op wat er met de “klimaat-ontkenners” zou moeten gebeuren:

(De) “Filosoof, Pentti Linkola heeft een enthousiaste aanhang van zelfgestijlde “eco-fascisten” opgebouwd die ontvankelijk zijn voor zijn boodschap dat de staat draconische maatregelen zou moeten bepalen van “discipline, verbod repressie en oppressie” om mensen te onderwerpen aan de milieu-dictaten. Linkola’ s barbaarse en dictatoriale filosofie is relatief onduidelijk geweest maar nu daar het masker van het milieu-activisme wordt verwijderd haar ware natuur mee onthuld wordt, dit een rechtvaardiging is voor 21-eeuwse tirannie is op grote schaal gekarakteriseerd door rasverbetering, sterilisatie, gulags, politiestaten en totale regeringscontrole over ieder aspect van ons bestaan”. 

En,

“Linkola verzoekt om gedwongen abortussen terwijl hij er aan toevoegt dat een andere wereldoorlog “een aangename gelegenheid voor de planeet” zou zijn omdat die tientallen miljoenen mensen zou doden. De milieu-activisten geloven dat slechts een gelaarsde tirannie kan helpen om Moder Aarde te redden van “de ergste ideologieën in de wereld”die hij definieert als “groei en vrijheid”. 

En wat het dictatorschap wat Linkola voorstaat wat de mileu-regels zou moeten handhaven betreft, heeft hij er dit over te zeggen:

“Elke” (vorm van) “dictatorschap zou beter zijn dan de moderne democratie. Er kan niet zo ’n incompetente dictator zijn die meer domheid zou vertonen dan de meerderheid van een volk. De beste dictatorschap zou er een zijn waarbij vele koppen zouden rollen en de regering alle economische groei zou verhinderen”. 

“Degenen die weigeren geknecht te worden door Linkola’s nieuwe eco-tirannie, zouden volgens de milieu-activist moeten worden ontvoerd en naar de bergen worden gezonden voor “heropvoeding” in eco-gulags en die zegt dat de enige oplossing “ligt in een gecentraliseerde regering en de onvermoeibare controle van burgers”. https://www.prisonplanet.com/global-warming-alarmist-calls-for-eco-gulags-to-re-educate-climate-deniers.html

En al deze hierboven beschreven krankzinnige waanzin is het gevolg van “Tikkun olam” het “verbeteren en perfectioneren van de wereld & mensheid”.  Aldus kan “Tikkun olam” worden beschreven als iets wat ogenschijnlijk de hele wereld en de mensheid ten goede komt, maar wat in werkelijk een drastische achteruitgang van de wereldeconomie en de vernietiging van een groot deel van de mensheid ten gevolge heeft! Als er in de toekomst weer eens gesproken zal worden over de vooruitgang die men betreffende het milieu zou hebben bereikt door het nemen van idiote milieu-maatregelen, weet dan nu wat hier wérkelijk achter verscholen zat!

 

4223b3caa1eff725a69e9d822a02ec4f

De “Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century” & “The Greatest Jewish Green Fable of the 21st Century”.  

 

Wat de zgn. Holocaust” betreft, weten we het al wel; die is vnl. gebaseerd op Joodse fantasieën en allerhande sagen. Het is dan ook niet voor niets dat Arthur Butz zijn boek uit 1976 (herdruk 2003) waarin hij de Holocaust ontmaskerd heeft als een fabel, “The Hoax of the Twentieth Century” noemt. Wíj zouden er hier een enigszins aangepaste titel aan willen geven nl. “The Jewish Fable of the Twentieth Century”. En wat de “klimaat-hoax” betreft (die achteraf eveneens een Joodse oorsprong blijkt te zijn) hebben zoals we hebben gezien), zouden we die The Greatest Jewish Green Fable of the 21st Century” kunnen noemen; twee Joodse fabels die inmiddels hun schadelijke invloed op de menselijke beschaving meer dan eens bewezen hebben. Beide fabels zijn echter niet meer dan een religie, een geloofsovertuiging waarbij we allemaal verplicht zijn die te accepteren als absolute waarheid waarbij wetenschappelijke tegenargumenten niet nodig zijn, ja, die zelfs als “godslastering” worden beschouwd. Vandaar ook dat er de kleinerende termen, “Holocaust-ontkenner” en “Klimaat-ontkenner” tegen hén die zo hun twijfels hebben over de waarachtigheid van zowel de Holocaust als de “Klimaatverandering” en “Global Warming”, worden gebruikt. In tegenstelling tot de Holocaust zijn er wat de “klimaatvernadering” aangaat nog geen “anti-klimaat-ontkenningswetten” ingevoerd. Maar aangezien de druk om ook de “groene Joodse fabel” aan iedereen als verplichte geloofsovertuiging op te dringen, zou ook dit misschien niet lang meer duren voordat die er uiteindelijk wél zullen komen.

 

Nawoord: Het Joodse Utopia. 

 

In 1932 werd er door de The Lord Baltimore Press in de Verenigde Staten een opmerkelijk boek gepubliceerd wat echter voor een speciaal publiek was bedoeld, “The Jewish Utopia” door de Joodse professor en Talmudist, Michal Higger Ph. D. Hierin beschreef hij (en de titel van het boek maakt dit al duidelijk), de komst van het Joodse Utopia. Higger beschreef dit in zijn tijd als een Messiaans universeel tijdperk waarin alle volkeren der wereld gebroederlijk samen zouden leven en waarin Israël en de Joden als de “rechtvaardigen” er de heerschappij over zouden voeren. En door heel het boek heen zien we hoe Higger onderscheid maakte tussen de Joden en de niet-Joodse volken. En op blz. 37 van zijn boek maakte hij dit niet slechts duidelijk maar beschreef hij tevens wat er met de niet-Joodse volken zou gebeuren:

“De volken der wereld zullen in het algemeen worden verdeeld in twee groepen,de Israëlitischen en de niet-Israëlitischen. De eerste zal rechtvaardig zijn; zij zullen leven overeenkomstig de wensen van één universele God; zij zullen dorsten naar kennis en, zelfs tot het punt van martelaarschap, bereid zijn ethische waarheden over de wereld te verspreiden. Al de volken aan de andere kant zullen bekend staan voor hun verfoeilijke praktijken, afgoderij en vergelijkbare goddeloze daden. Zij zullen vernietigd worden en van de aarde verdwijnen vóór de invoering van het ideale tijdperk”. 

Waar het nu om gaat, zijn deze zinnen:

“zij zullen dorsten naar kennis en, zelfs tot het punt van martelaarschap, bereid zijn ethische waarheden over de wereld te verspreiden”. 

Wát professor Higgins hier nu bedoelde te zeggen, was dat deze “ethische waarheden” waarheden waren waaraan niet kon worden getwijfeld. De “klimaaropwarming” zoals we die nu al enige tijd kennen, wás er in de dagen van Higger uiteraard nog niet. Higger kon dan ook nooit zelfs maar hebben bevroed dat één van die “ethische waarheden” die veel later door zijn latere verwanten zouden worden verspreid, weleens de “klimaat-opwarming” had kunnen zijn! En deze zinnen over deze “ethische waarheid” staan nu nét boven díe zinnen waar gesproken wordt over die “verfoeilijke volken” die vóórdat het “idale tijdperk” of het “Messiaanse Tijdperk” aan zal breken, zullen moeten worden vernietigd. En we hebben het hierboven gezien; de komende Grote Zuivering en daarná de invoering van het “Messiaanse Tijdperk”. En dit vinden we weer terug in de woorden van Higger. En zo maakte Higger op zijn wijze “Tikkun olam” duidelijk! En hier is weer Henry Makow, een van die weinge verlichte en dappere Joden die ook goed op de hoogte is wat Het Joodse Utopia nu precis inhoudt; hij heeft het boek van Higger ook doorgenomen en heeft hier veel meer over te zeggen: http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=70583 (“Is Communism (Satanism) “The Jewish Utopia”?”)

18580595499

Tenslotte: de Toekomst. 

 

Nu we hier alles hebben besproken, komt de vraag op: hoe zal dit alles rondom de “klimaatveranderning/global warming” zich vérder ontwikkelen; waar zal dit uiteindelijk op uitlopen? Wel, net zoals dit nu al in verschillende landen het geval is waar de “anti-Holocaust-ontkenningswetten” al enige tijd zijn ingevoerd, zal dit wat de klimaatverandering niet anders gaan; vroeg of laat zullen in deze en andere landen er tevens anti-klimaatveranderingswetten worden ingevoerd! Nu is dit echter nog niet zover wat dit laatste aangaat. Maar gezien de uitspraken die de hierbovengenoemde verschillende klimaatalarmisten hebben gedaan, zullen die wetten er ooit eens komen. En we weten nu dat er achter de wetten tegen de “ontkenning van de “Holocaust, een dwangmatige, intimiderende hand achter zit. Diezélfde “hand” zal zich ook achter de komende anti-klimaat-ontkenningswetten bevinden. En na al het bovenstaande hoeven we niet te vertellen, aan “wie” die hand toebehoort!

 

Ton Nuiten – 2 April 2018.

 

 

 

 

 

 

De Aarde als Ovaal-Platte en Onbeweeglijke Schijf vanuit een Bijbels Standpunt & Enkele Feiten.

Vandaag zullen we het eens weer hebben over de “platte aarde-theorie.” We zullen dit nu doen vanuit de Bijbel:

“IN den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig; en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide: Daar zij een uitspansel” (firmament) “in het midden der wateren; en dat make scheidin g tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! Enn het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.” (Genesis 1:1-10)

“En God zeide: Dat er lichten zijn in” (binnen) “het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweesst, de vierde dag.” (Genesis 1:14-19)

Laten we dit nu eens wat nader bekijken; de zon, maan (ofwel de “twee grote lichten”) bevinden zich evenals de sterren, binnen het uitspansel en niet daar buiten ofwel niet in de peilloze kosmische ruimte zoals ons wél geleerd is. Eigenlijk is er niet zoiets als een niet te peilen kosmische ruimte (“outer space”). Het gebied boven het uitspansel is het verblijf van God en niets kan daar komen en wel vnl. vanwege de Van Allen-gordel die zich net als de zon,maan en sterren binnen het uitspansel bevindt.

fe-bible-genesis

aplanetruth.info

 

Zon, Maan & Sterren veel Dichterbij dan Aangenomen. 

 

En dit betekent op zijn beurt dan weer dat de zon, maan en sterren veel dichterbij de aarde staan dan tot nu toe wordt aangenomen. Officieel heet het dat de zon op 92.950.000 mijlen van onze aarde verwijderd staat. Dit zou echter betekenen dat de zon zich dan buiten het uitspansel zou bevinden. De maan zou zich naar verluidt op 238.900 mijlen afstand van de aarde bevinden. Ook die zou zich echter, net als de zon, buiten het uitspansel bevinden; en hoewel de maan dan dichterbij staat, kan die desondanks niet worden bereikt vanwege de beschermende barriére binnen het firmament, de zojuist genoemde Van Allen-gordel. Het is daarom dan onzeker of er wel mensen op de maan zijn geweest. Wat dit laatste betreft, hebben we hier een humoristische geschiedenis over …

 

Authentieke Maansteen: Versteend Hout. 

 

Enige tijd nadat de astronauten van Apollo 11 van hun missie naar de maan terug waren gekeerd, brachten die ook een bezoek aan Nederland. En … zij hadden iets bijzonders bij zich: een authentieke maansteen afkomstig van een planeet waar buiten dit drietal zelf, nog nooit iemand een voet op had gezet! En dit was natuurlijk een uniek gebeuren en toenmalig minister-president, Willem Drees, zou de eer krijgen deze steen in ontvangst te mogen nemen! Later werd die na het overlijden van Drees in een museum tentoongesteld en sindsdien hadden er zich talloze bezoekers aan vergaapt. Ook de media lieten niet na te vermelden wat voor een eer Drees (en daarmee ons land) wel niet te beurt gevallen was; een échte steen afkomstig van een ons volkomen onbekende en verlaten wereld! En zo stonden we voor enige tijd in de belangstelling. Het zou pas veel later zijn dat de wáre oorsprong van deze steen openbaar zou worden; na náder onderzoek bleek deze “unieke steen” niets anders te zijn dan versteend hout. En dit maakte duidelijk dat de steen eerder een aardse oorsprong had. Voor hén die tot dan toe nog altijd in de echtheid van deze steen geloofd hadden, kon de teleurstelling niet groter zijn geweest! De enige die hier wat garen bij had gesponnen, zal de betreffende verzekeraar geweest zijn bij wie de steen was verzekerd. Of er na deze teleurstellende ontdekking mensen waren die tevens aan de echtheid van de maanmissie waren begonnen te twijfelen, is niet duidelijk. Maar dat de astronauten werkelijk naar de maan zouden zijn geweest om na terugkeer stukjes versteend hout afkomstig van de aarde te transformeren in een “maansteen”, zou toch toen eigenlijk al voor de nodige vraagtekens moeten hebben gezorgd!

apollo11-moon-rock-made-of-wood-2009

 

Zon, Maan & Sterren Draaien om de Aarde en Niet Andersom. 

 

En dit wil dan weer zeggen dat de zon, maan en sterren rond de cirkel van de aarde draaien en niet de zon, maan en sterren rond de aarde. Een sterk bewijs hiervan wordt ons gegeven in het Oud-Testamentische bijbelbooek, Jozua: 

“Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in  het dal van Ajálon! En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan dezen gelijk, vóór hem noch na hem, dat de HEERE de stem eens mans alzo verhoorde; want de HEERE streed voor Israël.” (Jozua 10:12-14)

Zou het nu niet zo zijn dat als de aarde rond de zon, maan en sterren zou draaien, God ervoor gezorgd zou hebben dat juist de aarde “omtrent een volkomen dag” stil zou hebben gestaan? Dit zou zo moeten zijn als we de het gangbare onderwijs hierover mogen geloven. Maar dit lezen we niet in de geciteerde verzen uit het boek Jozua; God verhoorde het gebed van Jozua juist door de zon en de maan stil te laten staan en niet de aarde. 

ynb60

imgflip.com

 

De Aarde: Stationair & Onbeweeglijk. 

 

Het volgende waar we aandacht aan willen besteden is datgene wat we geleerd hebben over de draaiing van de aarde; we hebben geleerd dat de aarde met een zekere snelheid door het heelal zweeft. Maar … wat leert nu de Bijbel? Hier zijn enkele verzen die duidelijk  maken dat de aarde stationair en dus onbeweeglijk binnen het uitspansel hangt:

“Schrikt” (heb ontzag) “voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.” (1 Kronieken 16:30)

“De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.” (Psalm 93:1)

“Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.” (Psalm 96:10)

“Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten; die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.” (Psalm 104:5)

“Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen; Ik ben de HEERE, en niemand anders.” (Jesaja 45:18 HSV)

Hier lezen we dat God de aarde gegrondvest heeft. Nu hebben we wat het woord, “Gegrondvest”, “grondvesten” het een en ander gevonden op de christelijke site, http://www.bijbelspanorama.nl waar ook over de schepping en het grondvesten of ook wel funderen van de wereld gesproken wordt. er wordt een verband gelegd tussen Mattheüs 7:25, Lukas, enkele Griekse woorden en het funderen en grondvesten. We zullen dit nu even citeren:

“Deze studie gaat uit van het “Woord” van God. De Bijbel zal geopend worden om te zien wat het Woord over het tot stand komen van de wereld te zeggen heeft. Daartoe beginnen wij in het Nieuwe Testament. Juist het Nieuwe Testament verklaart ons waartoe alle dingen zijn en waar het allemaal toe leidt. In het Nieuwe Testament worden twee uitdrukkingen gebruikt die door de vertalers zijn opgevat als sprekend over de oorsprong van deze wereld. Het zijn twee totaal verschillende woorden, namelijk “themelio’o” (themeliow) en “kataballo” (katabalw). 

