De Klimaat-Hoax; Mike Adams en de Ontmaskering van de Klimaat-Hoax; Eric Olthaus & de Ontmanteling van de Kapitalistische Vrije Economie; de Oorsprong van de Klimaat-Hoax: de Kabbalah; de New Age-Movement en haar “Gaia-Hypothese” & de Protocollen der Geleerde Wijzen van Zion (en Meer).

We zijn er vandaag de dag al meer dan bekend mee: de alarmerende berichtgeving over de klimaatsverandering! In het verleden kwamen de berichten dewelke in een paniekerige stijl op schrift gesteld dan wel oraal luid aangekondigd werden, van alle kanten op ons af. En wie herinnert zich niet de documentaire van Al Gore, onze intussen beroemd geworden “climate-wizard”, “An Inconvenient Truth”? Twinitig jaar geleden begon Gore met zijn campagne om de mensheid eens goed in te lichten over de grote gevaren die met de klimaatverandering gepaard zouden gaan: wereldwijde toename van de hitte, minder strenge winters, meer regenval, hele steden die uiteindelijk zouden verzinken onder de zeespiegel etc. Toen Al Gore pas met zijn groene propagandacampagne begonnen was, werd er beweerd dat we dan nog tien jaar voor de boeg hadden om de zo gevreesde klimaatverandering te trachten een halt toe te roepen. En dankzij de Verenigde Naties, de mainstream media en vnl. Al Gore zélf, werden de grote rampen die de klimaatverandering allemaal zou veroorzaken, breed, in volle kleuren en op maat gesneden, aan ons gepresenteerd.

is

Tien Jaar Verstreken: Nóg Geen Klimaatramp. 

Na al die jaren van groene paniekzaaierij echter, heeft de zo gevreesde klimaatcatastrofe nóg niet plaatsgehad. En dit is een gegeven wat ook aan het U. N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) niet ongemerkt voorbijgegaan is. Om deze “Greatest Green Fable of the 21th Century” toch geloofwardig te houden, heeft die een 34 bladzijden tellend document gepubliceerd, “Summary for Policymakers”, waarmee het IPCC aangaf, de klimaatverandering opnieuw te hebben gedefinieerd. Hóe die dit doet, zullen we hier weergeven; het gaat hier nl. over:

“De geschatte toename van de globale gemiddelde oppervlaktetemperatuur gemiddeld over een dertigjarige periode of een dertigjarige periode geconcentreerd op een specifiek jaar of decade, weergegeven in verhouding met voor-industriële niveaus tenzij anders aangegeven. Voor perioden van dertig jaar die zowel jaren in het verleden als die in de toekomst omspannen wordt aangenomen dat de meerjarige decimale opwarmingstrend door zal gaan.” 

De woorden, “tenzij anders aangegeven”, zijn hier van belang; mocht de groene ramp die naar verluidt met de klimaatverandering gepaard zou gaan desondanks toch uitblijven (en we zien dat dit tot nu toe inderdaad het geval is geweest na meer dan tien jaar!), dan zou men het toch anders aan kunnen geven ofwel zoals al gezegd, herdefiniëren. En dat is nu wat men met dit nieuwe document wil gaan doen. In wezen is het ditzelfde groen doomsday-story wat ons wordt verkocht maar dan met hier en daar enkele nieuwe definities! En als zodanig wil men de klimaat-tragedie in stand en dus geloofwaardig houden.

Mike Adams, Stichter van Natural News & de Klimaat-Hoax. 

Een van degenen die de klimaatopwarming al als een hoax heeft ontmaskerd, is Mike Adams, stichter van “Natural News”. Adams deelde mee dat het IPCC al in 2001 was begonnen te verkondigen dat het nog maar tien jaar zou duren voordat we met de catastrofes die met de klimaatopwarming mee zouden komen, zouden worden geconfronteerd. Dit zou dan begonnen moeten zijn ergens in 2011. We bevinden ons nu bijna tegen het einde van 2018 (28 oktober) en de catastrofen hebben zich tot nu toe nog steeds niet gemanifesteerd! Dat is dus circa 17 jaar na dato! Adams verklaarde dat veel van de ‘wetenschap’ over de klimaatverandering waarmee de wereldwijde opwarming van de aarde in  stand wordt gehouden, gebaseerd is op o. a. wetenschappers die hun gegevens hebben vervalst om het klimaatopwarmingsverhaal gaande te houden. https://newstarget.com/2018-10-23-the-ipcc-rolls-out -a-whole-new-scarry-climate-apocalypse-warning.html

is (85)

Het IPCC & de Vrije Markteconomie. 

