De “Holohoax & de “Klimaat-Hoax”: Van de “Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century” tot de “Greatest Green Jewish Fable of the 21th Century”.

In mei 2017 werd die op het het festival van Cannes vertoond: “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”, het vervolg op “An Inconvenient Truth.” En de maker van beide filmdocumentaires, Al Gore, was hier zelf bij. Nu had Gerhard Busch van de VPRO enige tijd geleden een interview met Gore. Er zouden nu al veel voorspellingen die Gore in het verleden had gedaan omtrent de global warming, uitgekomen zijn. Eén van die voorspellingen was dat het National September 11 Memorial & Museum door toenemende stormen en het stijgen van het water onder zou lopen. Dit werd destijds door sceptici wéggelachen als “bangmakerij.” Maar recent heeft de orkaan, Sandy, die ook over New York trok, hier toch voor gezorgd. Déze voorspelling was dus uitgekomen. Verder zou Gore in zijn nieuwste documentaire de verkiezing van Donald Trump “een klap in het gezicht” genoemd hebben. Dit omdat Trump zeer sceptisch is over de opwarming van de aarde. En helemaal onderaan, in het groene vak van de site, lezen we er het volgende over de beoordeling van de eerste documentaire van Gore destijds door wetenschappers:

“Na de film werd klimaatwetenschappers overal ter wereld gevraagd of ze de in de film gemaakte claims konden onderschrijven. Ruim 97 procent antwoordde bevestigend. Opvallend is die overgrote meerderheid niet terug te vinden in de talloze talkshows en paneldiscussies die sindsdien aan het onderwerp zijn gewijd. Want daarin werd vrijwel altijd één voor- en één tegenstander uitgenodigd. Wat -gezien die 97 procent- een nogal valse balans is.” https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/interviews/2017/Al-Gore-over-An-Inconvenient-Truth-2.html

Het aantal van 97 procent aan klimaatwetenschappers die de inhoud van de eerste documentaire van Gore als juist zouden hebben bevestigd, zou dus te hoog zijn. Verder geeft die “97 procent” aan, dat hier (op enkele tegenstemmen na), álle wetenschappers het er over eens waren dat heel die film op waarheid zou zijn gebaseerd! En dat ís nogal wat. En nu is dus zoals gezegd, het vervolg van “An Inconvenient Truth” in mei uitgebracht.

1429932505352-liberal_logic_101_1114

Al Gore: Grootste Energieverbruiker van het Land. 

In beide documentaires werd en wordt o.a. op eenieder een dringend beroep gedaan om (om zo de global warming tegen te gaan), zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Maar wat blijkt nu? Al Gore blijkt zélf een van de grootste energieverbruikers van het (Amerikaanse vaste)land te zijn! In zijn riante villa met twintig kamers verbruikt Gore meer energie dan de meeste Amerikaanse gezinnen. Een van degenen die het grootverbruik van Gore bekritiseerde, is Drew Johnson van het National Center for Public Policy Research tijdens een interview met Carl Tucker van FOX News. En ook Liz Wheeler, presetatrice van One American News, heeft hier zo haar bedenkingen over. Verder zegt zij dat er geen enkele van zijn voorspellingen is uitgekomen: de ijsberen zijn er nog, de ijskappen van de polen zijn er nog, van zijn voorspelling in de nu achter ons liggende dertig jaren van een ijstijdperk in het jaar 2000 van Gore was niets gebleken. Dan komt burgemeester James Eskridge die een gesprek met Gore heeft, in beeld. Zijn vraag was dat als er sprake zou zijn van een stijgend waterniveau, waarom hij dit niet zag gebeuren. En dit versterkt weer bij anderen de theorie dat de beide documentaires van Gore, weleens propaganda-documentaires zouden kunnen zijn. En eigenlijk zíjn die dit ook! https://www.youtube.com/watch?v=JlKJhHO3PNlo&pbjreload=10 (“Al Gore’s Inconvenient Sequel Exposed (Full Compilation”)

Alarmerende Berichtgeving van de Climate Neutral Group. 

Ook de organisatie, Climate Neutral Group, had zeer alarmerend nieuws te verkondigen over de ijskappen, waarmee het nu zeer slecht gesteld zou zijn door de opwarming:

“De stijging van de zeespiegel is voor een deel het gevolg van het smelten van de ijskappen. Uit een studie die in 2011 in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters werd gepubliceerd, blijkt dat het ijsverlies op Antarctica en Groenland steeds sneller gaat. In de afgelopen 18 jaar is de smeltsnelheid van het ijs ieder jaar met gemiddeld 36 Gigaton toegenomen. Inmiddels is het ijsverlies meer dan 500 Gigaton per jaar. Dit komt overeen met 1, 4 millimeter zeespiegelstijging per jaar. In 2011 bereikte de hoeveelheid zeeijs rond de Noordpool een laagterecord. Het minimale volume van het zeeijs lag meer dan 70 procent onder de waarde die gemeten werd in 1979 en 1980.” 

Groenland, de Petermann-Gletsjer: Ijs Aanzienlijk Toegenomen. 