“En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Mattth. 7:25. 

Het woord “gronden” is de vertaling van het Griekse woord “themelio’o.” Gewoonlijk wordt het met “funderen” (het fundament leggen) vertaald. Dit huis heeft de steenrots als fundament. Het is gefundeerd op de steenrots. Het woord “themelio’o” heeft met funderen te maken. 

Een ieder die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort en dezelve doet, Ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot. Luk 6:47-49 

“Themelio’o” is hier met “het fundament leggen” vertaald. (vers 48) In Lukas 6:49 is het zelfstandig naamwoord “themelios” gebruikt. 

“En Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond. en de hemelen zijn werken van Uw handen …” Hebr. 1:10 

“Themelio’o” is hier met “gronden” vertaald. Wanneer men het consequent had vertaald, had men het hier met “funderen” vertaald. De aarde werd “in den beginne” gefundeerd. Het fundament van de aarde werd in den beginne gelegd. Hebreeën 1:10 verwijst dus naar Genesis 1:1 Het is aangehaald uit Psalmen 102:26. De aarde staat dus op een fundament en staat daarom onbeweeglijk vast. Dit werkwoord “themelio’o” wordt gebruikt in verband met de schepping van de twee hemelen en de aarde uit Genesis 1:1. Het leggen van het fundament in den beginne komt dus overeen met het scheppen van de hemelen en de aarde in den begine.” http://www.bijbelspanorama.nl/S40_De_Leer_der_Restitutie.html (hier en daar is deels de vetdruk toegevoegd).

Welnu, het huis van de man die het op de steenrots had gebouwd (gefundeerd) kon niet in beweging of tot wankelen worden gebracht ondanks dat het door de zwaarste weersomstandigheden (stormen, watervloeden) geteisterd werd. In de Griekse taal wordt hiervoor zoals we gezien hebben, het woord “themelio’o” gebruikt. Nu wordt precies ditzélfde woord gebruikt voor de “grondvesting”, “fundering” van de aarde in Genesis 1:1 gebruikt. En wat wil dit alles nu zeggen? Dat de aarde net zoals het huis wat door de man op de steenrots gefundeerd werd, onbeweeglijk vaststaat en niet aan het wankelen gebracht kan worden. Kortom: de aarde hangt vast en onbeweeglijk binnen het firmament en kan dan ook niet zoals ook nu nog geleerd en geloofd wordt, door het heelal zweven! Degenen achter deze christelijke website hebben het bovenstaande wat we geciteerd hebben niet neergeschreven omdat zij in de “onwankelbare aarde-theorie” zouden geloven en dit maakt het allemaal des te opmerkelijker: onbedoeld hebben zij met hun uitleg aangetoond dat de aarde geen door het heelal zwevende planeet is!

a27bcdb316db1161313cc583042b513f

pinterest.com

 

Het Firmament: Een Grote Koepel. 

 

De Bijbel geeft ook aan dat het firmament waarbinnen de aarde zich bevindt, een grote koepel is:

“Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen.” (Jesaja 40:22)

Hier wordt gesproken over de hemelen als een “dunnen doek” en als een “tent” waarbinnen men woont. En we weten allemaal dat een tent een soort van “koepel” is. Dus zijn ook de hemelen een “koepel” die de aarde overdekt. Nu heeft de Engelse King James-vertaling voor het woord “kloot” in Jesaja 40:22 het woord, cirkel, hetgeen erop wijst dat de aarde ovaal-plat is. En dit wil weer zeggen dat die “einden” heeft. Het woord, “einde” of “eind” vinden we weer terug in bijvoorbeeld het einde van een weg. En de aarde kent ook “einden.”

“Want Hij schouwt tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder al de hemelen.” (Job 28:24)

“Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.” (Job 37:3)

“Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.” (Psalm 22:28)

“Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.” (Psalm 48:11)

Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te vinden in de Bijbel, maar deze drie zullen wel voldoende zijn. Laten we nu het volgende eens even overdenken: Aks de aarde nu wérkelijk een bol zou zijn zoals we vanaf onze jeugd hebben geleerd, dan zou er geen sprake kunnen zijn van “einden der aarde.” Een bol en we zouden hier bijvoorbeeld kunnen denken aan een bal, kent nl. helemaal geen eind of einde ongeacht hoe je die ook draait en keert! En dit wil weer zeggen dat de aarde (die eigenlijk een platte cirkel is), een einde kent. En wel in de vorm van een reusachtige ijswal aan de buitenkant van deze “cirkel.”

fe12

deanodle.org

 

Enkele Eenvoudig Waar te Nemen Feiten. 

 

We hebben hierboven getracht an te tonen dat de aarde 1: onbeweeglijk is, 2: door de hemel bedekt wordt als een “koepel” en 3: dat die “einden” kent hetgeen bij een bol (globe) onmogelijk is en dit alles vanuit een bijbels pespectief. Nu is het voor vele Christenen al heel moeilijk om het bovenstaande te geloven dus zal dit voor niet-gelovigen al helemaal onmogelijk et aanvaarden zijn. Desondanks zijn er enkele voor iedereen waar te nemen feiten:

1: Als we ons op een zeer wijde vlakte zouden bevinden waar we de zon aan de einder onder zouden kunnen zien gaan, dan zullen we zien dat waar we ook naar de einder kijken, die altijd recht loopt. Als de aarde nu wérkelijk een ronde bol zou zijn, zouden we de einder aan weerskanten lichtjes en geleidelijk aan naar beneden moeten zien buigen.

2: Als we vanuit de verte een hoog gebouw zouden naderen, dan zou eerst het bovenste deel ervan zichtbaar moeten worden en daarna geleidelijk de rest daaronder. Dit zou eigenlijk alleen mogelijk zijn wanneer de aarde een bol zou zijn. Maar dat zien we niet; wát we zien is als we het gebouw naderen, dat dit vanuit de verte (hoewel dan nog klein) al volledig zichtbaar is. En dit duidt er op dat de aarde níet bolvormig is!

3: Het is aangetoond dat de vele foto’s die (zowel vanuit de ruimte als op aarde) van een kromme, gebogen einder zijn genomen, die met een visooglens zijn genomen. Foto’s genomen met een camera zónder visooglens, tonen juist een rechte einder. Met de met een visooglens genomen foto’s van de einder wilde men hoegenaamd bewijzen dat de aarde een bol zou zijn.

Tenslotte. 

 

We hebben het een en ander hierboven beschreven wat de Bijbel over de aarde, het firmament waarin die verblijft, de zon, man en sterren die om de aarde draaien en niet de aarde die rondom rondom deze hemellichamen zou draaien, de “einden der aarde” etc. Voor meer gegevens over deze zaken verwijzen we naar video’s van o.a. Erik Dubay en Rob Skiba die op het youtubekanaal te vinden zijn. Een goede video is bijvoorbeeld deze: https://www.youtube.com/watch?v=ER9UI_ostZ8 (“A Flat Earth Awakening Story”)

En zo krijgen we nadat we dit alles besproken te hebben, het volgende:

“No Globe = No Rotation = No Orbit = No Gravity = Not Heliocentric = No Big Bang Theory = No Darwinism or Evolution = No Missing Link = NOT Random = We Are Unique = Center of Everything = Intelligent Design = God, Gods or Creator = Awakening of Mankind = End of NWO.” 

En wat deze woorden nu precies betekenen, zult u te weten komen als u de genoemde video zult bekijken!

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 11 Augustus 2017.

 

 

Besluit Donald Trump De U.S. Uit het Parijse Klimaatverdrag te Halen: Een Goed Besluit; En Nu: Volhouden!

En vandaag hebben we het weer maar eens over de wereldwijde klimaatopwarming-hoax. En deze maal speelt de Amerikaanse president, Donald Trump, hier een belangrijke rol in. Hoewel hij enige tijd nadat hij als president was gaan regeren enkele van zijn beloften verbroken had, heeft hij tóch iets goeds gedaan: Trump heeft alle klimaatverdragen die in het verleden tijdens verschillende klimaat-tops zijn aangegaan geannuleerd; vervolgens heeft hij aangekondigd dat de U.S. zich uit het Parijse klimaatverdrag terug zal trekken, en … ditmaal heeft hij woord gehouden. Het is nog onduidelijk hoe het hier verder mee zal gaan in de toekomst maar wat Trump besloten en gedaan heeft tot nu toe, is in ieder geval een goed begin! En Trumps besluit wordt ondersteund door de NASA met haar gegevens:

“NASA’s own data backs President Trump’s decision to pull out of the Paris climate agreement, despite the agency’s politicized leaders claiming otherwise. 

“Additionally, recent Canadian Ice Service data shows Greenland ice nearing a record high as Arctic sea ice extends over 300.000 square miles past its 2016 levels. 

“The useful idiots in the press who report on climate, continue to insist that the Arctic is melting down and nearing catastrophe,” wrote climate analyst Tony Heller. “In the actual Arctic, sea ice extent is normal and Greenland has gained a record of amount of ice this winter.” https://www.infowars.com/nasa-data-proves-trump-right-to-exit-paris-climate-accord/

Dus ook de NASA bewijst met haar gegevens dat de hele klimaatopwarming niet meer dan een zwendel is en dat het besluit van Trump om de U.S. uit het Parijse klimaatverdrag terug te trekken een juiste beslissing is!

globalwarmingahoax-600x400

 

Föhnstorm over het Alpenland. 

 

Op zaterdag 4 maart 2017 maakte de NOS melding van een föhnstorm die binnen korte tijd over de Alpen in delen van Oostenrijk en Zwitserland zou gaan woeden. Dit fenomeen wat er zelden voor zou komen, zou gepaard gaan met o.a. een stijging van de temperatuur tot 20 graden. Hoewel dit een zeldzaam fenomeen zou zijn, valt hier uit af te leiden dat de weinige keren dat de föhnstorm er eerder voorgekomen was, eveneens met een stijgende temperatuur tot 20 graden (of misschien iets meer) gepaard moet zijn gegaan. Met andere woorden: een der resultaten van de föhnstorm is de stijging van de temperatuur en dat schijnt er zeer normaal te zijn! nos.nl/artikel/2116191-fohnstorm-raast-over-alpenlanden.html

 

‘Folks, We’ re in a Climate Emergency. Tell Everyone You Know.’ 

 

Dit bovenstaande citaat werd in de vorm van een alarmerende noodtweet via Twitter de wereld ingestuurd door Eric Holthaus, meteoroloog en klimaatschrijver; hij had nl. een grafiek van het Amerikaanse National Snow and Ice Data Center gezien en die heeft hem waarschijnlijk de stuipen op het lijf gejaagd; de klimaatopwarming zou volgens deze grafiek veel erger zijn dan men zich tot dan toe voor had kunnen stellen. Vandaar dat Holthaus zijn tweet in paniek via Twitter de wereld had ingezonden om er vervolgens andere goedgelovige zielen mee de stuipen op het lijf te jagen. En op de site waar hierover werd bericht, lezen we dit:

“Op de grafiek is te zien dat de totale hoeveelheid ijs bij de Noord- en Zuidpool in november meer dan 2 miljoen km2 kleiner was dan het record uit 2012. 

‘Voor het eerst zien we dat het zee-ijs bij de Noord- en Zuidpool tegelijk op het laagste niveau aller tijden is,’ schreef klimaatonderzoeker en ex-medewerker van het klimaatpanel van de VN Ken Caldeira in een retweet.

Het is een dramatische, onverwachte daling die zijn weerga niet kent in de 38 jaar dat er satellietmetingen worden uitgevoerd van het zee-ijs aan beide polen, zo meldt de Deense krant Information. 

Het smelten van het ijs bij de Zuidpool komt waarschijnlijk door hoge zeetemperaturen in combinatie met hevige winden die het ijs uit elkaar drijvenBij de Noordpool zouden we normaal gesproken aangroei van het ijs moeten zien in november, maar op meerdere plaatsen was de lucht tot 20 graden warmer dan normaal. Er is dan ook geen zee-ijs rond bijvoorbeeld Spitsbergen.” wibnet.nl/natuur/klimaatverandering/schokkende-cijfers-voor-2016-poolijspkalft-supersnel-af  (vetdruk toegevoegd)

 

Föhnstorm over Delen Oostenrijk, Zwitserland & (Vermeende) Supersnelle Afkalving Zee-Ijs Beide Polen: Precíes dezelfde Weersomstandigheden. 

 

Ziet u dit? Zowel op de beide polen als tijdens de föhnstorm in delen van Oostenrijk en Zwitserland was er sprake van o.a. een stijging van de temperatuur. 20 graden hoger dan normaal op de polen, 20 graden hoger dan normaal tijdens de föhnstorm. En wat wil dit dus zeggen? Dit betekent dat aangezien het normaal is dat de temperatuur tijdens de föhnstorm in de Alpen tijdelijk stijgt, dit eveneens het geval moet zijn gedurende bepaalde periodes op de polen! Kortom: dát de temperatuur er van tijd tot tijd (tijdelijk) stijgt, schijnt er volkomen normaal te zijn! Waar Eric Holthaus en Ken Caldeira zich mee bezig hebben gehouden en wát voor grafieken dan ook ingezien te hebben, weten we niet (misschien zijn zij zélf de dupe van de klimaatfraude zónder dit ook maar in de gaten te hebben), maar hier deugt iets niet!

9e689cd03369af54189a6728ecf7bedc

vseneobichnoe.livejournal.com

 

Mededeling Nathan Kurtz & Jeremy Harbeck: “Groenland over Twintig Jaar Ijsvrij.” 

 

Het zijn niet alleen Eric Holthaus en Ken Caldeira die zich hebben beziggehouden met onderzoek naar het smelten van de polen; ook Nathan Kurtz en Jeremy Harbeck hebben zich hiermee beziggehouden en wel op Groenland. Kurtz die in Pittufik verbleef, maar later naar Spitsbergen vertrok, had er de leiding over Operation IceBridge, een onderzoeksprogramma van de NASA. Ook de Nederlandse poolreiziger, Bernice Notenboom, was van de partij; zij meette de sneeuwlaag op verschillende plaatsen van het ijs. En ja, de “rode draad” die door heel dit gedetailleerde artikel (met mooie foto’s trouwens) is eigenlijk dat “Groenland over twintig jaar ijsvrij zal zijn.” Operation IceBridge begon op 9 maart 2017 en eindigde op 12 mei van hetzelfde jaar. https://www.nrc.nl/nieuws.2017/04/11/klimaat-groenland-a1553169 Maar zoals we in het artikel van infowars.com bovenaan al zagen, de Canadian Ice Service had echter een heel ánder verhaal te vertellen: “Additionally, recent Canadian Ice Service data shows Greenland ice nearing a record high Arctic sea ice extends over 300.000 square miles past its 2016 levels.” En Nathan Kurtz die voor de NASA werkt, is een van die “politicized leaders” die in tegenstelling met de meest recente gegevens van dit instituut,  met verzonnen propaganda verhalen aankwam.

 

Goed Besluit; En Nu Volhouden! 

 

Het besluit van Donald Trump om de U.S uit het Parijse klimaatverdrag te halen, is dus een goed besluit. En nu maar hopen dat hij nu dan ook vol zal houden! 

 

Ton Nuiten – Donderdag 8 Juni 2017.

 

De Klimaatleugen Ontmaskerd als Dekmantel voor VN-Agenda 21. (En enkele voorbeelden van verkwisting van geld.)