Een van de aanbevelingen die het IPCC gedaan heeft, is deze: Om Planeet Aarde toch nog van de komende ondergang te redden, dienen alle vormen van het kapitalisme en de vrije markteconomie te worden ontmanteld! Een van de topmeteorologen, Eric Holthaus, van het IPCC, twitterde hier het volgende over:

“Als u zich afvraagt wat te doen tegen klimaatverandering, de topwetenschappers der wereld hebben pas hun intensieve steun gegeven om het kapitalisme systematisch te ontmantelen als een hoofdvereiste om de beschaving en een bewoonbare planeet te handhaven”. 

Hieruit blijkt dat Holthaus één van diegenen is, die in staat zijn om de economie van kapitalistische landen op termijn volkomen om zeep te helpen omwille van een verzonnen groene fictie! Het hoeft dan ook niet te worden voorspeld wat voor gevolgen dit zal hebben voor de bevolking van die landen met een kapitalistische economie. Het jaar 2000 was echter niet het eerste jaar waarin tegen de gevolgen van de klimaatverandering gewaarschuwd werd, zoals later zou blijken.

Flashback: de VN, Noel Brown in  1989. 

Hier zal bij velen in de latere jaren vermoedelijk niet langer meer bij nagedacht zijn, maar al in 1989 wist de Associate Press mee te delen wat Noel Brown, een topambtenaar bij de VN destijds zei dat:

“… hele naties door de stijgende zeeniveaus van de aarde weggevaagd kunnen worden als de globale opwarmingstrend tegen het jaar 2000 niet zal worden omgekeerd”. 

En wat voor rampen zouden hiermee dan gepaard gaan volgens Brown? Lees maar mee: overstroming van zeekusten, de creatie van “eco-vluchtelingen”, mislukte oogsten en politieke chaos. Dit had Brown dus circa dertig jaar geleden gezegd. Maar zoals al gezegd, die naties die volgens hem door de stijgende zeespiegels tegen 2000 zouden zijn weggevaagd, zijn er echter nog altijd! Ook van “eco-vluchtelingen” is ook nu nog geen sprake en al helemaal niet van mislukte oogsten en “politieke chaos”! Ook de zeeniveaus zij tot nu toe min of meer gelijk gebleven zoals die toen al waren. De vluchtelingenstromen waar we nu mee te maken hebben, hebben betrekking op wat er zich tot nu toe aan gruwelen in Syrië, Iraq en omgeving hebben afgespeeld, maar dit is natuurlijk weer een heel ánder verhaal! En hiermede is Mr. Brown dan ook ontmaskerd als wat we zouden kunnen noemen, een “groene bedrieger”. En hij is zéker niet de enige! Zie voor dit en meer: https://newstarget.com/2018-10-24-climate-alarmists-say-entire-free-market-enterprise-system-must-be-dismantled.html

De Kabbalah: “God” is de Natuur & de Natuur is “God”. 