Als we dit alarmerend bericht van de Climate Neutral Group (en het genoemde tijdschrift, Geophysical Research Letters) mogen geloven, was het al in 2011 zo slecht gesteld met Groenland wat de opwarming betreft. Dan zou Groenland nu, ruim zes jaar later, al grotendeels ijsvrij moeten zijn. Groenland bestaat voor een groot deel uit gletsjers. Eén van die gletsjers, de Petermann-Gletsjer, is hiervan de grootste. En hierover lezen we het volgende:

“Gezien de ophoping van sneeuw en ijs op Groenland in het afgelopen jaar of zo, hoeft het niet verrassend te zijn een uitbreiding van de Petermann-Gletsjer te zien. Daar sneeuw zich op de gletsjer ophoopt, wordt die door z ’n eigen gewicht naar buiten of in de richting van de zee geduwd. Eigenlijk is deze gletsjer in de afgelopen vijf jaar met enkele kilometers toegenomen zoals onthuld door MODIS-satellietbeelden van haar laagtepunt in augustus 2012 tot augustus heden.” https://www.vencoreweather.com/blog/2017/11/20/am-very-impressive-cold-continues-on-greenland-with-high-snowice-buildup-significant-growth-in-the-petermann-glacier-during-the-last-five-years

Hier blijkt dus dat het ijs op Groenland niet met zoveel en zoveel Gigaton afgenomen is maar dat dit er in de afgelopen jaren juist met enkele kilometers is tóegenomen! Wíe degene of degenen zijn die hun studie destijds in het genoemde wetenschappelijk tijdschrift hadden laten publiceren is onduidelijk, maar zij hebben óf hun onderzoek zeer slordig uitgevoerd, óf dit hele rapport is vanaf het begin gebaseerd geweest op leugens! We vermoeden sterk het eerste maar vrezen steeds meer het laatste!

Beroep op de Menselijke Emoties. 

Zowel de documentaires, “An Inconvenient truth” en diens opvolger, “An Inconvenient Sequel: Power to Truth”, van Al Gore én alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de global warming, was (en is) slechts bedoeld om hiermee een beroep te doen op de menselijke emoties. En nu we dankzij een deel van de gevestigde media (FOX News) weten dat veel van wat Al Gore nu gedurende de dertig jaren aan rampspoed voorspeld heeft niet uitgekomen is (behalve die met het 11 september 2001-museum in New York tijdens de orkaan die er enige tijd woedde), kunnen we slechts zeggen dat al de alarmerende berichten over de dreiging van een aarde die vanwege een vermeende opwarming, samen mét de mensheid ten onder zal gaan als er niet meteen de nodige maatregelen genomen worden, op fictie zijn gebaseerd. De beide documentaires van Al Gore kunnen om die reden beter de titel, “An Inconvenient Crafty Move” gegeven worden!

is (32)
Climate change: not a scientific fact but, in reality, a religion!

Wie is de Regisseur van “An Unconvenient Truth”? 

Hoewel Al Gore degene is die de hoofdrol in de eerste documentaire speelt, is hij er uiteraard niet de regisseur van. Maar wie is de regisseur van “An Unconvenient Truth”? Davis Guggenheim. (Joods) https://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvienent_Truth De inspiratie om deze documentaire te maken, kwam van Lauri Ellen David (Lennard), een milieu-activist. (en Joods) Zij heeft naast andere projecten in verband met global warming, samen met John McCain de “Stop Global Warming Virtual March” opgericht. Zij is voor 14 jaar getrouwd geweest met Larry David (Joods) Larry David was ook de maker van de serie, “Curb Your Enthusiasm”. https://en.wikipedia.org/wiki/Lauri_David Wat “Curb Your Enthusiasm” betreft, zie ook: smoloko.com/?p=18048 Een ander die bij “An Inconvenient Truth” (als executive producer)  betrokken was is Jeffrey Scoll (Joods). https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Scoll En zo zien we dat de ware identiteit van de makers van “An Unconvenient Truth” Joodse mensen zijn. En hier is een site waar zowat alle prominenten met betrekking tot de klimaat-hoax worden genoemd. En … het zijn allen Joden! https://thezog.wordpress.com/who-is-behind-the-climate-change-hoax/

2017 & 485 Wetenschappelijke Documenten. 

Sinds een halve maand bevinden we ons nu in het jaar 2018. Aangezien de klimaatgekte nu al jaren aan de gang is, zou je zeggen dat de wetenschappers die tot nu toe steeds maar beweerd hebben dat global warming een van de grootste wereldwijde dreigingen voor de mensheid is, dat die wat hun onderzoeken betreft, heel wat vooruitgang moeten hebben geboekt. Met andere woorden: na zovele jaren van onderzoek zou nu toch wel volkomen vast moeten staan dat global warming ook wérkelijk een dreiging op wereldniveau is. En dat hier absoluut niet meer over te twijfelen valt. Nu ís er ook wel vooruitgang geboekt, maar … níet door de klimaatregelaars met hun alarmerende berichtgeving over de toenemende opwarming van de aarde. Zij die wérkelijk vooruitgang hebben geboekt, zijn nu nét degenen die al voor enige tijd hun twijfels hebben over de “heersende opvatting” over global warming! In het afgelopen jaar, 2017, zijn er nl 485 wetenschappelijke documenten gepubliceerd waarmee duidelijk wordt dat het met die officiële heersende opvatting onder de klimaatalarmisten nogal mee valt. http://www.breitbart.com/2018/01/10/report-485-scientific-papers-published-in-2017-undermine-supposed-concensus-on-climate-change/

Cartoon
Before publication of “An Inconvenient Truth: lower “actual” temperatures; after the publication: suddenly higher temperatures …

De Nieuwste Dreiging door de Global Warming: Gefeminiseerde Waterschildpadden. 