Het maakt niet uit; waar we ook naar kijken en wát voor nieuws ons ook door de gevestigde media en de politiek wordt gebracht, zowat overal worden we ronduit voorgelogen! En dit is tevens het geval met de hele klimaatveranderingsleugen, waarmee we nu al jaren worden bestookt. Van de gevestigde media worden we beslist niet wijzer met hun gefragmentiseerde, kunstmatige en oppervlakkige berichtgeving; al die griezelige spookverhalen over opwarming van de aarde en de alarmerende berichten hierover, worden slechts gebracht om ons de stuipen op het lijf te jagen. Tegenwoordig wordt er gesproken over “fake news” (nep-nieuws) Er wordt dan gewezen naar al die berichten en artikelen over het internet en social media die als complottheorieën worden beschouwd en waar als we de gevestigde heersende machten mogen geloven, beslist iets tegen moet worden gedaan. Maar geloof me, als er wérkelijk van “nep-nieuws” sprake is, dan is het wel o.a. de worldwide climate hoax! 

images

Hier zijn enkele verkopers van “nep-nieuws.”

Geen Debat & Geen Bewijs. 

Werd er in het recente verleden nog over de opwarming van de aarde en de wereldwijd stijgende temperaturen gedebatteerd, tegewoordig wil men de sceptici en twijfelaars het zwijgen trachten op te leggen met gedragsveranderende methoden. Geen debat en/of bewijs meer over en voor de opwarming van de aarde; via alarmerende berichtgeving (die trouwens elke grond van waarheid missen), willen de politieke, meteorologische en journalistieke klimaatregelaars ervoor zorgen dat we ons gedrag door hun angstaanjagende doch idiote verhalen op een bepaalde wijze aan zullen passen! Op deze wijze worden we er allemaal toe geconditioneerd om juist díe richting op te gaan die de genoemde liegende klimaatregelaars wensen dat we gaan. En velen geloven al die klinklare leugens en nonsens!

 

Enkele Feitjes. 

 

Hier zijn enkele feitjes waardoor de klimaatregelaars volkomen in hun hemd zijn komen te staan: Wist u, dat het ijs op Antarctica in 1940 circa twee meter dik was? Nu zou je denken dat er na het verstrijken van vele vele jaren to nu in januari 2017 toe, heel wat gebeurd zou moeten zijn wat de opwarming betreft. En wat blijkt? Het ijs waarvan in het verleden beweerd werd dat dit tegen 2013 volkomen verdwenen zou zijn, is nog even dik! En de ijsberen die er zijn, hebben er bovendien een bontjas van C&A over hun toch al zo dikke behaarde huid over aangetrokken! (grapje!)  Maar de werkelijkheid is dat het ál te duidelijk is dat heel die klimaatverandering vanaf het begin niet meer dan een farce, een illusie, een fata morgana, is geweest. Om het even kort te stellen: al die angstaanjagende verhalen, klimaatmodellen, grafieken waarmee bewezen zou zijn dat de aarde wérkelijk opwarmt, stijgende oceaanspiegels, verdwijnende ijsberen etc. maken slechts deel uit van een gigantische bundel aan nep-nieuws! Lees bijvoorbeeld dit artikel eens: http://www.wnd.com/2017/01/report-on-arctic-sea-ice-unleashes-shock-waves/?cat_orig=us

scince-facts

De Liegende Media: Verspreiders van Nep-Nieuws. 

Sinds korte tijd heeft men het plan opgevat om zgn. fact-checkers in te zetten; die moeten nagaan wat er zoal aan “nep-nieuws” over het internet en social media wordt verspreid. Elke post en elk artikel waarvan gemeend wordt dat dit “nep-nieuws” zou zijn (en dit zijn natuurlijk al die “complottheorieën”), wordt dan aangemerkt met een icoontje dat de lezer ervoor moet waarschuwen: “Pas op, dit is nep-nieuws!” De waarheid is echter dat het juist de georganiseerde mainstream media is die zich al jaren schuldig heft gemaakt aan het verspreiden van nep-nieuws! En een deel van dit nep-nieuws is uiteraard de global warming hoax! Het zal vermoedelijk al wél duidelijk zijn dat complottheorieën zoals de klimaatveranderingshetze zeer zeker géén icoontje van deze “fact-checkers” zullen krijgen! Zij zullen zich geleidelijk aan transformeren in (als die dit intussen al niet hebben gedaan), tot ketterjagers! Het doel is nl. niet langer om bewijzen voor de klimaatverandering te leveren; het ware oogmerk van deze lieden is om de sceptici voorgoed het zwijgen op te leggen!

 

Donald Trump & De Global Warming Hoax. 

 

De aankomende opvolger van Barack Obama,  Donald Trump die op 20 januari aanstaande zal worden ingewijd als de volgende president van de Verenigde Staten, heeft het al vaak gezegd: “I will make America great again!” Maar hij heeft echter méér gezegd; dat de hele klimaatveranderingshetze niet meer dan een “leugen” is! En daar heeft hij na al de onthullingen over deze “leugen” op social media dan ook groot gelijk in! Het is dan ook niet vreemd dat tijdens de recente presidentsverkiezingen in Amerika zowat al de duistere krachten vanuit de onderwereld zich openbaarden om te pogen Trump flink te beschadigen. Zo heette het dat Trump jaren geleden ooit eens had gezegd dat als je een ster bent, je met de vrouwen kunt doen wat je wilt. Dit was inderdaad te horen op een bandopame die men ergens had opgeduikeld. Trump had hier zijn excuses voor aangeboden. En hij heeft zijn woorden nooit in daden omgezet. Terstond kwamen er enkele verouderde Amerikaanse dametjes in beeld die bij hoog en laag verklaarden hoe Trump hen tijdens een of meer gelegenheden in het verleden had aangerand. Daarna heette het dat er fraude zou zijn gepleegd tijdens de verkiezingen; daarom werden de stemmen in  o.a. de staat, Wisconsin, herteld. Uitkomst: er was niets mis mee! Nu heet het dat de Russen hebben getracht de Amerikaanse verkiezingen ten gunste van Trump te beïnvloeden via verschillende hacks  opdat hij president zou worden. Mensen, als je dit allemaal eens op een rijtje zet, dan kún je niet anders concluderen dat het hier om een anti-Trump propagandacampagne ging! En het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende delen in de Verenigde Staten (met de moderne “koningin Jezebel”, Hillary Clinton in de voorhoede), in grote beroering kwamen; door het komende presidentschap van Trump voelen de liegende klimaatregelaars zich nl. zeer bedreigd! Het is zeer waarschijnlijk dat de hele hetze tegen Trump nadat hij als president zal zijn geïnstalleerd, slechts toe zal nemen.

download-2

Verlammende Milieuwetten ten behoeve van de Global Warming Hoax. 

In maart 2014 kondigde Barack Obama nieuwe maatregelen aan ter bestrijding van de klimaatverandering. Die hebben hun oorsprong uit een boek wat in 1973 geschreven was door John P. Holdren, directeur van het White House Office of Science and Technology Policy. Het boek had de titel, “Human Ecology: Problems and Solutions.” Hierin werden de volgende aanbevelingen gegeven: Achteruitgang van de in die tijd (volgens Holdren), overontwikkelde economie; een halt toeroepen aan de bevolkingsgroei; herverdeling van de welvaart (van de geïndustrialiseerde wereld naar de ontwikkelingslanden.) En het zijn de milieuwetten die Obama had aangekondigd tegen de klmaatverandering voor deze voorstellen die al in 1973 werden aanbevolen werden! http://www.washingtonexaminer.com/white-house-science-advisor-john-holdren-the-intellectual-godfather-of obama-climate-policy/article/2349284 Wat we hier dus hebben, is eigenlijk de depopulatie van de bevolking en de de-indistruialsatie van de hele Westerse wereld via verlammende en onderdrukkende milieuwetten (immers, het klimaatbeleid speelt niet slechts een grote rol in de Verenigde Staten maar ook in de Europese Unie (w.o. uiteraard Nederland!) af.reuters.com/articleOilNews/idAFLDE7291F320110314?pageNumber=4virtualBrandChannel0&sp=true En hier wordt dieper ingegaan wat Holdren nu heeft gezegd: http://www.cfact.org/2014/05/31/john-holdren-in-his-own-radical-words/ Het heeft tevens te maken met VN-Agenda 21. 

 

Wat is VN-Agenda 21 en wat zal dit Plan voor Impact hebben op de Amerikaanse Bevolking en de Volken der Wereld? 

 

VN-Agenda 21 is een idee van de Verenigde Naties waarmee die verschillende, voor de volken schadelijke plannen wereldwijd in willen voeren. We lezen er het volgende over:

“In a nutshell,  the plan calls for governments to take control of all land use and not leave any of the decision making in the hands of privaty property owners. It is assumed that people are not good stewards of their land and the government will do a better job if they are in control. Individual rights in general are to give way to the needs of communities as determined by the governing body. Moreover, people should be rounded up and packed into human settlements, or islands of habitation, close to employment centers and transportation. Another program called the Wildlands Water Project spells out how most of the land is to be set aside for non-humans.

U.N. Agenda 21 cites the affluence of Americans as being a major problem which needs to be corrected. It calls for lowering the standard of living for Americans so that the people in poorer countries will have more, a redistribution of wealth. Although people around the world aspire to achieve the levels of prosperity we have in our country, and will risk their lives to get here, Americans are cast in a very negative light and need to be taken down to a condition clos to the average in the world. Only then, they say, will be there social justice which is a cornerstone of the U.N. Agenda 21 plan.” Voor het hele verhaal, zie: http://www.postsustainabilityinstitute.org/what-is-un-agenda-21,html

agenda-21-objectives

 

 (Even terzijde: Begint u misschien nú te beseffen, waaróm  elk land een ministerie voor Ontwikkelingsamenwerking heeft? In “Begroting Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking 2017” lezen we in Artikel 17.2 “Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water” in lid 17.3: “Duurzaam gebruik van hulpbronnen” dit: “Duurzaam gebruik van hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering.”) public.tableau.com/views/RijksbegrotingHoofdstukXVII?amp;:showVizHome=no&embed=y&:display_count=no#1 Kijk dan ook nog eens naar de rest van de artikels en de bedragen voor ontwikkelingshulp die naar de ontwikkelingslanden gaat bij de sectie “Activiteiten 2017” en dan zult u misschien een idee krijgen over hoeveel geld ermee is gemoeid. En…dit wordt allemaal opgebracht door de belastingbetalers!)

 

Mislukte Klimaatprojecten: Grote Sommen aan Verspild Geld en…Genereuze Inkomsten voor Bedriegers en Zwendelaars. 

 

Wat het volgende betreft, blijkt nu ook dat er verschillende mislukte en falende klimaatprojecten zijn geweest in het recente verleden! Zo was er een getijdenenergiegenerator onthuld in Wales; hiermee konden 10.000 huizen worden voorzien van stroom. Maar…na slechts drie maanden in gebruik te zijn geweest, ligt dit ding nu op de zeebodem bij Pembrokeshire! Kostenpost voor de belastingbetaler: achttien miljoen Pond! In Noord-Ierland had men ook een project opgezet; bedrijven die gebruik zouden gaan maken van biomassaverwarmingsketels, zouden worden gesubsidieerd; voor elke honderd Pond die men aan o.a. houten pallets in deze ketels zou verbranden, werd 160 Pond aan subsidie gegeven. Dit werkte echter (zoals zeer waarschijnlijk te voorzien moet zijn geweest), misbruik in de hand; om toch maar zoveel mogelijk aan subsidie te ontvangen, waren er die  de ketels gebruikten om er o.a. lege loodsen mee op te warmen. Zo had een boer zich al van tevoren  flink rijk gerekend’hij verwachtte er uiteindelijk 1 miljoen Pond mee te verdienen! Dan hebben we ook nog de anaerobe vergisters. Dit zijn machines waarmee rioolslib, mest, gestort huisvuil etc. tot methaan wordt geconverteerd. Vervolgens wordt dit in het gasnet gevoerd. De kosten (Groot-Brittanië) bleken echter hoger dan de baten: 216 miljoen Pond! Dan is er ook iets met windturbines waar zeven gezinnen uit Banteer, N. Cork, Ierland, een rechtszaak begonnen zijn tegen een Duitse fabrikant van windturbines omdat hun gezondheid flink te lijden heeft vanwege het ultra-lage frequentiegeluid wat deze dingen die bij hun huizen in de buurt staan, produceren. Dit en veel meer, is hier te lezen: http://www.breitbart.com/london/2017/01/06/delingpole-green-energy-charter-crooks-liars-scam-must-end-now/

climate-change-the-greatest-hoax-modern-era-irony-global-war-politics-1430586706

Conclusie. 

Uit dit alles blijkt dat we al voor lange tijd worden bedrogen en voorgelogen van alle kanten. En Trump zei dat de opwarming van de aarde een “leugen” was zoals al gezegd. Beginnen we nu misschien te begrijpen, waaróm de (vooral) Amerikaanse mainstream media, liegende politici en waarheidsverdraaiende klimaatregelaars zich begonnen te roeren tijdens de verkiezingen en nadat Trump tot president verkozen was? Begrijpen we nu waaróm er nu gebruik wordt gemaakt van fact-checkers? Natuurlijk; daar de grote hoeveelheid aan zgn. “complottheoriën” die al voor geruime tijd op facebook, twitter etc hebben liggen broeden en sudderen nu ook de aandacht van het veel grotere publiek hebben getrokken, zijn de klimaatverdraaiers in opperste staat van verwarring en paniek geraakt (over “verwarde personen” gesproken!) Om die reden kunnen we dan ook met zekerheid verwachten dat nadat Trump als president zijn beloften waar zal maken (om alle klimaatakkoorden die Amerika ondertekend heeft te annnuleren o.a.), de weerstand tegen hem flink zal toenemen. En voornamelijk daar waar het VN-Agenda 21 betreft; de elite zal deze huiveringwekkende plannen waaraan zij al zolang heeft gewerkt, niet zomaar laten varen! Het is echter te hopen dat Trump ondanks het hevige verzet wat zeer zeker tegen hem op zal komen, zijn beloften gestand zal doen. En als hij hierin zal slagen, zou dit tevens voor Europa gunstige gevolgen kunnen hebben.

 

Ton Nuiten – Zaterdag 7 Januari 2017.

De Draaiende Bolvormige Aarde Die er Waarschijnlijk Nooit Was: De Opmars van de Copernicaanse Heliocentristen vs De Tegenbeweging van de Flat Earthers!

kent dit misschien wel, iemand die een ander een melige grap vertelt waarvan hij beweert dat dit de waarheid zou zijn, “Gisteren heb ik een UFO gezien waarvan de piloten een roze glimmende huid hadden.” De reactie van degene die hiernaar luistert, zou kunnen zijn, “Ja, en jij bent zeker nog een van degenen die geloven dat de aarde plat is, zeker!” Een platte aarde, hmmm…. Om eerlijk te zijn, we hebben hier nooit ook maar de minste aandacht aan geschonken. En als we hiervan hoorden (wat maar zeer zelden voorkwam), was de gedachte altijd, “Ja, er zijn nu eenmaal mensen die in tegenstelling met de vele bewijzen, nog altijd geloven dat de aarde plat zou zijn; we hebben toch o.a. de vele fotos die door astronauten vanaf hun ruimtecapsules zijn genomen en vervolgens naar de aarde gezonden? Daarna zijn die door het gerenommeerde ruimte-instituut, NASA, gepubliceerd. Hoe kán het dan voorkomen dat mensen dan tóch zo onwetend en dom (willen) zijn.” En nogmaals, het heeft ons nooit geïnteresseerd of de aarde nu een in de ruimte draaiende bol was dan wel dat die plat en onbeweeglijk op dezelfde plaats zou staan. Totdat ik recent een (Engelstalig) boek in handen kreeg van een Christelijke schrijver en onderzoeker, Edward Hendrie, The Greatest Lie on Earth: Proof that Our World is Not a Moving Globe. Het is pas gepubliceerd en hoe men ook over het geloof in een platte, stationaire (stilhangende, onbeweeglijke) aarde ook mag denken, Hendrie komt met redelijke en overtuigende verklaringen, waaróm de aarde eigenlijk geen om haar as draaiende bol zou zijn.