En dit brengt ons dan bij de Kabbalah (onderdeel van de Talmud). Tijdens een presentatie door de evolutie-bioloog, Elizabeth Sahtouris in Tokio Hall in november 2005, had zij iets te zeggen over iedere cel en orgaan van het menselijk lichaam dat een “zelfbelang” heeft. Dit was volgens haar het “geheim van de Natuur”. En het artikel, “God is Nature”, begint ermee te verklaren dat, “De woorden “God” en “De Natuur” in de Kabbalah zijn synoniemen en de Natuur is Onbaatzuchtig. Om God te ontdekken, moeten we worden als de Natuur”. Is de Natuur onbaatzuchtig, het is echter de mensheid, die in tegenstelling hiermeer egoïstisch en hebzuchig is. En:

“Zowel de wetenschap als de Kabbalah erkennen dat het grootste zo niet enige probleem met onze wereld, dit wíj zijn. Hieronder volgen twee voorbeelden van deze gemoedsgesteldheid: 

“Ik denk dat computervirussen als leven gerekend zouden moeten worden. Ik denk dat het iets zegt over de menselijke natuur dat we de enige levensvorm die we tot nog toe hebben gecreeërd, zuiver destructief is. We hebben het leven naar ons beeld gecreeërd”. (Stephen Hawking, cosmoloog en natuurkundige)

“En in eenvoudige woorden zullen we zeggen dat het de natuur van ieder en elk individu is om de levens van alle andere mensen in de wereld voor eigen voordeel te manipuleren en al wat hij een ander geeft, dit slechts uit noodzaak doet. Zelfs als er sprake is van misbruik, maar dit wordt op sluwe wijze gedaan zodat zijn vriend dit niet zal merken”. (Rabbijn Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), “Peace in the World”). 

Waarna we er het volgende lezen:

“Te beoordelen naar de laatste berichten van het Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC), verklaren duizenden wetenschappers nu al dat we moeten stoppen met het tegenwerken van de Natuur zoals we dit al voor eeuwen gedaan hebben en te beginnen om er in harmonie mee te werken. Zij verklaren dat de Natuur al weet wat te doen en wanneer dit te doen. Asl we hierbij slechts uit de weg gaan, zullen de dingen zich vanzelf regelen. Net als ieder lichaam haar eigen immuunsyteem heeft. De Natuur heeft mechanismen om haar balans te handhaven”. 

En verderop lezen we dit:

“Het feit dat de Natuur bestaat en zich elk moment niet vernietigt, is bewijs dat de Natuur niet egoïstsich te werk gaat. Het is een bewijs dat de Natuur als een systeem werkt waarbij het welzijn van het systeem voor het welzijn van haar onderdelen stelt. In de Kabbalah waar de behoefte van het systeem voor de behoeften van het onderdeel wordt gesteld, wordt dit “onzelfzuchtigheid” genoemd. In een onzelfzuchtig systeem dragen de afzonderlijke elementen voortdurend bij aan het systeem, hetzij dit een organisme of een menselijke samenleving is”. 

En:

In bijna ieder aspect zijn mensen slechts een andere diersoort. Maar er is een aspect waarmee we verschillen met de Natuur: we stellen onze eigen belangen voor het belang van het systeem. Dit is de essentie van egoïsme. We hoeven dieren, planten of rotsen niet te leren hoe zich te gedragen. Hun gedrag is altijd in overeenstemming met de Natuur, onzelfzuchtig, waarbij de behoeften van het systeem voor die van henzelf gesteld worden. Dat is waarom roofdieren jagen, zij slechts genoeg jagen om zichzelf in stand te houden en aldus hun natuurlijke woonomgeving in een natuurlijke balans houden. Maar mensen jagen niet om te eten. Zij jagen om rijkdom te verkrijgen, om uit te buiten. Dat is waarom we straffen op stropen hebben. Het enige probleem met het menselijk ras is dat het anders dan de dieren, op een egoïstisch “werkzaam systeem” loopt in plaats van een onbaatzuchtig systeem. Om onszelf te verbeteren en te stoppen om de homeostasis van de Natuur te verstoren, moeten we een onbaatzuchtig werkzaam systeem intalleren in plaats van ons huidige gebrekkige systeem. En om deze vermiste disk te vinden, moeten we naar de “computerleverancier”, de Schepper gaan. In de Kabbalah zijn de woorden “God” en “De Natuur” synoniem”. http://www.kabbalah.info/engkab/kabbalah-worldwide/god-is-nature#.W9VqzZNKjlU

En met deze laatste woorden over de Kabbalah, zal het misschien wel duidelijk worden: Heel die klimaatverandering en alles wat er omheen hangt, is eigenlijk niet meer dan een Kabbalistische occulte religie. 