Recent kwamen de alarmerende wetenschappers met de nieuwste aanwinst van bedreigingen in hun arsenaal: de mannetjes onder de zeeschildpadden dreigen als de klimaatdreiging zich voortzet, uit te sterven zodat er dan nog voor de grote meerderheid vrouwtjes overblijven. Maar wat het onderzoek wat er naar uitgevoerd werd, berust dit meer op speculatie dan op wetenschappelijke feiten. http://www.breitbart.com/big-government/alarmist-scientists-announce-the-latest-climate-change-threat-mutant-transgender-turtles/ Maar ook onder de mensenkinderen zal de klimaatverandering een grote impact hebben; net zoals dit bij de zeeschildpadden het geval zou zijn, zou de gobal warming kunnen leiden tot de geboorte van meer meisjes dan jongens! https://wattsupwiththat.com/2015/06/16/claim-climate-change-more-woman/ En dit is natuurlijk weer een van die vreemde en buitennissige verzinsels.

Al Gore: Joods?

Zoals gezegd, zijn de movers and shakers achter de hele klimaatonderneming Joden. Of in ieder geval de meerderheid ervan. Nu zou ook Al Gore zélf van Joodse afkomst zijn. In verband hiermee lezen we iets over de “onzichtbare regering áchter de zichtbare” in een artikel van Dr. Lorraine Day. En zij schrijft er over de ontwapening van Amerika en verder élke andere natie op aarde. Met andere woorden, het gaat hier om de wetten betreffende de wapenbeheersing (in Amerika). En Day schrijft er o.a. het volgende over:  

“De maskerade wordt gerepresenteerd door de zichtbare regering – de Senaat en het Huis der Afgevaardigden, twee impotente groepen die niets meer dan een rubber stamp van de onzichtbare regering zijn. De Onzichtbare regering- de ECHTE regering die de wet schrijft en afdwingt- wordt erund door de Internationale Illumnati-bamkiers.- de Rothschilds, de Rockefellers, de nakomelingen van de Kuhns, Loebs en Schiffs etc. die zo goed als allen Joden zijn, en hun “loopjongens” zoals Henry Kissinger, Joseph Lieberman, Al Gore (ja, ook hij is een Jood- een crypto-Jood- een Jood die pretendeert een “Heiden” te zijn), Bill en Hillary Clinton (zij heeft toegegeven Joods te zijn en zou zeker geen NIET-jOOD huwen) en vele anderen”. goodnewsaboutgod.com/studies/political/one_world_government/disarmament.htm

We weten echter niet met zekerheid of Al Gore al of niet een Jood zou zijn. Het is echter ook weer niet uit te sluiten. Totdat er voldoende bewijs van het tegenovergestelde verkregen is, zullen we Gore als niet-Joods beschouwen.

Even Terzijde: Amerikaanse Wetten op Wapenbeheersing, Florida & Donald Trump. 

Het is al enige tijd aan de gang; na de rampzalige schietincidenten te Florida, Columbaine, Sandy Hook, en andere plaatsen, is een groot deel van de Amerikaanse bevolking het moe geworden; die eist dat er de wapenwetten in Amerka flink worden aangescherpt. Om die reden zijn er hier en daar massademonstraties gehouden voor strictere wapenwetten. Het is algemeen bekend dat Amerikanen er de bevoegdheid hebben, wapen te bezitten en die ook bij zich te dragen. Nu wordt aangenomen dat het dit is wat de (hoofd)oorzaak zou zijn van de gewelddadige schietpartijen die er recent in de Verenigde Staten hadden plaatsgehad. En dit is dan ook de reden dat mensen masaal de straat waren opgegaan om strictere wetten op het legale wapenbezit in Amerika af te dwingen. Zoals Dr. Lorraine Day het echter duidelijk maakt, zijn dit niets anders dan plannen van de “onzichtbare regering” om de bevolking er als geheel te ontwapenen opdat die geen gevaar voor de onzichtbare heersers achter de schermen op zal leveren betreffende hun agenda voor een Nieuwe Wereldorde. De demonstraties in het iets verdere verleden als die van gisteren (zaterdag 24 maart jl.), zouden dan eigenlijk door de “oppositie” op poten zijn gezet. Met andere woorden: al deze demonstranten worden -buiten hun medeweten en instemming- aangestuurd door een “machtige hand” van achter de schermen! En, zo maakt Day verder duidelijk, ook déze onderneming is een Joodse onderneming! Nu schijnt Donald Trump er niet zo toe te zijn geneigd, om deze beperkende wapenwetten ook in te voeren, zo lijkt het. Wél was een van de maatregelen die hij voorstelde dat leerkrachten op scholen zélf wapens bij zich zouden dragen om schietpartijen zoals de meest recente in Florida voortaan te voorkomen. Hier is de site van de Amerikaanse zender, CNN, waar studenten die de schietincidenten zélf hebben meegemaakt, aan het woord komen: https://edition.cnn.com/2018/03/14/us/national-school-walkout-gun-violence-protests/index.html

De HoloHoax & de Klimaat-Hoax. 