 

Negatieve en Afkeurende Reacties. 

 

Het lag uiteraard in de lijn der verwachtingen dat er bijna onmiddelijk nadat de publicatie van het boek van Hendrie, negatieve en afkeurende reacties op zouden komen; één van de critici die zich niet al te vleiend over het boek uitlaat, is een zekere L. C. Vincent. Hij schreef o.a. dat het boek van Hendrie op nogal intimiderend indrukwekkende wijze overkomt. Verder is het geloof in een platte, stationaire aarde bedoeld om legitiem onderzoek naar samenzweringen in discrediet te brengen en is deze overtuiging een belediging voor de menselijke intelligentie, aldus Vincent. Edward Hendrie heeft hier echter een goed beargumenteerde response op gegeven. beforeitsnews.com/strange/2016/02/illuminati-hand-seen-in-flat-earth-conspiracy-2462786.html

51kxgjcbz7l-_ac_ul320_sr214320_

 

 

Niet de Enige. 

 

Het punt is echter dat Hendrie niet de enige is die er met betrekking tot de aarde een alternatieve visie op nahoudt; daar is ook Eric Dubay, (die trouwens door Hendrie in zijn eigen boek wordt geciteerd), zelf ook een boek over het onderwerp van een platte aarde heeft geschreven. Hendrie betoogt o.a. dat hoe hoog men ook opstijgt in een heteluchtballon, een vliegtuig, de horizon altijd op oogniveau blijft. Zou de aarde nu inderdaad een globe zijn, dan zou men vanuit de ballon of het vliegtuig moeten zien dat de horizon zich helemaal diep, onder de waarnemer bevindt. Daarnaast betuigt hij dat piloten van airliners tijdens hun opleiding nooit hebben geleerd de hoogte van hun toestel te corrigeren om tijdens hun vlucht op gelijke hoogte te blijven wat de afstand tussen het vliegtuig en de aarde betreft. Dit zou echter wel moeten daar het toestel nadat het eenmaal de juiste vlieghoogte heeft bereikt na het opstijgen, tijdens de vlucht op gelijke hoogte blijft. Zou de aarde nu werkelijk een bol zijn, dan zou het toestel zonder enige correctie betreffende de hoogte veel te hoog gaan vliegen. Daar dit echter nooit gebeurd is volgens Hendrie, is dit het bewijs dat de aarde plat zou zijn. (We hebben het hier niet over correcties die met o.a windsnelheden of andere fenomena te maken hebben, waarbij correcties wél noodzakelijk zijn.) En zo zijn er meer interessante gegevens in het boek te vinden. Ook Rob Skiba is een zoals dit ook wel wordt genoemd, een flat earther, een aanhanger van de platte aarde-theorie.

51+v5spiuIL._SX382_BO1,204,203,200_

De Aantrekkingskracht. 

 

Edward Hendrie legt niet alleen uit waarom de aarde plat zou zijn, hij heeft ook iets over de aantrekkingskracht van de aarde te zeggen, dát fenomeen wat ervoor zorgt dat we niet gaan zweven. Hij beweert nu dat er helemaal niets zoiets is als “zwaartekracht.” Zijn visie hierop is dat de reden dat we met z’n allen aan de aarde verbonden blijven massa-dichtheid is. En dit houdt in dat wij als mensen een hogere massa-dichtheid hebben dan bijvoorbeeld heliumgas waarvan de dichtheid zó licht is dat dit in tegenstelling met mensen of voorwerpen met een veel hogere dichtheid, wél omhoog stijgt. En als we ons op het midden van de evenaar tussen de beide polen zouden bevinden, zou de aarde daar sneller draaien terwijl we als we ons naar een plaats dicht bij een van de polen zouden begeven, de aarde daar langzamer draait. Het gevolg zou dan zijn dat de zwaartekracht daar sterker zou moeten zijn dan op het midden van de evenaar. Nochtans is de zwaartekracht zoals ons geleerd is, overal gelijk! Om die reden klopt er dan ook iets niet. We zouden hierom kunnen  lachen en spottend zeggen dat zo iemand als Hendrie toch eigenlijk wél is gaan zweven! Önze mening over opvattingen die ons misschien vreemd en onzinnig in de oren klinken, is echter altijd déze geweest:

Hoe belachelijk en dwaas een bepaalde mening van iemand ook mag klinken, geeft hem in ieder geval de kans, zíjn kant van het verhaal te vertellen, waarna jij hier je éigen mening over geeft! En kom dan met redelijke argumenten en conclusies over waaróm jij vindt dat zijn mening niet juist zou zijn! Het is nl. zeer te betreuren dat er bij dergelijke gespreksonderwerpen vaker op de man wordt gespeeld dan dat men geïnteresseerd is in wát hij nu precies te zeggen heeft!

En hoewel er over dit onderwerp veel op het internet te vinden is (door bijvoorbeeld de woorden “flat earth” in de balk van de zoekmachine te toetsen), is het tot nu toe verdacht stil gebleven bij de gevestigde media! Vanaf 11 maart 2016 was gedurende een week het interview te horen van Edward Hendrie door Texe Marrs; in het radio-archief van Power of Prophecy is de uitzending van dit interview nog een tijd te beluisteren. http://www.texemarrs.com/podcast.htm (“The Greatest Lie On Earth” (1116.mp3)

 

De Visie van een om Haar As draaiende, door de Ruimte Zwervende Globe ofwel het Heliocentrische Model: De Oorsprong. 

 

In oude tijden hield men zich bij de opvatting dat de aarde plat was en stationair in het heelal hing. Zowel de oude Kerkvaders als de Kerk zelf waren absoluut van mening dat deze visie de enige juiste was. Hierbij baseerden zij zich op de Heilige geschriften, ofwel de Bijbel. Die leerde dat de stilstaande niet-draaiende aarde het middelpunt van het heelal was terwijl de maan en de bekende planeten zoals Mars, Venus, Jupiter enz. rond de aarde draaiden. De aarde zelf was immers het middelpunt van Gods schepping. Dit werd ook wel het Geocentrische Model genoemd. http://www.philipstallings.com/2015/07/the-biblical-flat-earth-early-church.html Dit zou later echter veranderen toen in de 16e eeuw de Copernicaanse Revolutie plaats zou vinden; geleerde filosofen zoals Nicolaus Copernicus betoogden dat het Geocentrische Model eenvoudigweg niet waar kon zijn en zij gaven hier hun argumenten voor. De term “heliocentrisch” (op de zon gericht), is afkomstig uit de Griekse taal, helios (zon) en Kentron (centrum). Kortom, de zon staat in het centrum van het heelal.

 

is (2)

Het Heliocentrische Model: Een Neo-Heidense en Occulte Doctrine. 

 

Na Copernicus kwamen er andere filosofen zoals Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton en Albert Einstein. (relativiteitstheorie) Het zijn deze eerste vijf geweest die erin zouden slagen, het Geocentrische Model te vervangen voor het Heliocentrische Model. Maar in oude tijden voor Chr. waren er al filosofen die de Heliocentrische opvatting huldigden. Zo waren er Philolous, Hicetas (vijfde eeuw voor Chr.) die beweerden dat de aarde een globe was die dagelijks rond een “mistiek vuur” wat op haar beurt weer het universum regelde, zou draaien. En Aristarchus van Samos (tweede eeuw voor Chr.) werkte deze visie weer verder uit door te stellen dat de aarde en planeten rond een “centraal object” draaiden waarvan hij geloofde dat dit de zon zou zijn. Aanvankelijk hd deze theorie maar matige invloed op de oude samenleving. Dit zou echter veranderen nadat Copernicus zijn De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI in 1543 gepubliceerd had. Daarna begon het Heliocentrisme een grotere rol in die dagen te spelen zodat die uiteindelijk de overheersende ideologie werd. http://www.britannica.com/topic/heliocentric-system Het zou echter pas vele, vele jaren later blijken dat de basis waarop Copernicus en zij die ná hem kwamen had gebaseerd, eigenlijk niets anders bleek te zijn dan een neo-heidense occulte doctrine die mar weinig met ware wetenschap van doen had! Bovendien hadden zij een duistere kant aan hun leven! Een voorbeeld is dat Johannes Kepler de gegevens van Tycho de Brahe, Deens filosoof én werknemer van Kepler, in zijn bezit wilde krijgen. De Brahe die er zelf het Geo-centrische Model op nahield, wilde die echter niet afstaan. Kepler die het Heliocentrische Model huldigde, besloot dat De Brahe het tijdelijke dan maar met het eeuwige moest verwisselen! Hóe dit in zijn werk ging en voor meer informatie over deze filosofen en hun Heliocentrisme kunt u hier terecht: doxacommunications.com/sungenis/the-private-lives-of-copernicus-galileo-kepler-newton-einstein/ Wat Albert Einstein beterft, het blijkt dat hij zijn theorieën niet zélf heeft ontdekt; hij heeft voor een groot deel plagiaat gepleegd waarbij hij het werk van anderen heeft overgenomen en er vervolgens zijn eigen naam onder heeft gezet! En tijdens zijn jeugd had hij moeite met het oplossen van wiskundige vraagstukken; in een schoolkrant gaf Einstein eens toe dat hij geen verbeeldingsvermogen en vaardigheden had. Voor meer: vixra.org/pdf/1306.0167v1.pdf (“Albert Einstein – A Brilliant Thief”, (Gabriela M. Atanasiu, PhD)

Het was Galileo Galilei die ooit eens het volgende zei, wat het juiste inzicht van het universum zou zijn:

“Het universum kan niet worden gelezen totdat wij de taal ervan hebben geleerd en bekend zijn met de characters waarin die geschreven is. Die is geschreven in een wiskundige taal en de letters zijn triangels, cirkels en andere geometrische getallen, wat betekent dat het menselijk onmogelijk is, hier ook maar een woord van te begrijpen.” 

 

Copernican_heliocentrism_diagram-2

Hier zien we het Copernicaanse Heliocentrische Model waarbij de zon het centrum van het universum is, terwijl de planeten (inclusief de aarde en maan) hier omheen draaien.

 

De “Big Bang” & De Kaballah. 

 

Wat nu nog maar weinig mensen weten, is dat de zgn. Big Bang-theorie, haar oorsprong heeft in de Kaballah, onderdeel van de Talmud. Deze theorie (en het ís ook slechts een theorie!) leert dat de oorsprong van alles wat bestaat, teruggevoerd kan worden op een geweldige oerknal die zich ooit eens in het verre verleden heeft voorgedaan. Hieruit zou zich geleidelijk aan de levensvormen hebben ontwikkeld tot wat het nu is. De waarheid is dat de Big Bang-theorie eerder een Babylonisch-heidense religie dan een wetenschappelijk feit is! Het is de Kabbalah die eigenlijk de “fontein der wereld” is, waaruit vele theorieën voortgekomen zijn; ook de evolutie-theorie is een van deze waterstromen die vanuit deze fontein de wereld binnengestroomd is. Deze beide doctrines (en geen wetenschappelijke feiten) zijn eigenlijk min of meer het resultaat van de heliocentrische doctrine. Wat de evolutie-theorie betreft, die leert (in grote lijnen) dat het allemaal begonnen zou zijn met een soort van “oerslijmpje.” Hieruit zouden zich na verloop van tijd de ietwat hogere levensvormen hebben ontwikkeld, waarna de amfibieën (levensvormen die zowel op het land als in zee konden leven) kwamen; een deel daarvan keerde naar zee terug en ontwikkelde zich daar verder; het andere deel bleef aan land en het is deze levensvorm die zich later geleidelijk in apen zou ontwikkelen waaruit uiteindelijk de (primitieve) mens voortkwam. Deze heeft op zijn beurt weer de evolutionaire ladder naar omhoog beklommen en zal zich nog vérder ontwikkelen, totdat…die de status van “supermens” zal hebben bereikt! Het is Charles Darwin, die met de evolutie-theorie zou zijn gekomen; de waarheid is echter dat hij iets van wat er al wás, vérder heeft uitgewerkt. Hier kan men lezen over de oorsprong van de Big Bang-theorie: http://www.fixetheearth.com/nasas-spiritual-roots.html

 

Enkele Onthullende Citaten. 

 

Hier volgen enkele (Engelstalige) citaten die we van het internet bijeenvergaderd hebben:

“The monkey is the intermediary between man and animal.” (Isaac Luria, Kabbalistische rabbijn, 16e eeuw.)

(Even terzijde: de Joodse geleerde en filosoof, rabbijn Maimonides, die in de 12e eeuw leefde, schreef in zijn Guide for the Perplexed boek III, hoofdstuk 52 o.a. dit:

“Some of the Turks (i.e. the Mongol race)…and the Blacks…their nature is like the nature of mute animals…they are not on the level of human beings, and their level among existing things is below that of a man and above that of a monkey, because they have the image and resemblance of a man more than a monkey does.”) http://www.texemarrs.com/092013/maimonides_a_racist.htm

Hier zien we duidelijk het racisme wat deze middeleeuwse rabbijn er op na hield; hij beschouwde zwarte mensen en Turken die vergeleken bij de Talmudische Joden slechts “lagere levensvormen” waren. Deze Joden echter, waren bezig zich te evolueren als “supermensen”, goden, die ooit eens bestemd zouden zijn, de wereld te beheersen en te besturen. En dit is nu net iets wat de evolutie-theorie (die leert dat de schepping niet het gevolg is van een persoonlijke Schepper maar eerder “per toeval” zou zijn ontstaan, ook leert!)

“This – the evolution of man into superman – was always the purpose of the ancient mysteries. Man who has sprung from the earth and developed through the lower kingdoms of nature to his present state, has yet to complete his evolution by becoming a god-like being and unifying his conscience with the Omniscient.” (W.I. Wilmhurst, The Meaning of Masonry.)

“God places himself for display upon earth in the likeness of the Jew…The Hebrew is the Living God. He, God, becomes flesh, the heavenly man, the Adam Kadmon.” (Kaballa and Pentateucium, Folio 97, Col. 3, zoals geciteerd in Maurice Pinay, The Plot Against the Church, blz. 144.)

“The soul of a Jew is truly a part of God at above”. (rabbijn Schneur Zalman, Likutei Amarim, hoofdstuk 1:58.)

“The Theory of evolution accords with the series of Kabbalah more than any other theory. Evolution follows a path of ascent and thus provides the world with a basis for optimism. How can one despair, seeing that everything evolves and ascends? When we penetrate the inner nature of evolution, we find divinity illuminated in perfect clarity. Ein Sof generates, actualizes potential infinity.” (Daniel C. Matt, The Essential Kabbalah, blz. 31.)

“The occultists of the ancient world had a most remarkable understanding of the principle of evolution. They recognized all life as being in various stages of becoming. They believed that grains of sand were in the process of becoming human…The ancients… maintained that the universe was a great (living) organism not unlike the human body, and that every phase and function of the Universe Body had a correspondence in man.” (Manley P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, blz. LVI.)