De New Age-Beweging: Rechtstreeks Afkomstig Uit de Bladzijden van de Kabbalah. 

Een van de snelst-groeiende religieuze bewegingen van vandaag, is de zgn. New Age-Beweging. Die heeft geen absolute leider zoals dit in andere sekten wél het geval is. Daarnaast zijn er over bepaalde New Age-visies onder de talloze leden van deze beweging vele, verschillende meningen. Maar één visie die er boven alle andere uitsteekt, is dat de aarde door hen wordt beschouwd als een “godin”, Gaia genaamd. We hebben er elders op het internet dit over gevonden:

“De Gaia-hypothese is echter niet nieuw. Die is gebaseerd op de aanbidding van een zeer oude Griekse god, Gaia -of moeder Aarde genaamd- wat met wetenschappelijk-klinkende taal opnieuw verpakt is om die aan te passen aan de moderne smaak van de New Age- en de neo-heidense milieubewegingen. Alhoewel de Gaia-hypothese voor velen vreemd kan schijnen, zijn haar aanhangers er in geslaagd, hun theorieën op afschrikkende manieren naar het wereldtoneel te krijgen. Volgens Samantha Smith in haar “The Pagan Roots of Environmentalism”, “Is de Gaia-aanbidding de kern van het hedendaagse milieubeleid”. De Endangered Specie Act, de Body Diversity Treaty van de Verenigde Naties en de Presidents Council on Sustainable Development, zijn  allemaal het resultaat van de Gaia-hypothese, van het redden van ‘moeder Aarde’ “. 

Ook hier wordt de aarde (in bredere zin, de Natuur), beschouwd als “God”. Verder lezen  we wat het Vaticaan hier over te zeggen had:

“Voor sommigen is de Gaia-hypothese een vreemde synthese tussen individualisme en collectivisme. Dit alles gebeurt alsof de New Age, nadat die mensen uit de verbrokkelde politiek heeft geplukt, er niet mee kan wachten hen in de ketel van het wereldbewustzijn te werpen. Het wereldbrein heeft instellingen nodig waarmee het kan besturen of in andere woorden, een wereldregering. Om om te gaan met de hedendaagse problemen, droomt de New Age van een geestelijke aristocratie in de stijl van ‘PLato’s Republiek’, gerund door geheime genootschappen. Dit kan een overdreven manier zijn om de zaak te verklaren, maar er is veel bewijs dat het Gnostische elitisme en globaal bestuur betreffende vele problemen in de internationale politiek samenvallen”. Zie voor dit en meer: https://www.womenofgrace.com/blog/?p=58968 (“The Link Between Environmentalism & New Age”)

charles-darwin

Ook hier zien we dat het de “Natuur” (“moeder Aarde”) is, die “God” zou zijn, net zoals we dit bij de Kabbalah zagen. Dit is echter niet zo verwonderlijk daar de New Age-Beweging zelf ook gegrondvest is op de Kabbalah! En ja, deNew Age-Beweging werd gesticht door Joden. http://www.texemarrs.com/102014/new_age_is_jewish.htm Texe Marrs schrijft o. a. dat de persoon met een “hoger bewustzijn” uiteindelijk als God (gelijk aan God) zal worden. Maar leert ook de Talmud zelf niet dat het Joodse volk als geheel haar “eigen Messias” is? En hier past natuurlijk de evolutietheorie (het Darwinisme) helemaal bij; die leert immers dat de mens zich vanuit een zeer lage staat als “oerslijmpje” gestadig begon te evolueren (ontwikkelen) tot wat hij nu is. En die evolutie zou zich voortzetten totdat er een soort van “superras” zal ontstaan waaraan alle andere (lagere) volken onderworpen dienen te zijn. Eigenlijk is de evolutietheorie een “racistische geloofsovertuiging” zoals Edward Hendie dit in zijn boek, “Solving the Nystery of Babylon the Great. Tracking the Beast from the Synagogue to the Vatican” (Great Mountain Publishers) 2010) weet te beschrijven. Het is een heidens-religieuze filosofie. Hendrie schrijft dat de opvatting, “ras” wordt gedefinieerd als een groep mensen die een gezamelijke voorvader hebben; het is dan ook geen bijbelse visie. God, zo vervolgt hij, maakt onderscheid tussen verschillende volken betreffende hun talen, families, naties en landen. (Genesis 10:5, 20, 31 en Openbaring 10:11) Die werden vóór de achtiende eeuw nog ondergerbracht in categorieën van iede hun eigen nationaliteit: het Duitse, Britse ras bijvoorbeeld. Nadat de evolutietheorie van Darwin populair geworden was en bij velen ingang had gevonden, veranderde dit echter; het begrip “ras” had dankzij het Darwinisme nu een ándere betekenis: de bepaling van “ras” overeenkomstig fysiek uiterlijk (huidskleur, ogen enz. blz. 105-106) Hieronder, iets verderop, zullen we vertellen, wáár (of beter, bij wíe) het Darwinisme haar oorspong heeft gevonden.