Via bronnen op het internet weten we dat er wat de “Holocaust” betreft, hier veel op af te dingen valt; het is immers o.a. duidelijk geworden dat vele Joden die in het verleden over hun ervaringen in de Duitse concentratiekampen gedurende WW II ons niet de waarhied hiromtrent hebben verteld. Zo is er veel twijfel onstaan over het zgn. “gaskamer-verhaal” wat inhoudt dat de meerderheid der Joden via vergassing in gaskamers om het leven zoden zijn gebracht. Ook is het gebleken dat de vele ooggetuigenverslagen van Joden elkaar tegenspreken. Nochtans worden al die getuigenissen als het evangelie geaccepteerd. Het is dan ook niet vreemd dat men over de Holocaust spreekt als de HoloHoax. Er zijn er zelfs die de Holocaust zijn gaan beschouwen al een “religie” (dat is dat het eerder een geloofsovertuiging dan dat het een wetenschappelijk feit zou zijn! Het is ons intussen ook al bekend dat er in Duitsland (evenals in verscillende andere landen in de wereld), er schadelijke “Holocaust-ontkenningswetten” zijn  ingevoerd waarbij alleen al het betwijfelen van de Holocaust strafbaar is gesteld; zo hebben o.a. wijlen Ernst Zundel, German Rudolf en vele andere “Holocaust-twijfelaars” veel te stellen gehad met Joodse organisaties en hun marionetten-regeringen daar die in tegenstelling met het officiële Holocaust-verhaal met een zeer gedegen en goed doorwrochte alternatieve visie waren gekomen; zij hebben zware boetes en gevangenisstraf opgelegd gekregen. Niet omdat zij ongelijk zouden hebben gehad doch eerder omdat de officiële geschiedenis van de Holocaust (hoe zwak en tegenstrijdig die ook was), tegen élke prijs in stand gehouden moest worden! Het is om die reden dat de inmiddels bekende leuze, “Truth is Not a Defense” tot stand was gekomen. Mer andere woorden:  Ook al waren de alternatieve visies van de “Holocaust-ontkenners” (zoals Zundel, Germar Rudolf et all op verachtelijke wijze werden genoemd zonder enige vérdere uitleg overigens!), meer dan overtuigend, was de waarheid die zij hierover hadden verkondigd echter geen verdediging voor het betreffende gerechtshof waar zij eens voor waren gedaagd! En nu hebben we naast de Holohoax nu al enige tijd de Klimaat-Hoax. Ook deze laatse hoax is zoals we bij de Holohoax hebben gezien, eerder een “religie” dan een goed vastgesteld wetenschappelijk feit! In beide gevallen moet we slechts geloven dat ook álles wat er ons tot nu toe is verteld, wáár zou zijn! En hier hebben we The Times Of Israel, waar ons meedegeeld wordt dat de nieuwste documentaire van Al Gore vertoond werd op een Joods filmfesitval! https://www.timesofisrael.com/ahead-of-nationwide-release-al-gore-presents-an-inconvenient-sequel-at-sf-jewish-film-festival/ En we lezen daar ook iets over wat wordt genoemd, “Tikkun olam”. En dan wordt het interessant ….

Tikkun Olam: Perfectionering en Vervolmaking van de Wereld Overeenkomstig Talmudische Opvattingen. 

Wel, wát is nu de betekenis van de term, “Tikkun olam”. Uitvoerend directeur, Lexi Leban, van het Sundance Film Festival, (waar de documentaire van Al Gore haar debuut maakte en dáárna pas wereldwijd werd uitgezonden!), zei hier er het volgende over:

“Toen we deze film bij Sundace zagen, hadden we van dit moment gedroomd. Tikkun olam gaat over sytematische verandering … en overal is er heiligheid… Onze hoop is dat deze film ons zal inspireren tot actie”.. 