“Millennia before Charles Darwin, people in shemanic cultures were convinced that humans and animals were related.” (Michael Harner, The Way of the Shaman, blz. 57.)

“Our civilization has been transformed over the past century and a half in no small part by our acceptance of a new tale of origins, one that begun with Darwin and is refined daily by the work of life scientists and physicists. Scientists are the new kabbalists of our age, claiming even to know the black hole out of which being itself came to be, speculating on the first few seconds of existence as our ancestors once did on the highest triad of the ten sefiroth of divine Being.” (Arthur Green, Tikkum, September/October, 1999, blz.35 (vetdruk toegevoegd)  https://weseethroughaglassdarkly.wordpress.com/tag/flat-earth/  (zie er de video, “Kabbalistic Origins of Astrophysics, Evolution, and Quantum Theory…”

 

Israël & De Palestijnen. 

 

Als we het bovenstaande aan citaten goed hebben gelezen, wordt het misschien duidelijk waarom de Palestijnen het er in Israël en de Gaza-strook zo vreselijk moeilijk hebben; de Joodse leiders in de Knesset (vnl. Benjamin Netanyahu), houden er allemaal de Talmud op na als hun dagelijkse gids! Die leert hen dat zij “supermensen, goden” zijn, waardoor zij menen met de Palestijnen maar te kunnen doen wat zij willen; dit verklaart tevens waaróm Israël tot nu toe al talloze VN-sancties aan haar laars heeft gelapt. De evolutie-theorie waarin ook zij geloven, leert hen immers dat zij “God” zijn en om die reden boven elke wet staan, waaraan de rest van de internationale gemeenschap er zich echter aan moet houden (zoals we in het verleden gezien hebben bij Iraq wat na de eerste Golfoorlog talloze dwingende en harde sancties opgelegd kreeg!) Ondertussen gaat de illegale bouw van nederzettingen voor Talmudisch-Joodse kolonisten in bezet gebied (nee, niet in betwiste gebieden, Mr. Dirk van Genderen!) ondanks van protesten van de internationale gemeenschap gewoon door! En ook nú worden er nog Palestijnse gezinnen hun huis uit verdreven om plaats te maken voor een of méér Joodse “goden” waarvan er sommigen zeer waarschijnlijk nooit eerder voet aan land hebben gezet!

Dit is genoeg om te bewijzen dat de evolutie-theorie haar oorsprong vond in een oud magisch-occult werk wat het oude Babylon als “geboorteplaats” had. De stichter van http://www.fixethearth,com, Mashall Hall, schrijft o.a:

“So, let it be set in factual concrete: Copernicanism and Darwinism (i.e., Heliocentricity and Evolutionism) are Siamese Twins. Appearing first, Copernicanism paved the way for Darwinism’s success by using invented mathematical models in the physical science “disciplines” of Astronomy and Physics, and by contradicting the Bible’s teaching about an immovable Earth at the center od Creation with the Sun going around daily. Darwinism then reinforced Copernicanism by requiring billions of years for everything to evolve. Now the Biological Sciences had joined with the Physical Sciences in contradicting the Biblical Creation with its young Earth and Man as the special Creation of God, made in His Own Image and with an option for eternal life on a heavenly New Earth.”  http://www.fixethearth.com/nasas-agenda.html

 

De NASA: Trucages, Computeranimaties & Bewerking van Fotofragmenten.

 

We zullen ze allemaal wel eens hebben gezien: fotos en filmfragmenten van de aarde en de zon vanuit ruimtecapsules. Die leveren een mooi beeld van de pracht van het heelal op. En er zijn mensen die op deze fotos wijzen en zeggen dat er toch helemaal geen sprake kan zijn van een platte aarde; de beelden die vanuit deze capsues vlak boven de aarde zijn genomen, laten een bolle aarde zien. Dus een platte aarde? Kom nou! Wat velen nog niet weten is, dat er bij het nemen van deze fotos een zgn. fish eye lens heeft gebruikt! Die heeft het vermogen horizons en gebouwen gebogen en “gebold” weer te geven. Zo is men erin geslaagd een bolle aarde weer te geven! Hier is echter een foto die bewijst dat de aarde plat is!

sun-hotspot-on-clouds

(Deze foto is op grote hoogte genomen. Als we naar de horizon kijken, zien we dat die in tegenstelling met de fotos van NASA waar die gebogen loopt, kaarsrecht is! Ook zien we dat de zon een heldere plek (zie rode pijl) op het wolkendek veroorzaakt. Dit zou echter niet mogelijk zijn als die vele, vele mijlen van de aarde verwijderd zou zijn zoals officieel nog altijd wordt geleerd! Ook is de zon veel kleiner dan we vanaf het begin van onze schooljaren hebben geleerd!)

 

 

Over Stenen die geen Stenen Waren. 

 

Er zijn vele mensen die nog altijd niet op de hoogte zijn van het volgende (en zij die dit nog meegemaakt hebben, zullen dit misschien weer lang zijn vergeten.) Begin oktober 1969 waren de astronauten van Apollo 11 even op bezoek in Nederland. De drie ruimtereizigers, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, hadden bij deze gelegenheid enkele souvenirs van de maan meegenomen waar zij in juli van datzelfde jaar waren geweest. Dit waren échte en originele maanstenen en die schonken zij aan toenmalig premier Willem Drees. Het zal duidelijk zijn dat dit een heel bijzondere gebeurtenis was; Drees was nu in het bezit van iets wat destijds níemand in Nederland had: stenen van een verre wereld waar buiten de astronauten nog nooit iemand eerder een voet aan land hadden gezet. Ook werden er aan bewindslieden in andere landen dergelijke stenen geschonken. En dit alles met de vriendelijke groeten van NASA. De ontvangers van deze unieke gaven zullen ongetwijfeld trots zijn geweest! En alles ging ook goed, totdat….het Nederlandse nationale dagblad, De Telegraaf, op 29 augustus 2009 wist te melden dat het met die maanstenen niet goed zat; bij nader onderzoek bleek dat deze “kostbaarheden” eigenlijk vanaf het begin niets anders waren geweest dan versteend hout! Voor het hele verhaal: https://fellowshipoftheminds.com/2015/05/25/moon-rock-given-to-holland-by-astronauts-armstrong-aldrin-is-fake/  En voor de occulte geschiedenis va de NASA: https://www.youtube.com/watch?v=hpucg6Pu5o0 (ÄEON of HORUS: The Occult History of NASA”)

 

De Vrijmetselarij & De Kabbalah. 

 

De Vrijmetselarij is een van de “ancient mysteries” die in aloude tijden in Babylon is ontstaan. Officieel heet het dat de vrijmetselaar zichzelf verbetert en daarmee ook de wereld. De gewone vrijmetselaar heeft er echter geen idee van dat de hoogste ingewijden de wáre betekenis van de geheime doctrine kennen; hij wordt hierbuiten gelaten en men maakt hem wijs dat het zijn doel is, zich verder tot een goed mens te onwikkelen (evolueren.) Onder hen zullen er zeer zeker ook zijn die zich Christen noemen. De Vrijmetselarij is echter niet gefundeerd op de Bijbel of het (bijbelse) Christendom:

“Masonry, contraring to popular belief, is NOT based upon the Bible. Masonry is actually based on the Kabala (Cabala), a midieval book of magic and mysticism.” 

Hoe leggen de (hoge) vrijmetselaars de Bijbel uit? De hoogste leider van de Amerikaanse Vrijmetselarij in de 18e eeuw, Albert Pike, zegt er in zijn Digest of Morals and Dogma op blz. 166 het volgende over:

“The literal meaning (of the Bible) is for the vulgar only.” 

Ofwel: de exoterische (letterlijke) betekenis van de bijbelse tekst is voor de “vulgar” ofwel de profanen, maar de esoterische, mystieke (verborgen, geheime) betekenis van de bijbelse tekst is slechts voor hén, de hoogst-ingewijden in de Vrijmetselarij. De Farizeeën hielden er dezelfde opvatting op na: de exoterische betekenis was voor het gewone Joodse volk, de esoterische was slechts voor hén, de wáre ingewijden in wat zij zagen als de mysieke geheimen áchter de bijbelse tekst. Zij keken hierbij met minachting en verachting op het gewone Joodse volk, dat Jezus volgde, neer:

“Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt.” (Johannes 7:49)

De Farizeeën hielden zich achter gesloten deuren aan de Talmud die in die tijd nog oraal (mondeling) van meester tot leerling werd overgeleverd; pas in 200-500 na Chr. zou die op schrift worden gesteld. De letterlijke betekenis van de Bijbel (het Oude Testament) werd door hen aan het gewone volk geleerd. De Farizeeën waren dan eigenlijk ook Vrijmetselaars! Slechts zíj konden -naar zij meenden- de verborgen betekenis achter de bijbelse tekst doorgronden. Copernicus was zeer waarschijnlijk ook een hoge vrijmetselaar die zijn Heliocentrische doctrine van de Kabbalah (een onderdeel van de Talmud) had ontleend!

 

Een Platte, Stationaire Aarde: Wat Zegt de Bijbel? 

 

Maar heeft de Bijbel zelf hier misschien ook iets over te zeggen? Allereerst zullen we passages proberen te vinden die erop zouden kunnen duiden dat de hemel een gewelf, een (dichte) koepel zou kunnen zijn:

“Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn als een gegoten spiegel?” (Job 37:18)

Hier wordt gesproken van hemelen “die vast zijn als een gegoten spiegel.” Dit lijkt inderdaad te wijzen op een koepel, dome of firmament over de aarde. En wat heeft het boek Genesis hierover te zeggen?

“In den Beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worde! En het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.” (Genesis 1:1-10)

We zien hier dat er zowel wateren boven het firmament zijn als er onder. Dit geeft toch duidelijk aan dat het firmament een koepel, een dome over de aarde is. Dan nu vanaf vers 14:

“En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen, en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag en in den nacht, en om scheiding te maken tussen tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.” (Genesis 1:14-19)

Wat hier opvalt, is dat zowel de zon en de maan (deze beide “lichten”) in tegenstelling to de aarde, geen andere functie hebben dan om -zoals de passages dit al duidelijk aangeven- dan om die van licht te voorzien én om te dienen als tekenen, voor bepaalde tijden, dagen en jaren. Wat dit laatste betreft, betekent dit dat zowel de zon, maan als sterren in vroeger tijden dienden als kompas voor zeevaarders! In het boek Handelingen vinden we hier een voorbeeld van; de apostel Paulus komt met de overige opvarenden in een vreselijke storm terecht dankzij de weigering van de schipper en de bootsman; ondanks het dringende advies van de apostel, niet veder te varen nadat zij de plaats, Schone Havens, hadden bereikt, besloten zij tóch door te varen. Uiteindelijk komen zij dan ook in grote moeilijkheden. (Handelingen 27:1-19) Dan lezen we in vers 20:

“En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen.” 

De hoop om dit natuurgeweld te overleven, verdween niet slechts door de hevige storm; daar de zon en de sterren zich gedurende lange tijd niet lieten zien, betekende dit dat de opvarenden geen “kompas” hadden om er hun juiste koers mee te kunnen bepalen! Later wordt Paulus door een engel des Heeren moed ingesproken; hij en de overigen zullen desondanks toch worden gered, hetgeen ook gebeurt. (versen 21-44) Verder lezen we in de passages die we van Genesis hebben aangehaald, níets over de maan en de sterren dat die bewoond zouden zijn door buitenaards leven; zij zijn samen met de zon, slechts bedoeld voor verlichting van de aarde, “wegwijzers” voor de mens betreffende de seizoenen en getijden en als “kompas” voor zeevaarders! Zijn er misschien ook bijbelpassages die erop zouden kunnen wijzen dat de aarde plat is inplaats van rond? We zullen die eens citeren:

“Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Ja, vast staat nu de wereld; zij zal niet wankelen.” (1 Kronieken 16:29-30)

“De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen.” (Psalm 93:1)

“Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.” (Psalm 96:10)

“Hij”(God) “heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.” (Psalm 104:5)

“Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschpen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders.” (Jesaja 45:18)

Over de juiste betekenis van “gronden”, “grondvesten” hebben we het een en ander op een andere Christelijke website gevonden en dit is fascinerend te noemen! Er wordt heel wat over de schepping gezegd.We zullen er het een en ander van citeren waarbij we ons zullen beperken tot de betekenis van één Grieks woord:

“Deze studie gaat uit van het “Woord” van God. De Bijbel zal geopend worden om te zien wat het Woord over het tot stand komen van de wereld te zeggen heeft. Daartoe beginnen wij in het Nieuwe Testament. Juist het Nieuwe Testament verklaart ons waartoe alle dingen zijn en waar het allemaal toe leidt. In het Nieuwe Testament worden twee uitdrukkingen gebruikt die door de vertalers zijn opgevat als sprekend over de oorsprong van deze wereld. Het zijn twee totaal verschillende woorden, namelijk: “themelio’o” (themeliow) en “Kataballo” (Katabalw)

“En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.” Matth. 7:25

“Het woord “gronden” is de vertaling van het Griekse woord “themelio’o.” Gewoonlijk wordt het met “funderen” (het fundament leggen) vertaald. Als een huis gebouwd wordt, moet er eerst een fundament gelegd worden. Dit huis heeft de steenrots als fundament. Het is gefundeerd op de steenrots. Het woord “themelio’o” heeft met funderen te maken.

“Een ieder, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot.” Luk. 6:47-49

“Themelio’o” is hier met “het fundament leggen” vertaald. (vers 48) In Lukas 6:49 is het zelfstandig naamwoord “themelios” gebruikt.

“En Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken van Uw handen;…” Hebr. 1:10

“Themelio’o” is hier met “gronden vertaald. Wanneer men het consequent had vertaald, had men het hier met “funderen” vertaald. De aarde werd “in den beginne”gefundeerd. Het fundament van de aarde werd in den beginne gelegd. Hebreeën 1: 10 verwijst dus naar Genesis 1:1. Het is aangehaald uit Psalmen 102:26. De aarde staat op een fundament en staat daarom onbeweeglijk vast. Dit werkwoord “themelio’o” wordt gebruikt in verband met de schepping van de twee hemelen en de aarde uit Genesis 1:1. Het leggen van het fundament in den beginne komt dus overeen met het scheppen van de hemelen en de aarde in den beginne.” (vetdruk toegevoegd) http://www.bijbels-panorama.nl/S40_De _Leer_der_Restitutie.html

Laten we dit nu eens samenvatten: het woord voor “gronden” in de Griekse taal, is “themelio’o.” Het huis van de man die dit op de steenrots had gegrond, gefundeerd, was bestand tegen de zware weersomstandigheden en kon daarom niet eens aan het wankelen worden gebracht; het kon niet “draaien” of zelfs maar bewegen. 2: ditzelfde woord, “themelio’o” wordt gebruikt om hier de grondvesting van de aarde in Genesis mee aan te duiden. En dit kan dan alleen maar betekenen dat de aarde, net zoals dat huis wat op de steenrots gefundeerd was, niet kan draaien, of zelfs maar bewegen. Conclusie: Wat de broeders en zusters achter deze website -kennelijk onbedoeld en onbewust-  duidelijk hebben gemaakt, is dat de aarde een niet-bewegende, niet om haar as draaiende en niet een door de ruimte tollende planeet is! En dat is op z’n minst fascinerend te noemen! 

 

Een Koepel, Dome, over de Aarde. 