De Globale Opwarmigshoax: Een Kabbalistische Ondertoon. 

Uit wat er allemaal over “God” en “De Natuur” wordt gezegd, blijkt zoals al duidelijk is, dat “God” (de Schepper van hemel en aarde volgens de Bijbel), niet te onderscheiden is van “De Natuur”. Deze twee zijn volgens de Kabbalah in wezen één en hetzélfde. En zo komen we dan bij de volgende vreemde visie: Wie “De Natuur” aantast (bijvoorbeeld via  onbeperkte co-2-uitstoot door de industrie), tast in wezen “God” aan! Verder wordt er in dit artikel gesproken over de mensheid als een “diersoort” hetgeen impliceert dat de zgn. “evolutietheorie” op waarheid zou berusten. Dit wordt ook wel het “Darwinisme” genoemd; de mens, die niet door God geschapen is, maar door een niet te definiëren “toeval” uit een eveneens niet nader gedefinieerd “oerslijmpje”. ontstaan zou zijn, waarna dit zich gedurende miljoenen jaren geleidelijk aan ontwikkeld zou hebben tot wat het nú is: de Homo Sapiens. En hieruit leren we dat het beeld van de wáre God van de Bijbel op Kabbalistische wijze verwijderd werd, waarna die positie werd gegeven aan de “Natuur”! En is het niet de wetenschapper, Michio Kaku, die eens zei dat hij, “… eerder verbijsterd ben door het feit dat vele van de fundamentele mysteries die we vinden in de stringtheorie (en de theorie van alles), weerspiegeld lijken te worden in de Zohar en in de Kabbalah” ? https://www.youtube.com/watch?v=OfFFilxJzws (“Michio Kaku on Kabbalah and Physics”)

is (88)

De Protocollen der Geleerde Wijzen van Zion & de Valse Theorieën. 

Na dit alles besproken te hebben, rijst de vraag: waar komen valse theorieën (zoals het Darwinisme) nu vandaan? En hierme komen we dan uit bij de zgn. “Protocollen der Geleerde Wijzen van Zion”. Toen die in het verleden onder de aandacht door de pers werden gebracht, werden die slechts afgedaan als een “vervalsing” om zo te bewijzen dat die slechts een verzinsel zouden zijn van bepaalde kwaadaardige “anti-Semieten”. Voor hen, die de zaak echter vérder hebben uitgediept en onderzocht, blijkt dat die protocollen niets minder zijn dan een samenzwering op politiek en economisch gebied, om er de wereldheerschappij mee te verkrijgen. Zij werden (en daar waar de protocollen nu nog ter sprake komen, nu nóg) als “anti-Semieten” aangeduid. Niets méér niets minder. Over bijvoorbeeld de valse theorieën die de schrijver (of schrijvers) van de protocollen de Goyim bij zouden brengen als “wáre wetenschap”, om er de Goyim in de door hem/hen gewenste richting te sturen, lezen we er dit over:

“Het is met dit doel voor ogen dat we door middel van onze pers voortdurend een blind vertrouwen in deze theorieën wekken. De intellectuelen van de Goyim zullen zichzelf met hun kennis opblazen en zonder enige logische verificatie ervan al de gegevens beschikbaar van de wetenschap die onze gespecialiseerde agenture op sluwe wijze gereconstrueerd hebben, met het doel hun gedachten te onderwijzen in de richting die wij wensen, ten uitvoer brengen. Veronderstel voor geen moment dat deze verklaringen lege woorden zijn: denk zorgvuldig aan de successen die we geregeld hebben voor het Darwinisme, Marxisme, Nietsche-isme. Voor ons, Joden, zou het hoe dan ook duidelijk moeten zijn, wat een desintegrerende rol deze bepalingen op de gedachten van de Goyim hebben gehad.” (Protocol nr. 2, “Protocols of the Learned Elders of Zion” (CPA Book Publisher) herdruk van het origineel uit 1934) blz. 151)

Elders in de protocollen lezen we met betrekking tot valse theorieën er dit over:

“We hebben de jeugd van de Goyim misleid, verbijsterd en bedorven door hen die principes en theorieën bij te brengen, die, hoewel het door ons is dat die hen zijn ingeprent, voor ons bekend Zijn als vals”. (Protocol nr. 9 (blz. 171)

Het Darwinisme (ofwel de evolutietheorie), is één van die “theorieën” die nu al door het grootste deel van de wereld als “feit” is aanvaard. Maar die theorie werd de wereld opgedrongen om hiermee het uiteenvallen van de (nu voorheen) christelijke beschaving te bevorderen! En hiermee is men er intussen goed in  geslaagd; velen geloven al niet meer in een persoonlijke Schepper, Die hemel, aarde en de mens geschapen heeft. Nu is het zo, dat we nérgens in de protocollen ook maar iets over een “klimaatverandering” zullen vinden. Dat zal dan ook niet ter sprake zijn gekomen tijdens het opstellen van de notulen in de protocollen. Vele, vele jaren later echter, zouden we uitiendelijk worden geconfronteerd met deze klimaatopwarming. En dit wijst weer op de sterke waarschijnlijkheid dat de verre telgen van de : Geleerde Wijzen van Zion” met deze valse theorie zijn  gekomen. En vele wetenschapper onder de niet-joden hebben zich intussen “opgeblazen” met een kennis waarvan zij niet weten dat dit een valse en dus onbewezen theorie is: de Global Warming-Hoax. Zónder die ook maar te verificeren om te zien of die op waarheid berust of niet, hebben zij zich die kennis als “wetenschappelijk feit” eigengemaakt. Weer anderen hebben zoals we gezien hebben, gegevens over deze theorie vervalst om die geloofwaardig te houden. Maar wat we erover op de site http://www.kabbalah.info/ hebben gelezen, heeft de global warming-hoax een Kabbalistische inhoud!

is (89)

Wat de gevolgen zullen zijn als er naast de maatregelen tegen de opwarming van de aarde die we nu al hebben, nog die maatregelen ingevoerd zouden kunnen worden waarbij “klimaat-ontkenners” gelijkgesteld zullen worden met “Holocaust-ontkenners” leest u hier: https://wordpress.com/post/tnuiten.com/2329 “De “Holohoax” & de “Klimaat-Hoax”: van de “Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century” tot de “Greatest Green Jewish Fable of the 21th Century”. En hier is een “levend voorbeeld” van wat later ook de vele “klimaat-ontkenners” te wachten zou kunnen staan, die zich maar niet willen schikken aan de “Greatest Green Jewish Fable of the 21th Century”: de Canadese Monika Schaefer, is recent tot tien maanden celstraf veroodeeld wegens “Holocaust-ontkenning”. https://www.msn.com/en-ca/news/canada/alberta-holocaust-denier-guilty-of-german-hate-crime/ De huidige “Holocaust-ontkenners” zijn dan ook een waarschuwende voorbode voor de “klimaat-ontkenners” in de toekomst!

Ton Nuiten – Zondag 28 Oktober 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s