“Tikkun olam” is dus eigenlijk het veranderen van “systematische verandering” zoals we gelezen hebben en de betekenis hiervan is dat de wereld verbeterd, geperfectioneerd en vervolmaakt moet worden. Op het eerste gezicht lijkt dit, dit “Tikkun olam”, een heel edele en nobele doelstelling; wie zou er nu níet willen dat de wereld vol gebreken zoals we die nu al voor eeuwen kennen, níet zou worden geperfectioneerd? Wij allemáál toch? En het zijn Al Gore en zijn documentaire die hier aan bij zullen dragen. Maar wát is nu de ware betekenis van “Tikkun olam”? Het is de electronische encyclopedie, Wikipedia die er ons hier de betekenis van geeft; “Tikkun olam is eigenlijk een “religieuze Mitzvot” (goede werken, geboden en religieuze verplichtingen) die (religieuze) Joden doen, uiteindelijk zullen leiden tot de perfectionering van een gebrekkige wereld. En hoe meer zij dit doen, hoe meer zulen zij de komst van het Messiaanse Tijdperk en de komst van de Messias zélf verhaasten en bespoedigen! En deze religieuze geloofsovertuiging dateert uit de vroegste Talmudische tijden. https.en.wikipedia.org/wiki/Tikkun_olam Verder blijkt deze Talmudische opvatting een Kabbalistische concept te zijn wat dateert uit de 16e eeuw uit de Luriaanse Kabbala. En ogenschijnlijk is dit een nobele visie zoals al aangegeven; het verbeteren van de wereld en het bevorderen van het welzijn van de mensheid. En het is de nieuwste documentaire van Al Gore (evenals zijn eerste, “An Inconvenient Truth”), die hier een grote bijdrage aan moet leveren via allerhande maatregelen tegen de klimaatopwarming. Maar als we naar Brother Nathanael Kapner luisteren, komt er echter iets heel ánders te voorschijn: https://www.youtube.com/watch?v=OIPtQpXmoto (“The Religion of the Future”) En als we willen weten hoe Israël met haar “Tikkun olam” er de situatie en omstandigheden voor de Palestijnse bevolking in Gaza al heeft verbeterd en geperfectioneerd, is deze video (zonder begeleidend commentaar) een real eye-opener: https://www.youtube.com/watch?v=f3LLAg_e_Hs (“Tikkun olam: GAZA holocaust”) En wat daar al nu voor circa zestig á zeventig jaar gaande is, zal uiteindelijk ook over de hele wereld komen als de Talmudische Joden eenmaal onder hun “Messias” (de antichrist), de opperheerschappij over de niet-Joodse volken der wereld verkregen zullen hebben: http://www.texemarrs.com/082015/walk_into_my_parlour.htm

JewsOneWorldReligionMeme

Tikkun Olam: De Joods-Bolsjewistische Revolutie in Rusland 1917 & de Daaropvolgende Lange Bloedige Geschiedenis van de Joodse Opperheerschappij over Sovjet-Rusland. 

De opvatting, “Tikkun olam” werd al eerder eens in praktijk gebracht: in oktober 1917 had er in het Tsaristische Rulsland de Bolsjewistische Revolutie plaats. De officiële geschiedenis vermeldt dat deze revolutie er in Rusland plaatsvond daar de Russsiche bevolking de haar onderdrukkende Tsaren-regimes uiteindelijk goed beu waren geworden en daarna in opstand waren gekomen. En zo wist die via deze revolutie de laatste Tsaar, Nicolaas II, tot troonsafstand te bewegen, waarna de heerschappij er later werd overgenomen door de voorlopige Kerensky-regering. Russsiche Bolsjewisten zoals Vladimir Lenin, Leon Trotsky, en talloze andere revolutionairen die eertijds in ballingschap gezonden waren, keerden uit diverse landen terug en wisten op hun beurt het Kerensky-regime ten val te brengen waarna de communistische overheerschappij over Rusland (en later over de Sovjet-satellietstaten zoals Polen, Hongarije, Bulgarije etc) een aanvang nam. En die moest dan leiden tot een verbeterde maatschappij voor de arbeiders die tot dan toe door een gewetenloze bourgoise met hulp en steun van het Tsaren-regime was onderdrukt en uitgebuit. En dit zou dan weer op zijn beurt moeten voeren tot het “arbeidersparadijs” waar eenieder van hoog tot laag gelijkbedeeld zou worden. Maar naar later bleek, betekende Tikkun olam niets anders te zijn dan de verbetering en perfectionering van het lot der Joden in Sovjet-Rusland en een leven van onderdrukking, slavernij en uitbuiting voor de niet-Joodse Russiche bevolking. En veel later kregen de Joden uiteindelijk hun éigen Joodse staat in wat toen nog Palestina heette; ook dáár werd het begrip, Tikkun olam” met alle zorgvuldigheid en nauwkeurigheid doorgevoerd; Joden hebben er nu al voor lange tijd de overheerschappij en het zijn vnl. de Palestijnen (zoals dit in de aangegeven video duidelijk naar voren komt), die al voor jaren aan den lijve ondervonden hebben wat Tikkun olam voor hén betekent! Zowel de Joods-Bolsjewistische onderdrukking in de Sovjet-Unie als die later in de Palestijnse Bezette Gebieden (w.o. Gaza) is voor ons eigenlijk (zoals we dit zouden moeten omschrijven), “A Warning from the Past”! 

Twee Parallellen: “Holocaust-Ontkenning” & “Klimaat-Ontkenning”. 