 

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het heelal, de ruimte, niet oneindig groot zou kunnen zijn zoals door NASA en ruimtewetenschappers wel wordt beweerd, maar dat de aarde overdekt wordt door een soort van koepel ofwel een dome. Hiervoor gaan we naar de Latijnse vertaling (in het Nederlands) van de Bijbel, de Vulgaat. In Genesis 1 (waaruit we al eerder verschillende verzen hebben aangehaald), lezen we dit:

“En God heeft gezeid: Daer worde een firmament in het midden der wateren: en het scheide de wateren van de wateren. En God heeft het firmament gemaekt en heeft de wateren die onder het firmament waren, gescheiden van de wateren die boven het firmament waren. En het is alzoo geschied. En God heeft het firmament genoemd Hemel: en het is geworden avond en morgen, den tweeden dag.” (Genesis 1:6-8)

Het originele Latijnse woord voor “firmament”, firmamentum, heeft in het Hebreeuws, raqia,  de betekenis van “uitslaan” of “uitspreiden.” het woord, raqia, komen we ook weer tegen in het boek Exodus: 

“Toen pletten” (raqia) “zij gouden platenen men sneed er draden van om  ze te verwerken tussen de blauwpurperen wol…….” (Exodus 39:3)

“Geplet” (raqia) zilver wordt uit Tarsis gebracht en goud uit Ufaz.” (Jeremia 10:9)

Het woord, pletten, wat hier in letterlijke betekenis wordt gebruikt om de bewerking van kostbare metalen mee aan te duiden, wordt in het boek Genesis in figuurlijke taal i. v. m. het scheppen van het firmament door God in de vorm van een koepel gebruikt. In het boek, Amos, lezen we het volgende:

“Hij” (God) “Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde en Zijn gewelf op de aarde grondveste…..” (Amos 9:6)

Dit “gewelf” geeft de gedachte aan een boog, koepel, weer. De online encyclopedie Wikipedia, geeft aan het firmament de betekenis van “een gote stevig koepel”. https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament

En volgens de Mediterrane cosmologieën is het firmament een dome die de hemel van de aarde of de wateren erboven van de wateren er onder scheidt. (The HarperCollins Dictionary of Religion (HarperCollins Publishers) 1995, blz. 362)

Lang voordat de Griekse beschaving op zou komen, meenden de Egyptenaren dat de aarde plat was en dit brengt ons dan weer bij de grote aanvoerder van Israël, Mozes, die het volk Israël uit de Egyptische slavernij zou leiden.

 

Mozes: Onderwezen in alle Egyptische wijsheid en Kennis. 

 

Het verhaal zal voor velen wel bekend zijn; tijdens het verblijf van het volk Israël, wordt dit onderdrukt door een Egyptische Farao die niet met Jozef bekend was geweest. Hoe meer hij het onderdrukt, hoe meer dit volk zich vermenigvuldigt en dit baart hem grote zorgen en uiteindelijk geeft hij zijn volk opdracht om alle mannelijke babies die geboren worden, te verdrinken. Twee vroedvrouwen weigeren echter aan het bevel van Farao gehoor te geven en worden daarna door God gezegend. (Exodus 1:8-22) Nadat Mozes geboren is, trachten zijn ouders hem voor de Egyptische overheid verborgen te houden maar na drie maanden word dit onmogelijk; zij leggen het kind in een kistje en brengen het daarna naar de rivier waarna zij het over het water weg laten drijven. Het kistje word uiteindelijk gevonden door de dochter van Farao, neemt hem aan als haar zoon waarna Mozes opgroeit aan het Egyptisch koninklijk hof. (Exodus 2:1-10) In het boek Handelingen lezen we over het getuigenis wat de apostel, Stefanus, tegenover het Sanhedrin aflegt na zijn arrestatie; hij geeft hier een beknopt overzicht van de geschiedenis van het volk Israël. Enkele verzen zijn gewijd aan de tijd van de slavernij van Israël in Egypte:

“In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd drie maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon.  En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden.” (Handelingen 7:20-22)

Nadat Mozes door de dochter van Farao als haar eigen zoon was aangenomen, kreeg hij een Epytische opvoeding hetwelk ook inhield dat hij onderwezen werd in de Egyptische wetenschap en dus ook bekend moet zijn geworden met het Egyptische geloof  dat de aarde plat was! Nu kunnen we enig idee krijgen, hóe het eerste bijbelboek, Genesis, ontstaan is; de eerste vijf boeken van het Oude Testament (waaronder ook Genesis) worden toegeschreven aan Mozes. Maar daar Mozes tijdens de schepping van de aarde en het heelal uiteraard nog niet geboren was, zou het nog lange, lange tijd duren voordat hij deze geschiedenis ooit eens neer zou schrijven! Hoe kán het dan dat hij wist hoe die schepping dan ontstaan zou zijn? Er is hier maar een antwoord op: Het was God Die Mozes in diens kennis en wijsheid in alle Egyptische wijsheid geleidde om juist slechts dátgene waarvan Hij het nodig vond dat dit neergeschreven zou worden, ook neergeschreven zou worden. Mozes deed dit en zo is het scheppingsverslag in Genesis ontstaan! 

 

Een Platte Aarde, Zon en Maan die Kleiner Zijn Dan Aangenomen Is: Wat Zijn de Gevolgen? 

 

Hoewel er al voor langere tijd mensen zijn die in een platte onbeweeglijke aarde geloven, lijkt de toenemende belangstelling voor dit fenomeen van recentere datum te zijn. Een niet zo positief artikel in de Engelse krant, The Guardian, wijst daarop. https://theguardian.com/science/2016/jan/20/flat-earth-believers-youtube-videos-conspiracy-theorists Maar wat zijn nu de gevolgen, mocht álles wat we hier hebben besproken, op waarheid berusten? We weten in ieder geval dat de Heliocentrische doctrine eigenlijk een heidens-Babylonische leer is. Maar hébben de drie eerste astronauten destijds wel de small step for man, a big leap for mankind gemaakt? En stáán de zon en maan ook veel dichter bij de aarde dan ons altijd is verteld? Hoe is het dan al die jaren in werkelijkheid met de ruimtevaart gegaan? En wat te zeggen van de planeet, Mars, waarvan verondersteld wordt dat daar ooit eens water geweest zou zijn? Voor veel meer gedetailleerde gegevens verwijzen we o.a. naar de volgende websites:

https://weseeasthroughaglassdarkly.wordpress.com

http://atlanteanconspiracy.com

 

sundistance (1)

(Door het licht wat de zon door het gebroken wolkendek laat schijnen (dit fenomeen wordt ook wel de “Jakobsladder” genoemd), zien we ook hier weer dat de zon in tegenstelling met wat onze naslagwerken ons altijd hebben geleerd, niet zeer ver van ons verwijderd is!)

En om de zgn. Apollo-missies is er in het verleden ook veel te doen geweest; de landing van de Apollo 11, om maar iets te noemen. (ik kan me nog goed herinneren dat mijn ouders en ik in de maand juli van het jaar 1969 op een stralende zomerdag  in de achtertuin hebben gezeten terwijl we op de televisie voor het eerst de beelden zagen van enkele mannen die nu wérkelijk op de maan liepen! We zaten er met verbazing naar te kijken!) Het zou pas vele jaren later zijn dat ik ontdekte dat er mensen waren die hadden o.m. gezegd dat er nadat de capsule op de maan was geland, er onder de motors geen zwartgeblakerde landingskrater te zien was. Die zou er echter moeten zijn daar de vlammen uit de uitlaat de bodem op dat punt op z’n minst flink verschroeid zouden moeten hebben. Hier was echter niets van waar te nemen!

 

Crater

 

Tenslotte Dit Nog. 

 

Zou het kunnen zijn dat we al die vele jaren verkeerd voorgelicht zijn wat de aarde, de planeten, sterren, de geschiedenis van de ruimtevaart betreft? Aan de ene kant lijkt het ver overdreven deze vraag te stellen; de wetenschap is nu toch veel vérder dan pakweg zeventig of tachtig jaar geleden? We wéten nu toch veel beter dan destijds? Dit kan dan misschien waar zijn maar aan de andere kant weten we nu beter dan ooit dat bijvoorbeeld de gevestigde media & pers achteraf gezien meer propaganda hebben verkondigd dan dat die over vele belangrijke gebeurtenissen de waarheid hier over hebben gebracht! We weten o.a. dat er wat de holocaust betreft, Joodse organisaties en holocaust-overlevenden niet zo kieskeurig met de waarheid zijn geweest; we weten nu dat de Bolsjewistische Revolutie die eigenlijk een Joodse Revolutie was en Rusland met haar satellietstaten voor circa zeventig lange jaren  in een ijzeren greep had weten te houden met letterlijk miljoenen en miljoenen doden als gevolg! En nu moet na meer dan vijfentwintig jaren later de dag nóg worden geboren dat hier ooit eens door de media en pers aandacht aan besteed zal worden! http://www.ynetnews.com/articles/0, 7340, L-3342999,00.html

 

 

32-33

We weten dat de opkomst van Adolf Hitler en de massale steun die hij destijds van de meerderheid van het Duitse volk kreeg, niets meer dan een tegenreactie was op de globale dreiging van het Joodse Bolsjewisme; nochtans zei Rob Trip, presentator van het NOS-Journaal, tijdens de eerste uitzending van De Oorlog, dat de historici zich er nu nóg het hoofd over breken over hoe het nu toch kón dat een volk zoals de Duitsers achter Hitler aan konden gaan! Ondertussen zijn er vele christenzionisten die de bui kennelijk al hebben zien hangen; nu sommigen van hen worden geconfronteerd met de afschuwelijke waarheid betreffende het Joodse Bolsjewisme, trachten zij deze hele zaak te bagatelliseren, te verbloemen en als vaardige polijsters de talloze massamoorden van Bolsjewistische Joden zoals o.a. Genrikh Yagoda, wég te poetsen! En mocht hen dit dan zo niet goed afgaan, dan is er nog altijd het Tapijt der Vergetelheid waar de grootste massamoorden ooit gepleegd, hier onder wéggemoffeld kunnen worden (en wat ook tot nu toe is gedaan.) Horen zij in tegenstelling hiermee dat er mensen zijn die (naar zij menen) de holocaust ontkennen, dan worden zij in één nacht zowat grijs! De zgn. revisionisten waarvan er nu nóg in de cel zitten vanwege “holocaust-ontkenning” (of wát dit ook betekenen mag!), hebben er echter o.a. op gewezen dat de memorial plaquet in Auschwitz (de moeder aller “dodenkampen”) in 1989 heimelijk  verwisseld werd voor een andere; de plaquette met het getal van 4.000.000 werd vervangen voor de plaquette met 1.500.000. Wat nou? Zou Dr. Franciszek Piper, destijds de curator van het Auschwitz museum, nu plotseling zélf een “holocaust-bagatellisator” zijn geweest?

Ausch-

 

En wat zij echter níet weten (en misschien ook niet wíllen weten), is het feit dat Netanyahu en andere Joods-Talmudische leiders evenzeer met minachting en verachting op hen neerkijken als hun geestelijke Farizeeïsche voorvaderen dit in de tijd van Jezus bij de gewone Joodse menigten deden! Netanyahu heeft ooit eens onder vier ogen gezegd dat de christenzionisten niets anders dan “schuim” waren maar dat hij (en zijn regering) hen nodig hadden.Zij waren met hun fanatieke voorliefde voor Israël immers zo’n geweldige steun in de rug! We weten imiddels ook dat het verhaal over vreedzaam teruggekeerde Joden naar wat toen nog Palestina heette en later door een overweldigende Arabische legermacht overrompeld dreigde te worden eerder een sprookje was wat uit de schemerige wereld van de Duizend en een Nacht-folklore voortgekomen is dan dat deze gebeurtenis op waarheid berustte; de waarheid is dat 800.000 á een miljoen hulpeloze Palestijnen door Joodse terroristen o.l.v. David Ben-Gurion met zijn Plan Dalet (Plan D), op wrede wijze uit hun woongebieden zijn verdreven; velen werden er op gruwelijke wijze vermoord en de overlevenden kwamen in armzalige VN-vluchtelingenkampen terecht; zij die het geluk (ja, wát heeft dit woord nog te betekenen als je in je eigen wijk getiranniseerd wordt) hadden toch achter te blijven, kwamen onder een drukkende en wrede Israélische bezetting terecht! http://www.ifamericansknew.org/history/refugees.html

We wéten dat de zgn. massavernietigingswapens waarover wijlen Saddam Hussain zou hebben beschikt en de banden die hij zou hebben gehad met al-Qaeda niets anders zijn geweest dan één grote propaganda-leugen om een Amerikaanse oorlog tegen Iraq te rechtvaardigen. En het leugenverhaal over Iraakse soldaten die in het door hen bezette Kuwait de baby’tjes uit de couveuses in ziekenhuizen gesleurd en op de grond gegooid zouden hebben (wat onder tranen door de dochter van de ambassadeur van Kuwait tijdens een vergadering van de VN-Veligheidsraad werd verteld) gaf uiteindelijk de doorslag voor een omvangrijke, grootscheepse aanval door de Verenigde Staten en haar trouwe bondgenoot in-het-kwaad, Groot-Brittanje op Iraq!

 

We weten nu dat Osama Bin-Laden, het vermeende meesterbrein achter 9/11 al in 2002 overleden was en dat de operatie waarbij Barack Obama er veel later een Swat team op uit stuurde om hem te pakken te krijgen, niets anders was dan een politieke stunt om zijn destijds flink beschadigde imago flink op te vijzelen! We weten ook dat de terreuraanslagen op 9/11 niet door een handjevol armzalige Islamitische kapers met slechts enkele uren of dagen aan vlieggervaring met een Cessna-vliegtuigje gewoon niet gepleegd konden hebben! Osama Bin-Laden zou zich naar verluidt!! lange tijd hebben schuilgehouden in een versterkt en zwaar beveiligd bergfort in Aghanistan; de Amerikaanse overheid had hier zelfs een afbeelding van getoond en het ziet er indrukwekkend uit; het is alleen jammer dat Bin-Laden er zelf nooit was daar dit fort in werkelijkheid niet eens bestond! En zoals gezegd….hij was in 2002 al overleden!

originalfortress-hoopa

En inmiddels weten we ook maar ál te goed dat de huidige Westerse mediale tirade tegen Vladimir Putin eveneens een propaganda-actie is waarbij de CIA vele journalisten in dienst heeft die met de taak belast zijn, haar leugenverhalen onder hun eigen naam aan een (deels nog) goedgelovig publiek voor te schotelen (zoals Udo Ulfkotte enige tijd geleden tijdens een interview met Russia Today meedeelde.) En wat de opwarming van het klimaat betreft, op het internet zijn vele websites te vinden waarop op een redelijke en nuchtere en zeer aannemelijke wijze wordt uitgelegd waaróm men vindt dat deze hele zaak niets anders is dan een Global Warming-Hoax. Intussen blijven de Mainstream Media&Pers hier maar met fragmentarische en oppervlakkige en afgevlakte reportages, krantenberichten en gefragmenteerde beelden over komen! Waarschijnlijk zal er wanneer de belangstelling voor wat de flat earthers nog meer te vertellen hebben toeneemt, ook meer naar buiten komen. En of díe dan ook nog wel veilig zijn voor de lange arm van Big Brother, is nog maar de vraag!

Eerst kwamen ze voor de holocaust-ontkenners; er was destijds niemand die het voor hen opnam! En daar in die nog een paar overgebleven landen waar nog geen “anti-holocaust-ontkenningswetten” zijn doorgevoerd (maar waar je al wél het vuur aan de schenen zal worden gelegd, mocht je een alternatieve mening over de “holocaust” hebben), maken Joodse organisaties overuren om die ook dáár door te voeren! 