Wat nu de zgn. “Holocaust-ontkenning” betreft, is hier een overeenkostige parallel met de Klimaat-Hoax te bespeuren: “Klimaat-ontkenning”. Wat het eerste betreft, weten we al dat hier zoals al duidelijk gemaakt, “anti-Holocoust-ontkenningswetten” zijn doorgevoerd in landen zoals Duitsland waar het betwijfelen van de Holocaust strafbaar is geworden. En hoewel het nog niet zo duidelijk voor ons is daar er hier nog niet zoveel aandacht aan is besteed, gaan er hier en daar ook al stemmen op om “klimaat-ontkenning” strafbaar te gaan stellen.

En wat dit betreft, gaat men hier een stuk vérder in; professor Richard Parncutt (verbonden aan de Graz-University in Oostenrijk) bijvoorbeeld, had in 2012 voor de klimaat-ontkenners de doodstraf geëist. En waaróm wilde hij dit? Wel, die zorgden er met hun “klimaat-ontkenning” voor dat er in de toekomst miljoenen mensen vanwege hun theorieën door de opwarming van de aarde zouden sterven. http://www.wnd.com/2015/03/new-inquisition-punish-climate-change-deniers/ Parncutt die zelf zei altijd tegen de doodstraf te zijn, vond dat “klimaat-ontkenners” echter in een ándere categorie vielen; nadat hier grote publieke verontwaardiging over was ontstaan, heeft Parncutt zijn visie over de “Klimaat-ontkenners” herroepen.

Joe Romm (redacteur van “Climate Progress), wilde dat “klimaat-ontkenners” zouden moeten worden “gewurgd in hun bed”. Hij verdedigde zijn opmerking door te zeggen dat dit geen bedreiging was maar eerder een “waarschuwing” door te verklaren dat de toekomstige generatie bereid zou zijn de “ontkenners” zouden wurgen terwijl die in hun bed zouden liggen te slapen. climatedepot.com/a/1174/Update-Romm-defends-remarks-as-not-a-threat-but-a-prediction–Strangle-Sceptics-in-Bed–An-entire-generation-will-soon-be-ready-to-strangle-you-and-your-kind-while-you-sleep-in-your-beds

En David Roberts, schrijver voor het tijdschrift, “Grist”, wilde dat er speciale Neurenberprocessen tegen klimaat-ontkenners zouden worden georganiseerd: gristmill.grist.org/story/article/the-denial-industry Ook James Hansen (werkzaam voor de NASA), kwam al in 2008 met een dergelijk idee: http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jun/23/fossilfuels.climatechange Maar ook anderen hebben zich enige tijd geleden zo uitgelaten:

“Misschien is er een reden om ontkenning van klimaatverandering als een vergrijp te beschouwen. Het is tenslotte een misdaad tegen de mensheid”. (Margo Kingston tijdens de Daily Briefing (Australië)

“We hebben Holocaust-ontkenners; we hebben klimaatverandering-ontkenners. En om eerlijk te zijn, ik denk niet dat er zoveel verschil is”. (Bill McGuire, University College (Londen)

“Ik vraag me af wat voor vonnissen we tijdens toekomstige internationale straftribunalen op zullen zullen leggen aan hen die gedeeltelijk doch direct verantwoordelijk zullen zijn voor miljoenen doden wegens verhongering, hongersnood en ziekte in de voor ons liggende tientallen jaren, Ik zet [hun ontenning van de klimaatverandering] in een vergelijkbare morele categorie als Holocaust-ontkenning – behalve dat de Holocaust deze maal nog moet komen en we nog tijd hebben die te voorkomen. Degenen die ons trachten te verzekeren dat we dit niet zullen doen, zullen zich te verantwoorden hebben voor hun misdaden”. (Mark Lynas, “groene” columnist) 

“Laten we slechts zeggen dat global warming-ontkenners nu op gelijke voet staan met Holocaust-ontkenners”. (Ellen Goodman in de Boston Globe) 

“Dit is verraad! En we moeten hen beginnen te behandelen als verraders”. (de straf voor verraad is de dood) (Robert F. Kennedy Jr. over de klimaat-sceptici)

“Als de planeet de gesel die de mensheid is zal moeten overleven, zullen we allemaal moeten stoppen ons voort te planten. Ja, wij allemaal. In die geest stel ik voor … iedere jongen op zijn 10e geboortedag te steriliseren”. (Katie Herzog, Grist.com) culturalmarxism.net/uk-judges-plan-outlaw-climate-change-denial/

Op deze site is te lezen dat Britse rechters van plan zijn klimaat-ontkenning strafbaar te gaan stellen. En zoals te lezen is, wordt er door sommigen weinig of geen verschil gemaakt tussen klimaat-sceptici (die klimaat-ontkenners en hen die Holocaust-ontkenners worden genoemd.

10-10-Campaign: de Weerzinwekkende TV-Reclamespot. 

Een hoogtepunt in deze “klimaat-waanzin” werd bereikt in 2010; in die tijd werd er over de Amerikaanse TV een reclamespot uitgezonden waarin kinderen die hun CO2-uitstoot niet wilden verminderen, bloedig vermoord werden. Dit was natuurljk allemaal in scene gezet, maar hier maakten de makers van Global met deze spot toch duidelijk, hoevér zij zouden kunnen gaan. https://www.prisonplanet.com/climate-cult-indoctrinating-our-kids-with-depraved-death-wish.html En dan hebben we uiteraard nog de overige “milieu-activisten” die we gewoonweg als krankzinnigen en psychopaten kunnen beschouwen; zo hebben we o.a Keith Farnish, die in een door hem geschreven boek eiste dat er van sabotage-acties en milieu-terreur gebruik zou moeten worden gemaakt om de planeet (zoals hij dit voor ogen had) terug naar het agrarische tijdperk terug te brengen. Die acties en terreur hielden in dat er dammen zouden worden opgeblazen en steden zouden moeten worden verwoest. De reedsgenoemde Dr. James Hansen (die een fervente bondgenoot van Al Gore blijkt te zijn), stond volkomen achter de opvattingen van Farnish. En dan hebben we ook de filossof, Pentti Linkola. die er (eveneens als vele van zijn gelijkgezinden) wel héél extreme opvattingen nahoudt op wat er met de “klimaat-ontkenners” zou moeten gebeuren:

(De) “Filosoof, Pentti Linkola heeft een enthousiaste aanhang van zelfgestijlde “eco-fascisten” opgebouwd die ontvankelijk zijn voor zijn boodschap dat de staat draconische maatregelen zou moeten bepalen van “discipline, verbod repressie en oppressie” om mensen te onderwerpen aan de milieu-dictaten. Linkola’ s barbaarse en dictatoriale filosofie is relatief onduidelijk geweest maar nu daar het masker van het milieu-activisme wordt verwijderd haar ware natuur mee onthuld wordt, dit een rechtvaardiging is voor 21-eeuwse tirannie is op grote schaal gekarakteriseerd door rasverbetering, sterilisatie, gulags, politiestaten en totale regeringscontrole over ieder aspect van ons bestaan”. 

En,

“Linkola verzoekt om gedwongen abortussen terwijl hij er aan toevoegt dat een andere wereldoorlog “een aangename gelegenheid voor de planeet” zou zijn omdat die tientallen miljoenen mensen zou doden. De milieu-activisten geloven dat slechts een gelaarsde tirannie kan helpen om Moder Aarde te redden van “de ergste ideologieën in de wereld”die hij definieert als “groei en vrijheid”. 

En wat het dictatorschap wat Linkola voorstaat wat de mileu-regels zou moeten handhaven betreft, heeft hij er dit over te zeggen:

“Elke” (vorm van) “dictatorschap zou beter zijn dan de moderne democratie. Er kan niet zo ’n incompetente dictator zijn die meer domheid zou vertonen dan de meerderheid van een volk. De beste dictatorschap zou er een zijn waarbij vele koppen zouden rollen en de regering alle economische groei zou verhinderen”. 

“Degenen die weigeren geknecht te worden door Linkola’s nieuwe eco-tirannie, zouden volgens de milieu-activist moeten worden ontvoerd en naar de bergen worden gezonden voor “heropvoeding” in eco-gulags en die zegt dat de enige oplossing “ligt in een gecentraliseerde regering en de onvermoeibare controle van burgers”. https://www.prisonplanet.com/global-warming-alarmist-calls-for-eco-gulags-to-re-educate-climate-deniers.html

En al deze hierboven beschreven krankzinnige waanzin is het gevolg van “Tikkun olam” het “verbeteren en perfectioneren van de wereld & mensheid”.  Aldus kan “Tikkun olam” worden beschreven als iets wat ogenschijnlijk de hele wereld en de mensheid ten goede komt, maar wat in werkelijk een drastische achteruitgang van de wereldeconomie en de vernietiging van een groot deel van de mensheid ten gevolge heeft! Als er in de toekomst weer eens gesproken zal worden over de vooruitgang die men betreffende het milieu zou hebben bereikt door het nemen van idiote milieu-maatregelen, weet dan nu wat hier wérkelijk achter verscholen zat!

4223b3caa1eff725a69e9d822a02ec4f

De “Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century” & “The Greatest Jewish Green Fable of the 21st Century”.  

Wat de zgn. Holocaust” betreft, weten we het al wel; die is vnl. gebaseerd op Joodse fantasieën en allerhande sagen. Het is dan ook niet voor niets dat Arthur Butz zijn boek uit 1976 (herdruk 2003) waarin hij de Holocaust ontmaskerd heeft als een fabel, “The Hoax of the Twentieth Century” noemt. Wíj zouden er hier een enigszins aangepaste titel aan willen geven nl. “The Jewish Fable of the Twentieth Century”. En wat de “klimaat-hoax” betreft (die achteraf eveneens een Joodse oorsprong blijkt te zijn) hebben zoals we hebben gezien), zouden we die The Greatest Jewish Green Fable of the 21st Century” kunnen noemen; twee Joodse fabels die inmiddels hun schadelijke invloed op de menselijke beschaving meer dan eens bewezen hebben. Beide fabels zijn echter niet meer dan een religie, een geloofsovertuiging waarbij we allemaal verplicht zijn die te accepteren als absolute waarheid waarbij wetenschappelijke tegenargumenten niet nodig zijn, ja, die zelfs als “godslastering” worden beschouwd. Vandaar ook dat er de kleinerende termen, “Holocaust-ontkenner” en “Klimaat-ontkenner” tegen hén die zo hun twijfels hebben over de waarachtigheid van zowel de Holocaust als de “Klimaatverandering” en “Global Warming”, worden gebruikt. In tegenstelling tot de Holocaust zijn er wat de “klimaatvernadering” aangaat nog geen “anti-klimaat-ontkenningswetten” ingevoerd. Maar aangezien de druk om ook de “groene Joodse fabel” aan iedereen als verplichte geloofsovertuiging op te dringen, zou ook dit misschien niet lang meer duren voordat die er uiteindelijk wél zullen komen.