Nu gaan er hier en daar ook al stemmen op om ook de klimaatopwarming-ontkenners aan te pakken! Vroeg of laat, zullen er ook voor hén bepaalde onzinnige wetsvoorstellen worden aangenomen om hen achter de tralies te krijgen! 

Daarna zal het nog een kwestie van tijd zijn, of ze zullen later ook achter de globe-ontkenners aangaan! 

Celll

 

De Bijbel maakt echter duidelijk dat wanneer Jezus terugkeren zal, Hij eerst met een oordeel zal komen. Hij zal degenen die verantwoordelijk zijn voor zoveel leugen en bedrog (zoals we dit hierboven hebben uiteengezet), oordelen met een zware straf! De Bijbel leert dat er twee verschillende opstandingen zijn: een voor de “rechtvaardigen” (de wáre (bijbelse) Christenen), en een voor hén die voor zoveel ellende voor de mensheid op de wereld hadden gezorgd tijdens hun  aardse leven (zoals liegende politici die zich slaafs conformeren aan de eisen van Joodse organisaties als Israël weer eens een inval doet in Gaza door te zwetsen, “Israël heeft het recht, zich te verdedigen”, de eigen burgers hebben uitgeplunderd ten gunste van top-bankiers die immers zélf de recente wereldwijde financiele crisis veroorzaakt hadden; de resultaten van hun misdadige handelwijze: talloze failissementen, massa-ontslagen en vele gezinnen die het nu finacieel amper nog kunnen redden en ander onheil. En liegende christenzionisten die hoewel de hele wereld nu inmiddels al lang béter weet, de Israëlische regering voortdurend de beschermende hand boven het hoofd houden terwijl de Palestijnen er vanaf 1947 tot nu toe, dagelijks onder Joodse Bolsjewistische-Rode Terreur te lijden hebben!  En let wel: onze politici die nu al enige tijd bezig zijn ons hart op te warmen voor al die vluchtelingen die hier naartoe zijn gekomen (en nog zúllen komen), hebben nog nooit een goed woord overgehad voor de “vluchtelingen in eigen land”, nl. de Palestijnen in Palestina! Liegende journalisten en verslaggevers die om financieel gewin de feiten over Syrië, Rusland en andere onderwerpen verdraaien en zelfs de voor een bepaalde “uitverkoren elite”  zo belastende feiten tot nu toe bewust hebben verzwegen!) De eersten zullen het eeuwige leven, het Koninkrijk Gods, beërven. En dat deel van de Bijbel, Mattheüs 25:31-46, gaat niet over twee verschillende groepen mensen waarvan de ene gunstig tegenover de Joden zou zijn geweest en de andere niet, wat de christenzionisten echter maar ál te graag zouden willen (en wat ook als zodanig door hen wordt uitgelegd.) Het gaat hier over 1, mensen die hun naaste lief hebben gehad én 2, de andere groep die zich nooit tegen o.a. het onrecht tegen Palestijnse Christenen en onschuldige Palestijnse Moslims, hen door een goddeloze Israëlische overheid aangedaan, hebben uitgesproken! Deze laatsten zullen (tenzij zij zich alsnog bekeren van hun goddeloze gedrag), de woorden van Jezus te horen krijgen,

“Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.” (Mattheüs 25:41)

 

Ton Nuiten – Zaterdag 30 April 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liegende Winstmakers: Betaald Om Te Liegen!

Vandaag de dag worden we door de wereldwijde media van alle kanten bestookt met verslaggeving over o.a. Vladimir Putin, president van de Russche Federatie. Zowat alles wat door de media over hem wordt gezegd, komt eigenlijk hierop neer: hij zou een dictator zijn die de Krim in 2014 onterecht bij Rusland zou hebben geannexeerd. Veder zou Putin eiegnhandig tot de dood van Alexander Litvinenko door middel van vergiftiging hebben besloten; Litvinenko beweerde dat Putin een pedofiel zou zijn. De online krant, Mail Online, heeft een gedetailleerd artikel over deze zaak gepubliceerd. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3409405/Inquiry-says-Litvinenko-killed-Putin-s-spies.html  Ook zou Putin (indirect) verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de MH17 op 17 juli 2014; hij zou de Russische separatisten de bewapening (een BUK-raketinstallatie) hebben gegeven waardoor deze vreselijke tragedie mogelijk werd. En niet alleen dat; recent werd het nieuws verspreid dat Putin niet alleen verantwoordelijk zou zijn voor de tragedie met de MH17 maar zou hij ook de ondergang van de MH370 op zijn geweten hebben! http://www.express.co.uk.news/world/647607/MH370-MH17-Malaysia-Airlines-Vladimir-Putin  En op 13 augustus 2014 publiceerde World Affairs een interview met professor, Walter Clemens, waarin de oorlogsmisdaden waaraan Putin zich schuldig gemaakt zou hebben. http://www.worldaffairsjournal..org/blog/alexander-j-motyl/’criminal-kremlin’-interview-professor-walter-clemens  En in februari 2012 publiceerde Kysia Hekster, van 2005 tot 2008 chef Buitenland voor het NOS Nieuws, vervolgens NOS-correspondent in Rusland en vanaf de zomer van 2012 royalty-verslaggever bij de NOS, het boek, De Poetin Show en het Rusland van de Russen. Een recensie van het boek is hier te lezen: http://www.noswebshop.nl/de-poetin-show-en-het-rusland-van-de-russen  En hier vertelt de nu voormalige Rusland-correspondent, Brandt Corstius, over zijn ervaringen in Rusland: https://youtu.be/hnJko8LmtTU

russia_wants_war

 

Weerzin Tegen Complottheorieën. 

 

Verder zijn er nog columnschrijvers die een vreselijke afkeer hebben van wat ook wel “complottheorieën” worden genoemd. Een van deze columnisten is Elma Drayer, columnist voor De Volkskrant. Op 16 april 2015 bracht de Amerikaanse architect, Richard Gage, aan de Technologische Universiteit te Delft een lezing over de terreuraanslagen op 11 september 2001 op de Twin Towers in de Verenigde Staten waarin hij een alternatieve visie op gaf. Hij is het hoofd van de vereniging, Architects and Engineers for 9/11 Truth. http://www.ae911truth.org  Elma Drayer die korte tijd daarvoor door de Evangelische Omroep (EO) werd geïnterviewd, liet hier geen enkele twijfel over bestaan; Gage was slechts een complotdenker die door een gerenommeerde universiteit geen podium had moet worden gegeven! Het enige wat Drayer te melden had, was dat datgene wat Gage te vertellen zou hebben, gewoon niet waar was! Volgens haar was Gage gewoon een “idioot.” En bewijzen voor zijn alternatieve visie had Gage niet. En dit was álles (en nog veel meer aan nonsens) wat Drayer tijdens dit interview te verkondigen had! https://youtu.be/ZEB7gx2_ViY

 

Een Alternatieve Visie over een Columnist

 

Een van de zgn. “complotdenkers” die op het internet hun verhaal doen waar het de aanslagen op 9/11 aangaat, had tevens een alternatieve visie op Elma Drayer zelf en die komt -in tegenstelling met wat Drayer over Richard Gage te zeggen had- veel geloofwaardiger over: degrijzeduif.blogspot.nl/2015/04/911-op-tu-delft-elma-drayeren.html

 

De Leugen Regeert, De Leugen Loont: Betaald om Te Liegen! 

 

Wij, het grote kijkers-luister- en lezerspubliek, zijn geneigd te denken dat veel zoniet álles wat de media en pers ons over toestand in de wereld verkondigen, op waarheid berust. En dit ondanks dat we aan de andere kant weer bekend zijn met het feit dat we niet álles moeten geloven wat de media en pers ons vertellen! Een vreemde paradox! Wat de vele journalisten betreft, een van hen, Dr. Udo Ulfkotte, werd recent een interview afgenomen door de Russische zender, Russia Today (RT), waarin hij verbijsterende onthullingen deed over vele journalisten die banden hadden met inlichtingendiensten; hij onthulde dat vele journalisten banden hebben met de Central Intelligence Agency (CIA)! Zij werden (en worden) door deze dienst betaald om de media te manipuleren en het nieuws te verdraaien! Ulfkotte zelf was een van hen die zich liet betalen om het grote publiek voor te liegen. Toen hij uiteindelijk zag hoe alle Westerse anti-Russische propaganda die al voor enige tijd via de media verkondigd wordt, tot een oorlog tusen het Westen en Rusland zal leiden, kreeg Ulfkotte hier genoeg van; hij besloot met de propaganda die hij zelf voor enige tijd had verkondigd te stoppen en bracht de waarheid over de journalisten en hun geheime connecties met de CIA naar buiten. Hij was echter niet de enige die tot dan toe de anti-Russische lijn had gevolgd. http://www.zerohedge.com/news/2016/03/28/top-german-journalist-admits-mainstream-media-completely-fake-we-all-lie-cia  Hier komt niet alleen Ulfkotte aan het woord; op deze site zijn nog twee video-clips te zien over Sharyl Attkisson en Amber Lyon; de eerste bespreekt o.a. de wijze waarop Wikipedia gemanipuleerd wordt en de laatste doet de waarheidsverdraaiing en leugens van de bekende Amerikaanse TV-zender, CNN, uit de doeken. In werkelijkheid kunnen de CIA, de Mainstream Media en de talloze journalisten die er werkzaam voor zijn, worden herleid tot de persbureaus Reuters en Associate Press, die op hun beurt weer ondergeschikt zijn aan het Rothschild-imperium! 

 

media-3

 

Ondermijnende Spionagepraktijken van Binnenuit. 

 

Rusland wordt niet slechts van buitenaf bestookt met leugenachtige propaganda; ook intern ofwel van binnenuit zijn er de nodige activiteiten verricht om de samenleving te ondermijnen. De CIA was nl. ook binnen de Russische Federatie actief. Zo werden er in 2014 talloze 290 geheime agenten door de Russische inlichtingendiensten ontmaskerd. Hierbij maakten de buitenlandse inlichtingenagenten gebruik van vermommingstechnieken. rbth.com/news/2015/09/04/290_foreign_agents_exposed_in_russia_in_2014_-_television_48998.html

 

Tenslotte…..

 

Het is niet vast te stellen of ook de hier besproken Elma Drayer en/of andere columnisten banden hebben met de CIA dan wel met de Nederlandse inlichtingengemeenschap. Dát we echter worden voorgelogen op ongekend grote schaal is ons inmiddels al wél meer dan duidelijk geworden! En de Amerikaanse en Europese (waaronder ook de Nederlandse) media, doen hier gretig, fanatiek en fel aan mee! En dit betekent dan dat we niet alleen niet álles van wat de media en pers ons verkondigen moeten geloven: we moeten níets meer geloven van wat zij ons tot nu toe hebben verkondigd! En tenzij het grote publiek niet tijdig zal ontwaken voor deze feiten en zich eens luid en duidelijk tegen al dit mediale bedrog uit zal spreken, zal de toekomst hier beslist geen verandering in brengen!

 

De Visie vanPresident Vladimir Putin over Amerika. 

 

Tot dusver hebben we gezien wat de gevestigde media en pers over Vladimir Putin in het bijzonder en Rusland in het algemeen hebben verkondigd. En alles wat die via de beeldbuis, radio (en ook over het internet) de wereld hebben ingeblazen, kan slechts worden bestempeld als leugenachtige propaganda en op maat gesneden en pasklaar gemaakte leugens! Maar….wat heeft Putin nu zélf te zeggen? Wat is bijvoorbeeld zijn visie op de Verenigde Staten?  Hier is een website waar de mening van de leider van de Russische Federatie goed en juist in beeld wordt gebracht betreffende het “land van de grote mogelijkheden”:  www.veteranstoday.com/2016/03/29/the-united-states-of-america-is-a-satanist-country/  En hij heeft meer dan gelijk! Voor hen die nog altijd menen dat Putin wérkelijk de tiran, oorlogshitser en monster zou zijn zoals de liegende en manipulerende mainstream media hem tot nu toe hebben afgeschilderd, zouden we willen zeggen: denk zélf nu eens na en laat je niet langer meeslepen door liegende journalisten, columnschrijvers en andere redactionele charlatans!

Putin_crop_feature-320x259

 

Ton Nuiten – Maandag 4 April 2016.

(Update – Donderdag 14 april 2016): Nu is al enige tijd bekend dat met het referendum over het Associatieverdrag tussen Nederland en Oekraïne, de meerderheid van de Nederlandse stemgerechtigden tégen Nederlandse samenwerking tussen Nederland en Oekraïne gekozen heeft. Zoals bekend werd er beweerd door half-lauwe Nederlandse politici dat o.a. de handel tussen beide landen er een flinke boost zou krijgen als het verdrag er eenmaal doorgevoerd zou zijn; tevens zou er de corruptie in Oekraïne mee worden aangepakt. En dit was dan zo ongeveer het énige wat onze politieke misleiders en de liegende media&pers ons, de gewone bevolking hebben voorgehouden. Poroshenko zelf had al na de verkiezingsuitslag te kennen gegeven dat hij de nee-stem beschouwde als een aanval op de eenheid van Europa. https://southfront.org/poroshenko-recommends-dutch-authorities-to-ignore-referendum/  Hoewel de Nederlandse premier, Mark Rutte, al duidelijk heeft gemaakt dat het Associatieverdrag niet zomaar kan worden ondertekend (en sommige politieke partijen willen eigenlijk dat de hele zaak van de tafel gaat), hebben de regeringspartijen zelf (VVD, PVDA en CDA) al aangegeven dat die hoewel die er ook nog bepaalde bedenkingen bij hebben,  met het verdrag eigenlijk wel vérder willen; de fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, liet zijn mening echter duidelijk blijken: Rutte moet naar Brussel gaan en daar met enkele woorden duidelijk maken dat het verdrag gewoon niet doorgaat. Het was oudgediende van D’66, Laurens-Jan Brinkhorst, die vond dat er met het referendum gewoonweg niets aan te vangen viel en hij noemde de initiatiefnemers van het referendum (waaronder Tiny Cox van de SP) “raddraaiers.” http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/04/denk_maar_niet_dat_je_er_mee_weg_komt.html Hoewel het een adviserend (dus geen bindend) referendum was, meldde het programma, Nieuwsuur, van donderdag 7 april jl. (wat die avond naast het referendum ook enkele andere onderwerpen behandelde), dat Francois Hollande, Angela Merkel plus een woordvoerder van de Europese Unie toch enigszins teleurgesteld reageerden; en voorzitter van de VNO-NCW, Hans de Boer, vond dat de uitslag van het referendum Nederland wat de handel betreft, een negatief imago opleverde en dat de buitenlandse media negatief over ons schreven. nos.nl/uitzending/14336-uitzending.html

***********************************************************************

Al enkele malen hebben we duidelijk aangegeven (en dat hebben we hierboven natuurlijk ook gedaan) dat de Westerse media&pers nu niet bepaald te vertrouwen zijn wat accurate en objectieve verslaggeving aangaat. Een van de hoofdredenen hebben we boven uiteengezet. Hans de Boer die beweert dat de buitenlandse media een negatief beeld over Nederland naar buiten brachten, heeft kennelijk niet de moeite genomen om eens Wikispooks,com te raadplegen; de CIA die zoals we hebben gezien, vele Westerse journalisten manipuleert en de verslaggeving over Rusland verdraait, is tevens verantwoordelijk voor de samenstelling van neo-nazistische en Jihad-organisaties om er de Russische Federalisten mee te bestrijden. President Olexander Turchinov en de Joodse oligarch, Ihor Komoisky, richtten een vreselijk bloedbad aan in het House of Unions te Odessa op 2 mei 2014; Komoisky was ook degene die de neo-nazistische en jihadische groepen die scandeerden dat de Joden er dood moesten, financieerde. Verder hebben de neo-nazis en jihadisten een zionistische droom voor wereldheerschappij voor ogen. https://wikispooks.com/wiki/Document:CIA_Coordinates_Nazis_and_Jihadists Dit werd gepubliceerd op 19 mei 2014. Recent is Petro Poroshenko afgetreden en hebben bepaalde personen van het eerste uur intussen plaatsgemaakt voor nieuwe gezichten in Oekraïne. Nu blijkt niet slechts hoe diep corrupt het Oekraïnse regime is maar ook hoe gewelddadig en bloeddorstig die kan zijn getuige de bloedige gebeurtenissen die tijdens en ná de coup in Oekraïne plaatsgehad hebben. En dat het imago van Nederland verfrist en vernieuwd zou worden als we met een fascistische regime waar de leden ervan bloed aan hun handen hebben, handel zouden gaan drijven? Of Hans de Boer is volkomen onbekend met wat er allemaal in Oekraïne plaatsgevonden heeft en is dan ook als een ignorante figuur aan te merken óf hij wéét wat er allemaal gebeurd is en draait er desondanks zijn hand niet voor om om te pleiten voor handel en samenwerking met een terroristisch en dictatoriaal regime! En dit is zeer waarschijnlijk ook van toepassing op onze politici als die in de rest van de Westerse wereld. En of het imago van Nederland er met een toekomstig handelsverdrag met Oekraïne daar nu zo beter op wordt? Vermoedelijk niet!