Nawoord: Het Joodse Utopia. 

In 1932 werd er door de The Lord Baltimore Press in de Verenigde Staten een opmerkelijk boek gepubliceerd wat echter voor een speciaal publiek was bedoeld, “The Jewish Utopia” door de Joodse professor en Talmudist, Michal Higger Ph. D. Hierin beschreef hij (en de titel van het boek maakt dit al duidelijk), de komst van het Joodse Utopia. Higger beschreef dit in zijn tijd als een Messiaans universeel tijdperk waarin alle volkeren der wereld gebroederlijk samen zouden leven en waarin Israël en de Joden als de “rechtvaardigen” er de heerschappij over zouden voeren. En door heel het boek heen zien we hoe Higger onderscheid maakte tussen de Joden en de niet-Joodse volken. En op blz. 37 van zijn boek maakte hij dit niet slechts duidelijk maar beschreef hij tevens wat er met de niet-Joodse volken zou gebeuren:

“De volken der wereld zullen in het algemeen worden verdeeld in twee groepen,de Israëlitischen en de niet-Israëlitischen. De eerste zal rechtvaardig zijn; zij zullen leven overeenkomstig de wensen van één universele God; zij zullen dorsten naar kennis en, zelfs tot het punt van martelaarschap, bereid zijn ethische waarheden over de wereld te verspreiden. Al de volken aan de andere kant zullen bekend staan voor hun verfoeilijke praktijken, afgoderij en vergelijkbare goddeloze daden. Zij zullen vernietigd worden en van de aarde verdwijnen vóór de invoering van het ideale tijdperk”. 

Waar het nu om gaat, zijn deze zinnen:

“zij zullen dorsten naar kennis en, zelfs tot het punt van martelaarschap, bereid zijn ethische waarheden over de wereld te verspreiden”. 

Wát professor Higgins hier nu bedoelde te zeggen, was dat deze “ethische waarheden” waarheden waren waaraan niet kon worden getwijfeld. De “klimaaropwarming” zoals we die nu al enige tijd kennen, wás er in de dagen van Higger uiteraard nog niet. Higger kon dan ook nooit zelfs maar hebben bevroed dat één van die “ethische waarheden” die veel later door zijn latere verwanten zouden worden verspreid, weleens de “klimaat-opwarming” had kunnen zijn! En deze zinnen over deze “ethische waarheid” staan nu nét boven díe zinnen waar gesproken wordt over die “verfoeilijke volken” die vóórdat het “idale tijdperk” of het “Messiaanse Tijdperk” aan zal breken, zullen moeten worden vernietigd. En we hebben het hierboven gezien; de komende Grote Zuivering en daarná de invoering van het “Messiaanse Tijdperk”. En dit vinden we weer terug in de woorden van Higger. En zo maakte Higger op zijn wijze “Tikkun olam” duidelijk! En hier is weer Henry Makow, een van die weinge verlichte en dappere Joden die ook goed op de hoogte is wat Het Joodse Utopia nu precis inhoudt; hij heeft het boek van Higger ook doorgenomen en heeft hier veel meer over te zeggen: http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=70583 (“Is Communism (Satanism) “The Jewish Utopia”?”)

18580595499

Tenslotte: de Toekomst. 

Nu we hier alles hebben besproken, komt de vraag op: hoe zal dit alles rondom de “klimaatveranderning/global warming” zich vérder ontwikkelen; waar zal dit uiteindelijk op uitlopen? Wel, net zoals dit nu al in verschillende landen het geval is waar de “anti-Holocaust-ontkenningswetten” al enige tijd zijn ingevoerd, zal dit wat de klimaatverandering niet anders gaan; vroeg of laat zullen in deze en andere landen er tevens anti-klimaatveranderingswetten worden ingevoerd! Nu is dit echter nog niet zover wat dit laatste aangaat. Maar gezien de uitspraken die de hierbovengenoemde verschillende klimaatalarmisten hebben gedaan, zullen die wetten er ooit eens komen. En we weten nu dat er achter de wetten tegen de “ontkenning van de “Holocaust, een dwangmatige, intimiderende hand achter zit. Diezélfde “hand” zal zich ook achter de komende anti-klimaat-ontkenningswetten bevinden. En na al het bovenstaande hoeven we niet te vertellen, aan “wie” die hand toebehoort!

Ton Nuiten – 2 April 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s