(Update – zaterdag 16 april 2016 – zeer recent zijn de Panama Papers in de openbaarheid verschenen. De gegevens in deze documenten tonen aan dat prominenten uit vele landen de belastingen hebben ontdoken door grote sommen geld via bedrijfsstructuren, offshore tax havens. De onthullingen waren afkomstig van Mossack Fonseca. Hoewel er vele prominente politici zoals o.a. David Cameron, premier van Groot-Brittanje, werden genoemd, lijkt het doel van het uitlekken van deze gegevens toch hoofdzakelijk te zijn gericht tegen Vladimir Putin. https://rt.com/news/338683-wikileaks-usaid-putin-attack/ Hoe werden deze documenten nu in de openbaarheid gebracht? Wel, een zekere anonymus, actief binnen Mossack Fonseca, heeft de gegevens doorgestuurd naar de Open Society Foundations. En die heeft ze op zijn beurt weer afgestaan aan de Organized Crime and Corruption Reporting Project. (OCCRP) Deze laatste organisatie wordt gefinancieerd door de eerstgenoemde en USAID. Zowel de Open Society Foundation als USAID staan onder leiding van de miljardair, George Soros. Deze beide organisaties zijn verantwoordelijk voor o.a. de val van Slobodan Miloseviç in 2000; ook de hevige onlusten, chaos en verwarring in Georgië in 2003, de Oranje-revolutie in Oekraïne in 2004, de Tulip-revolutie in Kyrgyzsaten in 2005, zijn aan deze non-goernmental organisations (NGOS) toe te schrijven! Toch slaagt USAID er in om over te komen als een ware liefdadigheidsorganisatie wanneer men haar website bekijkt.https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine  Een andere NGO die in Rusland actief was, is de National Endowment for Democracy (NED) De NGOS zijn enige tijd geleden door Putin aan strenge wetgeving onderworpen daar hij die als een dreiging voor de Russische staatsveiligheid zag; zij moesten zich voortaan laten registreren als foreign agents.  Hier is een gedetailleerd artikel over o.a. NED: https://consortiumnews.com/2015/07/30/why-russia-shut-down-ned-fronts/  Vervolgens heeft Putin die opgedoekt. Uit al het voorgaande kan slechts worden vastgesteld dat Vladimir Putin en de Russische Federatie zeer zeker niet langer als de agressors kunnen worden gezien zoals de liegende en manipulerende Westerse Mainstream Media en politici hem tot nu toe maar ál te gretig hebben afgeschilderd; het zijn de Verenigde Staten (die zo ongeveer als een corrupte politieman van het Westers halfrond) en de Europese regeringen (uitzonderingen daargelaten), die Putin tot op heden hebben afgeschilderd als een bogeyman. 

De U.S. en de EU als destabiliserende en ondermijnende factors voor democratische souvereine naties, Putin en Rusland als handhavers van democratie en mensenrechten: FEIT! De U.S. en EU als vaandeldragers voor de fatsoenlijke normen en waarden en rechten voor de mens, Putin & Rusland als agressors: FICTIE! 

 

is (1)

Vladimir Putin, President van de Russische Federatie is op dit moment de grootste dreiging voor de Nieuwe Wereldorde!

 

 

Het Dagboek van Anne Frank: Feit of fictie?

Het dagblad, Trouw, wist vandaag (donderdag 31 december 2015) te melden dat er eerder in dit jaar de auteursrechten op het Dagboek van Anne Frank vanaf 1 januari 2015 vervallen zouden zijn. Dat is althans de mening van de Anne Frank Stichting te Amsterdam die samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderzoek doet naar het Dagboek en hoe Anne Frank zichzelf als schrijfster ontwikkeld had. De stichting is al geruime tijd bezig aan een uitgebreide digitale en interactieve versie van het dagboek. Het onderzoek door beide instellingen zou dan ook in het komende jaar (2016) gepubliceerd kunnen worden. Het Anne Frank Fonds te Bazel wat de auteursrechten in handen heeft, was het hier echter niet mee eens en had eerder in 2015 een rechtszaak tegen de Stichting aangespannen; het Fonds had nl. de duur van de termijn van de bescherming van de auteursrechten onderzocht. Bepaalde delen van het werk van Anne Frank werden eerst in 1986 gepubliceerd en die delen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 1 januari 2035. Nu zijn zowel het Fonds als de Stichting overeengekomen dat, nu die delen pas in 2035 in het publieke domein vallen, ook de resultaten van het onderzoek door de Stichting niet gepubliceerd zullen worden zonder permissie van het Fonds. Om de tekst te kunnen onderzoeken, had de Stichting ook copieën gemaakt en dat viel verkeerd bij het Fonds omdat dit door haar beschouwd werd als een schending van het auteursrecht. De rechter verwierp de eis van het Fonds om aanstaande publicatie te verbieden op grond van dat het recht op vrijheid van wetenschap belangrijker is dan de bescherming van het auteursrecht. Nu is het geval dat het Fonds ook stelt -en nu wordt het interessant- dat Otto Frank, (de vader van Anne) een creatieve bijdrage aan het werk van Anne geleverd heeft en hij om die reden dan ook mede-auteur is! Om die reden zou het auteursbeschermingsrecht duren tot 1 januari 2051 daar Otto Frank pas in 1980 overleed. Volgens David Barnouw, van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), stelt het Fonds zo de echtheid van het werk van Anne Frank in twijfel. Het Dagboek van Anne Frank zou immers slechts door Anne zijn geschreven zoals tot nu toe beweerd en volgehouden is! Barnouw zei verder dat er na de oorlog Nazis waren die aan de echtheid van het dagboek twijfelden en wat door het Fonds altijd bestreden was, maar dat hen zo wel een steun in de rug werd gegeven. Verder is het niet de eerste maal dat de Stichting en het Fonds met elkaar aan het steggelen zijn. Het verhaal is hier te lezen: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4216560/2015/12/31/Strijd-om-rechten-dagboek-Anne-Frank-gaat-door.dhtml

 

download

 

Waarom deelde het Fonds nu mee dat de auteursrechten tot 1 januari 2035 zouden lopen? Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden: geld is het motief! Stef van Gompel, professor aan de universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in het copyright, vertelde dat hoe langer men bescherming op copyright kan eisen, hoe langer men geld kan vragen voor publicatie. Zes jaar geleden (2009), zo vertelde een lid van de directie van het Fonds, Yves Kugelmann, had het Fonds advies ingewonnen van deskundigen uit verschillende landen omtrent haar copyright op het Dagboek. Die concludeerden dat Otto Frank vanwege o.a. zijn bewerking van het dagboek een “nieuw werk”gecreeërd had waardoor hij om die reden mede-auteur  was.  Nog veel meer is te lezen op: http://www.gilad.co.uk/writings/2015/11/18/the-diary-of-anne-otto-frank

 

Het Verhaal Achter het Verhaal. 

 

Maar wat is nu het wáre vehaal? De officiele geschiedenis is bekend; de familie Frank heeft samen met Anne ondergedoken gezeten vanwege de Duitsers en wel op de Prinsengracht te Amsterdam. Aanvankelijk gaat het met de mensen die er ondergedoken zitten goed, maar na enige tijd onstaan er spanningen onderling waarbij nogal wat lawaai bij word gemaakt. Dit is op de website over Anne Frank te lezen: http://www.annefrank,org/nl/Anne-Frank/De-schuilplaats/Spanning-en-ruzie/ Hier is tevens de rest van de (officiele) geschiedenis van Anne Frank te lezen.

 

Professor Robert Faurisson. 

 

Het is weer een hele tijd geleden dat de Franse professor Robert Faurisson een boekje heeft geschreven met de titel, Het Dagboek van Anne Frank:  een vervalsing; het was destijds in het Nederlands vertaald en uitgegeven door Vrij Historisch Onderzoek (zonder uitgiftedatum) en Faurisson had het een en ander te vertellen, o.a. over de werkzaamheden die er regelmatig in en rond het Achterhuis plaatsvonden terwijl de muren ervan “dun” dus geluidhorig waren. De onderduikers moesten echter stil zijn om ontdekking door de Duitsers te voorkomen.Nochtans is er mevr. van Daan die elke middag rond 12:30 de stogzuiger gebruikt om er de vloer mee te reinigen; deze dingen maakten vroeger veel meer lawaai dan de huidige. Verder was er volgens Faurisson sprake van timmerwerkzaamheden, men gebruikte verder een wekker en verder is het er het lawaai van de (spelende) radio; ook werd er met deuren geslagen. En er zijn ook de “ruzies, het getier, een “lawaai als een oordeel”, “Een luid spektakel volgde” en dergelijke dingen. Het was er allerminst rustig te noemen terwijl de onderduikers toch zeer stil moesten zijn om de reden die hier al aangegeven is. Na in het Achterhuis aangekomen te zijn (6 juli 1942), hangen de Franks gordijnen (die echter niet meer zijn dan verschillende lappen van verschillend formaat en kleur) voor de ramen om zo hun aanwezigheid te verhullen, gordijnen die er daarvoor niet hingen. Dit zou de Duitsers (vanwege de strenge controles) en de omgeving toch uiteindelijk opgevallen moeten zijn, evenals het tumult. Om hun aanwezigheid niet te verraden, verbrandt men het afval binnenshuis maar door dat te doen, stijgt de rook op door de schouw naar buiten. Zou ook dit de omgeving (en dus ook de Duitsers) niet zijn opgevallen aangezien het huis voor de komst van de Franks leeg had gestaan?  Op 30 oktober 1942 maakt men er in het huis voor de eerste maal gebruik van vuur voor de verbranding van afval. Hoe zou men dan het afval wat tussen 6 juli en 30 oktober hebben opgeruimd aangezien er vóór die tijd geen gebruik werd gemaakt van vuur? En dit zónder op te vallen? Ook het voedsel is ruimschoots aanwezig: 30 kg koren, circa 30 kg bonen, 10 pond erwten, 50 blikken groente, 10 blikken vis, 40 blikken melk, 10 kg melkpoeder, 3 flessen olie, 4 wekpotten boter, 4 weekpotten vlees, 2 mandflessen aardbeien, 2 flessen frambozenbessen, 20 flessen tomaten, 10 pond havermout, 8 pond rijst. Op andere tijdstippen worden de volgende zaken bij het Achterhuis afgeleverd: zakken met groenten van elk 25 kg en een zak met doppertjes van 19 pond, Dit zou een groenteboer bij klaarlichte dag bij de onderduikers hebben afgeleverd ondanks de strenge controles die de Duitsers uitvoerden! Zou dit nu beslist niemand opgevallen zijn? En dit was een tijd van schaarste! (bladzijden 9-12)

Luister nu naar wat de controles door de Duitsers betreft, naar het getuigenis van Joop van Wijk, wiens moeder, Bep Voskuijl,  tijdens de bezetting voedsel bracht naar de Prinsengracht; zij word onderweg aangehouden door een Duitse militair die na de zaak geïnspecteerd te hebben, al deze etenswaren toch wel te veel vindt. Mevr. Voskuijl legt uit dat het voor haar haar gezin van tien leden was. Toen mocht zij doorgaan op voorwaarde dat de militair een deel van het voedsel zou krijgen. Later geeft de Duitser het voedsel wat hij van Voskuijl afgenomen had, weer terug en blijkt dit volgens Joop een list te zijn; de Duitser is vervolgens naar een collega van hem gegaan en zij zijn mevr. Voskuijl heimelijk gevolgd. Zij is echter niet naar het Achterhuis gegaan en zo wisten de onderduikers (en zijzelf) aan arrestatie te ontkomen. http://www.annefrank.org/nl/Subsites/Tijdlijn/#!/nl/Subsites/Tijdlijn/Tweede-Wereldoorlog-1939-1945/De-schuilplaats/1943/GETUIGE—Joop-van-Wijk/  Het is duidelijk: wat dhr. van Wijk eigenlijk laat zien, is dat de controles door de Duitsers erg streng waren! En als mevr. Voskuijl al aangehouden werd, dan zou dit toch zéker gebeurd moeten zijn met de groenteboer die zo vriendelijk was geweest om de hoeveelheden aan bovengenoemde etenswaren bij daglicht aan het Achterhuis af te leveren! Buiten het getuigenis van dhr. van Wijk zijn alle overige gegevens over het Dagboek van Anne Frank van professor Faurisson afkomstig. Om duidelijk te zijn: dat wat het dagboek beschrijft, komt eigenlijk niet overeen met de werkelijkheid. In “Het Dagboek van Anne Frank: een vervalsing” staan nog meer gegevens in over bijvoorbeeld over de tekst van het dagboek zelf, het gesprek wat Faurisson had met Otto Frank zelf, de ligging van het huis, etc. Zie voor meer: http://www.ihr.org/jhr/v03/v03p147_Faurisson.html

 

Anne_frank

 

Maar als het dagboek van Anne Frank nu vals zou zijn zoals Faurisson beweert (en zijn boekje werd reeds lange tijd geleden gepubliceerd), wat was er dan precies aan de hand? Welnu, wat maar weinigen weten, is dat Otto Frank door de Joods-Amerikaanse romanschrijver, Meyer Levin, voor het Hoogerechtshof te New York gedaagd werd en dat Frank gedwongen werd, hem $50.ooo te betalen voor diens honorarium aan dit boek. Met andere woorden: Meyer Levin had dit dagboek oorspronkelijk onder de titel, Dagboek van een Meisje geschreven waarna Otto Frank dit van hem overgenomen had en er de naam van zijn dochter, Anne, in de titel gevoegd had! Ook zijn delen van het oorspronkelijke werk met een balpen geschreven die echter pas in 1951 (dus circa zes jaar na de oorlog toen Anne in Auschwitz aan typhus overleden was) op de markt kwam. Voor dit en meer, zie: http://www.rense.com/general65/aan.htm En of het nu zo beroemde Dagboek van Anne Frank een vervalsing is? Jazéker!

Dat het Dagboek van Anne Frank authentiek is, is een fictie!

Dat het Dagboek van Anne Frank een vervalsing is, is een Feit! 

 

Ton Nuiten – zondag 1 januari 2016.